Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarstudent i Norrbotten Gemensam kampanj: gemensam energieffektivisering, med våra tre norrländska landstingsgrannar, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarstudent i Norrbotten Gemensam kampanj: gemensam energieffektivisering, med våra tre norrländska landstingsgrannar, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten."— Presentationens avskrift:

1 Läkarstudent i Norrbotten Gemensam kampanj: gemensam energieffektivisering, med våra tre norrländska landstingsgrannar, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten Mål: minskad elförbrukning med minst 5 % fram till 2011 5% besparing av totalt 191 GW el i Norrlandstingen motsvarar ca 10 GWh el 8000 ton koldioxid totalt, för alla fyra landsting tillsammans. 10 GWh x 1 kr /KWh = ca 10 miljoner kr. Kampanjen Energismart i Norr Landstingets Energi- och miljödag - ”Allt vi gör ska hålla i längden”

2 Läkarstudent i Norrbotten Kampanjen Energismart i Norr Landstingets Energi- och miljödag - ”Allt vi gör ska hålla i längden” Hur vi når målet? - Genom att påverka verksamheter och medarbetare att höja medvetenheten vid energianvändning och därmed bidra till en minskning. Förändring av beteenden

3 Läkarstudent i Norrbotten Kampanjen Energismart i Norr Landstingets Energi- och miljödag - ”Allt vi gör ska hålla i längden” ■ Broschyr ■ Roll-up ■ Bordspratare ■ Energi - och miljödag ■ Film ■ Webbsida - www.energismartinorr.se ■ Elmätningar på utvalda arbetsplatser ■ Checklista, via ombud ■ Tävling - det landstingens totalsiffror på kWh el per kvadratmeter goda exempelutbyten

4 Läkarstudent i Norrbotten Energispartävling mellan norrlandstingen Tävlingen går ut på att åstadkomma den störst procentuell minskning av elförbrukningen per kvadratmeter. Priset är äran, minskade kostnader, bättre miljö och ett minskat klimathot. Nyckettalet ( kWh / kvm) tas fram inom alla landting och rapporteras. Tidigare års nyckeltal finns redovisade på http://www.offentligafastigheter.se/we b/page.aspx Kampanjen Energismart i Norr Landstingets Energi- och miljödag - ”Allt vi gör ska hålla i längden”

5 Läkarstudent i Norrbotten För att en kampanj ska bli bra krävs en hel del praktiska åtgärder. Energianpassade upphandlingar samt direkta investeringar inom energiområdet är viktiga åtgärder som måste tydliggöras än mer. Lokala mätningar och energironder är en del av kampanjen. Kampanjen Energismart i Norr Landstingets Energi- och miljödag - ”Allt vi gör ska hålla i längden”

6 Läkarstudent i Norrbotten Uppföljning och lägesrapportering kommer att ske tertialvis, dvs tre gånger om året. Resultaten presenteras på webben. Fösta gången blir sommaren 2009. Utgångsvärdena är förbrukningen under 2008. Dessa jämförelsetal kommer att läggas in för var och ett av de fyra landstingen, allteftersom redovisningarna för 2008 är klara. Kampanjen Energismart i Norr Landstingets Energi- och miljödag - ”Allt vi gör ska hålla i längden”

7 Läkarstudent i Norrbotten Att lära bort det gamla och ta emot det nya Energimedvetenhet Vem har ansvaret att hämta hem nyttan? Allt börjar med mig själv Sprida kompetens och öka medvetenheten Dela med oss och lära av varandra Kampanjen Energismart i Norr Landstingets Energi- och miljödag - ”Allt vi gör ska hålla i längden”

8 Läkarstudent i Norrbotten Antal rum 229 Datorer 70 Bildskärmar 149 Skrivare 18 Kopiator 10 Arbetsplats belysning 3 Räknare 10 Radioapparater 4 12 st öppna ventilationslucker samt full värme i aktuella rum. Kostnad = 68 000kr/år Energirond, Landstingshuset – 16 dec Landstingets Energi- och miljödag - ”Allt vi gör ska hålla i längden”

9 Läkarstudent i Norrbotten Norrbottens läns landsting har mer än 5000 datorarbetsplatser ca 1000 av dessa används dygnet runt och då återstår 4000. Om vi antar att det relativt sett är lika (illa) på alla arbetsplatser blir den onödiga kostnaden: 1,2 Mkr! Funderingarna är bara hypotetiska, men ändå… Energirond, Landstingshuset – 16 dec Landstingets Energi- och miljödag - ”Allt vi gör ska hålla i längden”


Ladda ner ppt "Läkarstudent i Norrbotten Gemensam kampanj: gemensam energieffektivisering, med våra tre norrländska landstingsgrannar, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser