Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Material och metodstöd När projekt LOS avslutas kommer MSB:s linjeverksamhet att fortsätta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Material och metodstöd När projekt LOS avslutas kommer MSB:s linjeverksamhet att fortsätta."— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Material och metodstöd
När projekt LOS avslutas kommer MSB:s linjeverksamhet att fortsätta arbetet med implementeringen. Det vi beskriver här är i första hand MSB:s syn på fortsatt arbete samt MSB:s bidrag i implementeringen. Alla aktörer har ett eget ansvar att implementera i egen organisation, men MSB har en viktig samordnande och stödjande roll i detta. ”En viktig pusselbit, men inte hela pusslet”

2 Informations- och utbildningsmaterial 2015
Bildspel kort, mellan, lång 9 st kortfilmer: Introduktion och förhållningssätt Webbinarier: Övergripande presentation FAQ på webben 2 x 2 Temadagar + nyheter i nyhetsbrev och Twitter, nytryck av böcker,

3 Informations- och utbildningsmaterial 2016
Fler webbinarier som vänder sig särskilt mot kommuner och utbildare, webbinarier med olika teman. Temadagar kommer att genomföras kring gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. 31 maj-1 juni i Stockholm, och 8-9 november i Göteborg. Metodstöd som konkretiserar grunderna inom olika ämnesområden, inkl. momentövningar.

4 Informations- och utbildningsmaterial 2016, forts
Målgruppsanpassade presentationer ska tas fram, i första hand som en PPT. Vidare ska vi bidra till arbetet med material till utbildningsserien Lokal inriktning och samordning där målgruppen är aktörer på lokal nivå, i första hand kommuner. Kortfilmer med Lars Persson, jurist på MSB, ska produceras och behandla bland annat ”den svenska modellen” och ”regelverk”. Interaktiv utbildning är något som kommer påbörjas under Ett första steg är att utreda hur förvaltningen av utbildningen skulle ske innan beslut om ev. uppstart kan tas. Engelskt material; sammanfattning, faktablad, ppt.

5

6 Effektmål (Övergripande mål)
Samhället samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt vid samhällsstörningar. Delmål Deltagande aktörer tar sitt ansvar när det gäller helheten. MSB kan utöva sin stödjande, samordnande och inriktande roll. Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 Det som uppnås ska förankras i respektive myndighet! Kunskapsmål: t.ex. regelverk, ansvar, roller Färdighetsmål: t.ex. tillämpa analys-metod, prioritera Attitydmål: t.ex. helhetssyn Överenskomna format och processer Aktivitet Resurser Övergripande output för hela processen Sen blir det en utmaning att skapa tydliga sätt att mäta måluppfyllelsen i form av indikatorer eller liknande Kunskapsmål – ex. regelverken, ansvar och roller Färdighetsmål – ex. tillämpning av analysmetoder, förmåga att prioritera Attitydmål – ex. att ha en helhetssyn Överenskommelser – ex avsiktsförklaringar om format och processer, samverkansplaner, gemensamma rutiner, Det som uppnås ska förankras i respektive myndighet Vi ska prata samma språk och ha samma fokus på samtliga nivåer! Genomföra central utvecklings-process med grunder för samverkan och ledning som utgångspunkt. Anslag 2:4 Krisberedskap MSB:s stöd Deltagarnas engagemang Gemensamma grunder för samverkan och ledning Krav (externa förväntningar) Förordning om krisberedskap och höjd beredskap Regeringens proposition 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, proposition 2007/08:92 Stärkt beredskap för säkerhets skull samt Europaparlamentets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen.


Ladda ner ppt "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Material och metodstöd När projekt LOS avslutas kommer MSB:s linjeverksamhet att fortsätta."

Liknande presentationer


Google-annonser