Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rutinultraljud Michaela Granfors Centrum för Fostermedicin Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rutinultraljud Michaela Granfors Centrum för Fostermedicin Karolinska."— Presentationens avskrift:

1 Rutinultraljud Michaela Granfors Centrum för Fostermedicin Karolinska

2

3 Rutinultraljud • Enda ultraljudsundersökningen som erbjuds alla gravida i Sverige • ca 97% deltar (undersökning från 90-talet, se SBU-rapport) • Syfte:

4 Rutinultraljud Syfte • Viabilitet • Antal foster • Fostervattenmängd • Placenta • Datering • Granskning av fosteranatomin Undersökningen ska göras systematiskt! ARG-rapport 2007

5 Rutinultraljud Syfte • Viabilitet • Antal foster • Fostervattenmängd • Placenta • Datering • Granskning av fosteranatomin

6 Antal foster • om fler än ett: bestäm CHORIONISITET ! Helt avgörande för komplikationsrisken, övervakningsintervall (så tidigt som möjligt under graviditeten, helst innan vecka 14) Dias T, Weerasinghe A, Amarathunga P, De Silva C, Thilaganathan B. Twin pregnancy chorionicity determination in a tertiary care setting. Ceylon Med J. 2013 Dec;58(4):170-2. Hassan T, O'Coigligh S, Higgins S. Prenatal diagnosis of chorionicity in twins. Ir Med J. 2011 Sep;104(8):243-5. • T-tecken/lambda-tecken • Placenta – antal (navelsträngsfäste) • Kön • (skiljeväggens tjocklek: dålig precision)

7 T-tecken: Monokoriotisk/diamniotisk Lambda-tecken: Dikoriotisk/diamniotisk

8 Tvillingar

9 Rutinultraljud Syfte • Viabilitet • Antal foster • Fostervattenmängd • Placenta • Datering • Granskning av fosteranatomin

10 Fostervattenmängd -kan uppskattas subjektivt eller via mätning -subjektiv mätning ej sämre om erfaren undersökare -mätning: AFI eller deepest single pocket -om avvikelser: mera detaljerad undersökning, uppföljning Salomon et al; ISUOG Clinical Standards Committee. Practice guidelines for performance of the routine mid-trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011

11 Rutinultraljud Syfte • Viabilitet • Antal foster • Fostervattenmängd • Placenta • Datering • Granskning av fosteranatomin

12 Placenta • Om placentan når till inre modermunnen eller överlappar den: uppföljande ultraljud (v 32) Bhide A, Thilaganathan B. Recent advances in the management of placenta previa. Curr Opin Obstet Gynecol 2004; 16: 447–451. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Guideline No. 27. Placenta Praevia and Placenta Praevia Accreta: Diagnosis and Management. RCOG: London, October, 2005. • Utseende

13 Rutinultraljud Syfte • Viabilitet • Antal foster • Fostervattenmängd • Placenta • Datering • Granskning av fosteranatomin

14 Datering

15 Ultraljudsdatering • Halverad frekvens överburenhet (Waldenström et al 1990) • Minskad induktionsfrekvens pga överburenhet • Förbättrad perinatalt omhändertagande

16 Datering – hur göra? • Datering bör ske vid KUB eller RUL • Datering enligt ulj kan ske mellan v 11-22 • Datering v 11-14 bättre än v 15-22! • Datera enligt BPD om BPD 21-55 mm – Ange ej BPU (beräknad partus enl ulj) om BPD > 55 mm – Datera enligt CRL om BPD < 21 mm • Om flerbörd: datera enligt det största fostret RIKTLINJER FÖR FETOMETRI; UltraARG 2010

17 Datering - IVF Graviditetslängden: antalet dagar som gått sedan embryo transfer + antalet odlingsdagar + 14 dagar oavsett om det är ett färskt eller ett fruset embryo som återförts. Osäkert om datering enligt IFV eller enligt KUB / RUL är mera rättvisande Vid tveksamhet gäller IVF - data! RIKTLINJER FÖR FETOMETRI; UltraARG 2010

