Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personligt 2012 En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personligt 2012 En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9"— Presentationens avskrift:

1 Personligt 2012 En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9
i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Personligt 2012

2 Allmänt Tionde gången enkäten genomförs
Personligt 2012 Tionde gången enkäten genomförs Totalt har elever besvarat enkäten av totalt elever Svarsfrekvens på 85%, något lägre än 2011 Nya frågor: Kränkande behandling, fler frågor kring skollunchen Personligt 2012

3 3 Inflytande Personligt 2012

4 Hur ser du på livet just nu? Obs! skalan
3 Hur ser du på livet just nu? Obs! skalan Personligt 2012

5 Var tillbringar du din fritid?
Personligt 2012

6 KFN 3 Medlem i förening Personligt 2012

7 Spelvanor, tid vid datorspel
Personligt 2012

8 Hur trivs du i skolan? Personligt 2012

9 Färre skolkar Aldrig skolkat? Åk 2 - 68 procent År 9 – 77 procent
Personligt 2012

10 Lunch skoldagar Personligt 2012

11 Varför äter du inte din lunch varje dag i skolmatsalen?
Personligt 2012

12 Mobbing minskar och ökar
BUN 3 Mobbing minskar och ökar Personligt 2012

13 Kränkningar Under de senaste 12 månaderna har 235 elever känt sig kränkta (22%) 50% av de som blivit kränkta har berättat för någon vuxen 75% av de som berättade fick hjälp Personligt 2012

14 Andel som har blivit kränkta senaste året
% Personligt 2012

15 Hur mår de unga? Personligt 2012

16 Vanligast preventivmedel
År 9 – Kondom År 2 – P-piller Personligt 2012

17 När ni har sex, i vilken omfattning använder ni preventivmedel?
% Frågan besvaras enbart av de som har haft sex Personligt 2012

18 Lag och rätt Fler elever använder hjälm men endast 19% använder hjälm när de cyklar. Inte ens i skolår 7…. Fler använder bilbälte, en liten ökning har skett bland elever som åker buss. 92% har aldrig snattat eller klottrat 91% har aldrig deltagit i annan skadegörelse Personligt 2012

19 Fler använder hjälm Personligt 2011

20 Fler är laglydiga Har aldrig snattat? 92 % Personligt 2012

21 Rökning – höjd debutålder
3 Rökning – höjd debutålder Har aldrig rökt? Andel som aldrig rökt, % 2008 2009 2010 2011 2012 År 7 83 85 70 År 9 54 * 56 63 59 År 2 gy 37 41 36 42 Totalt 63 % Personligt 2012

22 Druckit alkohol – höjd debutålder
3 Druckit alkohol – höjd debutålder Andel som aldrig druckit alkohol, % 2008 2009 2010 2011 2012 År 7 70 67 64 78 År 9 34 * 46 52 År 2 gy 18 15 19 23 Personligt 2012

23 Hur får du tag på alkohol (%)?
Personligt 2012

24 Till sist…… hur kan din hälsa förbättras
Något skolan kan göra Citat: ”Satsa mer pengar på maten för det är den som är en stor del av hur vi jobbar på lektionerna” ”Ingenting allt känns bra” ”Mer fysisk aktivitet och mindre gotta i uppis!” ”Hjälp mig så jag kan gå till skolan utan att ha en klump i magen” Något du kan göra själv Citat: ”Jag kan låta alla vara med” ”Stå upp för den jag är” ”Sänka mina ambitionskrav, se mina begränsningar” Annat Citat: ”Folk lyssnar inte på oss barn” Något på fritiden Citat: ”är jag ensam….” ”Skriva en artikel på olika forum” Något personer i din närhet kan göra för dig Citat: ”Finns där när jag behöver dem” ”Lyssna på mig och inte bli sur” ”Inget de är underbara” ”Tänka sig för innan de öppnar mun” Personligt 2011


Ladda ner ppt "Personligt 2012 En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9"

Liknande presentationer


Google-annonser