Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl."— Presentationens avskrift:

1 Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Monica.jacobson@socialstyrelsen.se

2 Lag och bemyndigande Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. 3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om hälsoundersökning för asylsökande m.fl.

3 Fokusområden Förarbeten: Centrala för fastställande av vårdbehov Särskilt viktiga för barn och utsatta grupper Stor betydelse ur smittskyddssynpunkt Socialstyrelsens underlag: Prioriteras lågt - saknas mål Bristfälliga och uteblivna inbjudningar För lite uppmärksamhet psykosociala behov

4 Centrala delar i föreskrifterna Kallelser – hur få fler att komma? Innehållet – fysisk och psykisk hälsa Barns särskilda behov Säkerställa att vårdbehov som kan tillgodoses verkligen tillgodoses

5 Externremiss Externremiss Uttalade riktlinjer för provtagningar Utökas till att avse fler målgrupper Dokumentationskrav Inte träda i kraft förrän vägledning klar

6 Erbjudandet Erbjudandet Syfte – frivilligt – kontaktuppgifter Allmänt råd – på ett språk som mottagaren förstår Påminnelser

7 Syfte och innehåll Vårdbehov och behov av smittskyddsåtgärder Fysiskt och psykiskt hälsotillstånd

8 Särskilt om barn Hur påverkas barnet av familjemedlemmars hälsa Anpassning till ålder och mognad

9 Information Information om möjlighet att få del av vård Information om tillvägagångssätt Särskilt om förebyggande vård - barn

10 Remittering Remitteras vidare om vårdbehov framkommer som inte kan tillgodoses

11 Ikraftträdande Träda i kraft 1 januari 2012 – samtidigt som Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete


Ladda ner ppt "Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl."

Liknande presentationer


Google-annonser