18 Datering - specialfall Huvudomfång (”head circumference”, HC) kan användas för datering istället för BPD, framför allt om huvudformen är avlång (dolichocephali, BPDyy/OFD mindre än 0.75) eller rund (brachycephali, BPDyy/OFD större än 0.85) FL (femurlängd) används för graviditetslängdsbestämning endast då BPD och CRL inte kan användas, t.ex. vid acrani Gulesäck och hinnsäck kan användas i mycket tidig graviditet för att ungefärligt skatta graviditetslängden RIKTLINJER FÖR FETOMETRI; UltraARG 2010

19 Datering – svar på frågorna • Anna: v 18 + 5 • Beatrice: enligt ultraljud (v 18 + 3) • Cecilia: enligt RUL • Dorotea: enligt KUB • Elina: enligt den större tvillingen • Felicia: enligt IVF • Greta: det går ej att datera graviditeten med ultraljud

20 CRL (crown-rump-length) • längsta avståndet mellan fostrets hjässa och ”rumpa”, med fostret i neutral position. • i sagittalsnitt kan det avgöras att fostret inte ligger för sträckt eller för böjt • vid ett rent sagittalt snitt ses hela ryggraden och hela främre bukväggen, bröstkorgen och ansiktsprofilen RIKTLINJER FÖR FETOMETRI; UltraARG 2010

21 BPD (biparietal diameter) • Mått ytterkanten på det proximala skallbenet till innerkanten på det distala skallbenet • ”Mittekot” skall ligga exakt centralt och dela hjärnan i två likstora halvor • I medellinjen: cavum septum pellucidi ses anteriort om thalamus. • Varken orbitae eller cerebellum ska finnas med i snittet. RIKTLINJER FÖR FETOMETRI; UltraARG 2010

22 BPD - felkällor • Kompression av fosterhuvudet med transducern • Mätning på fel nivå • Lätt avvikande skallform • Pojkar har större BPD än flickor • Skalkidou A, Kieler H, Stephansson O, Roos N, Cnattingius S, Haglund B. Ultrasound pregnancy dating leads to biased perinatal morbidity and neonatal mortality among post-term-born girls. Epidemiology. 2010 Nov;21(6):791-6.

23 Femur • Femurlängd är längden av femurdiafysen exklusive epifysen • Hela skelettdelen skall ses på bilden. • Vanligen rekommenderas 45 till 90 grader vinkel mellan ultraljudvågor och femur RIKTLINJER FÖR FETOMETRI; UltraARG 2010

24 MAD (medelabdominaldiametern) • medelvärdet av anteroposteriora och transversella diametrarna av buken: • mätplanet ligger vinkelrätt mot ryggraden. • Aorta och vena cava inferior ses helt runda anteriort om ryggraden. • magsäcken och navelvenen ska ses • Navelvenen skall ligga 1/3 in i kroppen • Ofta ses även större delen av ett revben • Varken njurar eller hjärtspets skall ses i planet • Mätningen skall även innefatta mjukdelarna utanför revbenen RIKTLINJER FÖR FETOMETRI; UltraARG 2010

25 Rutinultraljud Syfte • Viabilitet • Antal foster • Fostervattenmängd • Placenta • Datering • Granskning av fosteranatomin

26 Checklista !! Mycket att komma ihåg…

27 Granskning av fosteranatomin

28 Ultra-ARG: Samma rekommendationer

29 Sverige: ARG-rapport: Profil samt ansiktsprojektion (ingår vanligen ej i RUL). Nackveck.

30 Sverige: Samma rekommendation. Utflöden och 3-kärlsbild ingår ej i den obligatoriska checklistan, dock stora fördelar om man inkluderar!

31 Sverige: Samma rekommendationer. Antal navelsträngskärl! Ryggrad i 3 plan

32

33 Dokumentera! Helst även bildlagra

34 Checklista Obstetrix

35 Datering Obstetrix

36 Rutinultraljud Var systematisk! Undersök alltid enligt samma schema – annars är det så lätt att glömma eller missa! • Viabilitet • Antal foster • Fostervattenmängd • Placenta • Datering • Granskning av fosteranatomin (checklista) ARG-rapport 2007

37

38


Ladda ner ppt "Rutinultraljud Michaela Granfors Centrum för Fostermedicin Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser