Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SCB:s medborgarundersökning Resultat för Nacka kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SCB:s medborgarundersökning Resultat för Nacka kommun."— Presentationens avskrift:

1 SCB:s medborgarundersökning Resultat för Nacka kommun

2 Bakgrund Population: invånare 18-84 år Undersökningsperiod: hösten 2009 (15 september – 3 november) Urval i kommunen: 1 500 personer Metod: postenkät med 3 påminnelsebrev Andel svarande i kommunen: 43 procent

3 Hur en modell kan vara uppbyggd Olika faktorer som påverkar den totala nöjdheten väljs ut. Modell och frågor skräddarsys efter verksamheten. NRI Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Arbetsmöjligheter

4 Miljö Ett antal delfrågor bygger tillsammans upp en faktor. Hur faktorerna byggs upp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      Inte alls nöjd I allra högsta grad nöjd Hur nöjd är du med din kommun vad gäller… …hur trivsam miljön är? …landskapet och naturen? …parker, grönområden och strövområden?

5 Betygsindex För varje faktor/frågeområde beräknas ett sammanfattande betygsindex som varierar från 0 till 100. Betygsindex under 40 kan betraktas som icke godkända. Betygsindex över 75 kan tolkas som ”mycket nöjd”.

6 Tre analysområden i enkäten Nöjd-Region-Index. Betyget på kommunen som en plats att bo och leva på. Frågor om arbetsmöjligheter, kommunikationer m.m. Nöjd-Medborgar-Index. Betyget på de kommunala verksamheterna. Nöjd-Inflytande-Index. Betyget på möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter.

7 Nöjd-Region-Index

8 NRI Utbildningsmöjligheter Miljö Bostäder Trygghet Kommunikationer Kommersiellt utbud Fritid Arbetsmöjligheter Medborgarna betygsätter kommunen som en plats att bo och leva på.

9 Jämförelse med kommuner i samma storleksklass

10 Jämförelse mellan 2008 och 2009

11 NRI och Rekommendationer

12 Arbetsmöjligheter

13 Utbildningsmöjligheter

14 Miljö

15 Bostäder

16 Trygghet

17 Kommunikationer

18 Kommersiellt utbud

19 Fritid

20 Bakgrundsfrågor Kvinnor ger högre betyg på NRI och Rekommendationer än männen. De som bor i kommunens centralort ger högre betyg på NRI och flertalet faktorer jämfört med de som bor i annan tätort eller utanför tätort.

21 Nöjd-Medborgar-Index

22 NMI Äldreomsorgen Stöd för utsatta personer Gator och vägar Gång- och cykelvägar Fritid - Idrott Fritid - Kultur Miljöarbete Gymnasieskolan Grundskolan Förskolan Vatten och avlopp Renhållning Räddningstjänsten Medborgarna betygsätter de kommunala verksamheterna.

23 Jämförelse med kommuner i samma storleksklass

24 Jämförelse mellan 2008 och 2009

25 NMI och Bemötande - Tillgänglighet

26 Förskolan Grundskolan Gymnasieskolan

27 Äldreomsorgen och Stöd för utsatta personer

28 Gator och vägar

29 Gång- och cykelvägar

30 Fritid - Idrott

31 Fritid - Kultur

32 Miljöarbete

33 Vatten och avlopp

34 Renhållning

35 Räddningstjänsten

36 Bakgrundsfrågor Kvinnor ger högre betyg än männen på NMI och flertalet verksamheter. De som har eget/egna barn i förskolan eller arbetar inom förskolan är nöjdare med Förskolan. De som har egen erfarenhet av äldreomsorgen eller arbetar inom äldreomsorgen är nöjdare med Äldreomsorgen. De som har haft kontakt med en politiker i kommunen de senaste 12 månaderna är mindre nöjda än de som inte har haft kontakt med någon politiker.

37 Nöjd-Inflytande-Index

38 NII Tillgänglighet Information, öppenhet Påverkan Förtroende Medborgarna betygsätter möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter.

39 Jämförelse med kommuner i samma storleksklass

40 Jämförelse mellan 2008 och 2009

41 NII

42 Tillgänglighet

43 Information – Öppenhet

44 Påverkan

45 Förtroende

46 Tilläggsfrågor

47


Ladda ner ppt "SCB:s medborgarundersökning Resultat för Nacka kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser