Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KUB -får våra gravida patienter tillräckligt mycket information? Hanna Abäck Enkätstudie, KK SUS Malmö Kvalitetsarbete under ST.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KUB -får våra gravida patienter tillräckligt mycket information? Hanna Abäck Enkätstudie, KK SUS Malmö Kvalitetsarbete under ST."— Presentationens avskrift:

1 KUB -får våra gravida patienter tillräckligt mycket information? Hanna Abäck Enkätstudie, KK SUS Malmö Kvalitetsarbete under ST

2 KUB kombinerat ultraljud och biokemi  Nackuppklaring NUPP  Fritt β -hcg och PAPP-A  Ålder

3 KUB  Trisomi 21  Trisomi 13  Trisomi 18

4 KUB  11+0- 13+6  Resultat i form av risk/sannolikhet 1:X  Detektionsgrad 90% för DS

5  I Region Skåne erbjuds testet till alla gravida kvinnor över 33 år  På KK Malmö gjordes 1001 undersökningar år 2012  Emma Ultraljudsklinik erbjuder testet i privat regi för ca 2500kr  Nationellt register, frivillig medverkan

6  Olika regler nationellt  Testet erbjuds i 9/14 landsting  4 (5) landsting erbjuder det till alla gravida oavsett ålder  I Danmark erbjuds det till alla gravida oavsett ålder

7  Socialstyrelsen anger i rapporten ”Fosterskador och kromosomavvikelser 2011” att antalet födda barn med Downs syndrom är relativt konstant över tid, men aborter vid kromosomavvikelser har ökat signifikant.  2011: 134 födda, 206 aborterade DS  60% av DS barnen har mödrar <35 år  Trisomi 13 (3 födda, 30 aborterade)  Trisomi 18 (9 födda, 83 aborterade)

8 Hur gör vi?  Alla kvinnor över 33 år ska få info fosterdiagnostik via mödrahälsovården  Vid KUB resultat med risk >1:250 erbjuds amniocentes  Vid låg risk erbjuds inte amniocentes  Kvinnor <33år med indikation för fosterdiagnostik erbjuds amniocentes, inte KUB  Missfallsrisk vid amniocentes 3% (1% pga ingreppet och 2% bakgrundsrisk)

9 Enkät  Tillräcklig info när ansvaret lagts ut i primärvården?  100 kvinnor  Enkät innan KUB ultraljudet  Svenska, arabiska, engelska

10 Utbildningsnivå  2 grundskola  19 gymnasium  79 universitet/högskola

11 Språk  69 svenska som modersmål  15 flytande svenska  15 förstod ingen eller sparsam svenska  4 arabiska

12 Vet du vad Downs syndrom är ?  90 angav att veta vad Downs syndrom är  8 visste inte  5 förstod lite eller ingen svenska  6 angett utbildningsnivå gymnasium eller mindre

13 Varför gör du KUB test ? 1. Oro 28 (6 enda orsak) 2. Ålder77 (43 enda orsak) 3. För att det erbjuds36 (9 enda orsak) 4. För att se barnet 12 (2 enda orsak)

14 Var har du fått information om testet ? 1. Barnmorska76 (44 enda källa) 2. Vänner/familj22 (4 enda källa) 3. Läkare10 (5 enda källa) 4. Internet34 (12 enda källa)

15 Film?  Stockholms Läns Landsting film 26min Vårdguiden.se  Endast 5 hade fått se filmen hos sin bm

16 Hur görs testet?  89 visste att testet utförs med ultraljud och blodprov  10 svarade med ultraljud  5 sparsam svenska  5 utbildningsnivå gymnasium eller lägre

17  18 svarade om det finns en ökad sannolikhet att barnet har DS  74 svarade om det finns en ökad sannolikhet att barnet har DS eller andra kromosomavvikelser Vad visar testet ?  3 svarade om barnet är friskt  1 svarade om barnet har DS  3 svarade om barnet har missbildningar  1 svarade om det finns en ökad sannolikhet att barnet är sjukt 6/8 utbildning 5/8 språk

18 Känner du dig välinformerad? 1. Ja 66 2. Nej32

19 Om KUB testet visar att det finns LÅG sannolikhet att ditt barn kan ha ett kromosomfel (t ex Downs syndrom), vill du då göra fostervattenprov (moderkaksprov)?  Ja16  Nej 80

20 Vet du att om KUB visar låg sannolikhet för Downs syndrom, så får du inte göra fostervattenprov?  Ja48  Nej51

21 Vet du att bara fostervattenprov (moderkaksprov) säkert kan visa om ditt barn har eller inte har Downs syndrom eller någon annan kromosomavvikelse?  Ja 82  Nej 16  4 utbildning  4 språk

22 Om KUB-testet skulle visa att ditt barn har hög sannolikhet att ha Downs syndrom, skulle du då göra ett fostervattenprov (moderkaksprov)?  Ja68  Nej2  Vet inte30

23 Om ett fostervattenprov skulle visa att ditt barn har Downs syndrom, skulle du då avbryta graviditeten?  Ja35  Nej6  Vet inte58

24 Vad skulle du vilja veta mer om KUB-testet?  Jag vill veta om fostervattenprov är farligt  Om man får provsvaret direkt vid ultraljudsundersökningen och om man får en bild man kan ta med sig hem  Hur levnadssättet ser ut för ett barn med Downsyndrom?  Hade gärna fått mer info om detta av MVC. Läste allt själv i böcker+internetforum  1)Hur själva besöket går till på kvinnokliniken (skulle jag vilja veta innan). 2)Vad de andra kromosomavvikelserna kan innebära.  Mer %satser om hur många fall av av DS man upptäcker med KUB. Hur många % av dem som får hög risk och går vidare till fostervattensprov som verkligen väntar ett barn med DS  Hur säkert är provsvaret?  Jag vill bara veta att barnet mår bra och att det inte har några missbildningar.

25 Konklusion  Endast 66% av våra patienter känner sig välinformerade om fosterdiagnostik  Bland patienterna med låg kunskap om KUB och DS var de med lägre utbildning och sämre kunskap i svenska överrepresenterade  Vi kan inte dra konklusioner om huruvida informationen till kvinnorna blivit sämre efter att informationsuppgiften flyttats till primärvården


Ladda ner ppt "KUB -får våra gravida patienter tillräckligt mycket information? Hanna Abäck Enkätstudie, KK SUS Malmö Kvalitetsarbete under ST."

Liknande presentationer


Google-annonser