Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– Vi ska ha en god folkhälsa Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun 28 oktober 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– Vi ska ha en god folkhälsa Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun 28 oktober 2014."— Presentationens avskrift:

1 – Vi ska ha en god folkhälsa Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun 28 oktober 2014

2 Hållbarhetsperspektiven Hållbar utveckling Hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt Verka innanför naturens kretslopp och ramar Ekologisk Social Ekonomisk Omfattar demokrati, yttrandefrihet, rättvis resursfördelning, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald, kultur, delaktighet och inflytande, brottsföre- byggande arbete och folkhälsa – Vi ska ha en god folkhälsa

3 Hälsans bestämningsfaktorer – Vi ska ha en god folkhälsa

4 Trender - Folkhälsa  Vi håller oss friska högre upp i åldrarna  Finns en stor medvetenhet om behovet av bra kost och motion  Förväntningarna på livskvalitet ökar, det gäller även om man är gammal eller funktionshindrad  På grund av rökning ser man nu ett uppsving av antalet lungcancerfall  Fetmaepidemin har lett till en ökning av folk som insjuknar i diabetes  Vi dör inte längre av för lite mat, utan av för mycket mat – Vi ska ha en god folkhälsa

5  Skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper  Lågutbildades livslängd kortare, drabbas oftare av hjärtinfarkt, stroke, olyckor, självmord, psykisk ohälsa jämfört med högutbildade  Psykisk ohälsa ökar framför allt bland unga kvinnor och kvinnor mitt i livet  Personer med utländsk bakgrund, homo-, bi- och transidentitet eller funktionsnedsättning upplever att de har en sämre hälsa än den övriga befolkningen  Ökat utanförskap och segregerat samhälle Skillnader i hälsa – Vi ska ha en god folkhälsa

6 Levnadsvanor  Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor  De fyra levnadsvanorna är också de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige – Vi ska ha en god folkhälsa

7 Exempel på kostnader för samhället i miljarder kronor per år Ur Folkhälsopolitisk rapport 2010 – Vi ska ha en god folkhälsa

8 Övergripande sociala mål  Vi ska ha en god folkhälsa  Vi ska öka andelen personer i egenförsörjning  Vi ska ha en omsorg med kvalitet som ger gemenskap, trygghet och valfrihet Ur Budget 2014 och planer för 2015-2016 – Vi ska ha en god folkhälsa

9 Utmaningar  Arbetslösheten  Psykiska ohälsan ökar  Utjämna skillnader i hälsa  Högre andel i befolkningen med fetma jämfört med rikets genomsnitt  Sämre på sociala relationer i jämförelse med riksgenomsnittet  Ökad samverkan – Vi ska ha en god folkhälsa

10 BLT 14 februari 2014 – Vi ska ha en god folkhälsa

11

12

13 Det finns en arbetsmarknad som är öppen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, alla årets dagar och den tar emot alla – den arbetsmarknaden heter Kriminalitet och droger Peter Söderlund, X-Cons – Vi ska ha en god folkhälsa

14 Har du frågor? Kontakta gärna mig! E-post: eva.dahlberg@karlskrona.seeva.dahlberg@karlskrona.se Telefon: 0455-30 31 22 – Vi ska ha en god folkhälsa


Ladda ner ppt "– Vi ska ha en god folkhälsa Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun 28 oktober 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser