Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barns hälsa och miljö i Norrland jämförelser mellan kust och inland, glesbygd och tätort, samt med Riket i övrigt. Karl Forsell Överläkare, doktorand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barns hälsa och miljö i Norrland jämförelser mellan kust och inland, glesbygd och tätort, samt med Riket i övrigt. Karl Forsell Överläkare, doktorand."— Presentationens avskrift:

1 Barns hälsa och miljö i Norrland jämförelser mellan kust och inland, glesbygd och tätort, samt med Riket i övrigt. Karl Forsell Överläkare, doktorand

2 Klinisk miljömedicin norr Arbets- och miljömedicin Norrlands Universitetssjukhus Umeå

3 Barns hälsa och miljö i Norrland 50 232 barn och ungdomar i Västerbotten 0-18 år (2011)

4 • Socialstyrelsen -> IMM/KI • Sveriges hittills största enkätundersökning när det gäller miljö och hälsa • För första gången kan vi redovisa hur barns miljö och hälsa utvecklats över tid • Resultaten är representativt för hela befolkningen • Enkäten fokuserar på tillståndet inte orsakssambanden

5 Urval, antal utskick, ”förtätning” och antal svar 8 månader 4 år 12 årTotalt Län Totalt urval inklusive förtätning MålbefolkningSvarsfrekvens Västernorrland200- - -5 88249 % Jämtland200- - -3 02159 % Västerbotten 4041 2581 0486 28553 % Norrbotten200-1 6331 4331 7141 5145 67750 % Totalt100420432912491316223622086552 %

6 Kapitel • Allmänt hälsotillstånd och hälsorelaterad livskvalitet • Allergi och astma • Inomhusmiljö • Miljötobaksrök och rökning under graviditet • Radon • Buller • Luftföroreningar i utemiljön • Solljus i Norrland • Dricksvatten och mat • Länsstyrelserna

7 • Tre viktiga faktorer unika för barn – snabb utveckling – högre exponering//kroppsstorlek – barnspecifikt beteende (beteende, bristande riskmedvetenhet)

8 Huvudsakliga resultat • Livskvalitet hos 12-åringar kan påverkas av miljön de vistas i • Buller är främst ett problem inom skolan • Särskilda riskfaktorer som framkommer är – Radon – Arsenik – Solljus

9 Hur gå vidare? • Pressmeddelande kommer • Seminarium? – SoS – Miljö- och hälsoskydd? – Länsstyrelse? – Skolinspektionen? – Arbetsmiljöverket? – Kommunerna? • Lokala informationskampanjer? – Använda oss i era egna kommuners särskilda satsningar?

10 Kontaktuppgifter • www.kliniskmiljomedicinnorr.se/www.kmn.se/ www.kmnorr.se www.kliniskmiljomedicinnorr.se/www.kmn.se/ www.kmnorr.se • karl.forsell@vll.se karl.forsell@vll.se – Maila mig gärna vid önskan om rapporten! (detta papper försvann från fikabordet)


Ladda ner ppt "Barns hälsa och miljö i Norrland jämförelser mellan kust och inland, glesbygd och tätort, samt med Riket i övrigt. Karl Forsell Överläkare, doktorand."

Liknande presentationer


Google-annonser