Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMÖ 2016 #samo2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMÖ 2016 #samo2016."— Presentationens avskrift:

1 SAMÖ 2016 www.msb.se/samo2016 samo2016@msb.se #samo2016

2 Vad är SAMÖ 2016? SAMÖ 2016 är en övning för att pröva och beskriva den gemensamma nationella förmågan att hantera en kris i samhället. Övningen ska pröva och utveckla förmågan till ledning, samverkan och kriskommunikation. Det ska göras utifrån en nationell händelse som påverkar en eller flera viktiga samhällsfunktioner.

3 Vad handlar SAMÖ 2016 om? Övningen ska bygga på höga flöden och höga havsvattennivåer i Västra Götaland och Värmland Flera samhällssektorer samt myndigheter med geografiskt områdesansvar på samtliga nivåer kommer att bli engagerade i övningen. Händelserna ska leda till störningar i försörjnings- och transportsystem samt störningar i annan samhällsviktig verksamhet.

4 Vilka förmågor ska vi öva? Innebörden i det geografiska områdesansvaret på nationell, regional och lokal nivå Kriskommunikation och informationssamordning Samverkan om samlad lägesuppfattning Prioritering av resurser (och dess samband med uthållighet) Mottagande av internationellt stöd

5 Vilka kan vara med? Avsiktsförklaring Förmågorna styr

6 Tidsförhållande Den 2 mars – avsiktsförklaring Den 14 april – startmöte för lokala övningsledare Den 9 juni – planeringskonferens 1 Kvartal fyra 2016 – övningen genomförs Första halvåret 2017 – utvärdering

7 SAMÖ 2016

8 SAMÖ Fokus 2018 Åtgärder…Effekt! SAMÖ och SAMÖ Fokus

9 Lokal övningsledare Förbereder och leder ert deltagande i SAMÖ 2016 Medverkar i planering, genomförande, utvärdering Behöver resurser, mandat och tid Behöver god kunskap om den egna organisationen

10 Att tänka på som övad aktör SAMÖ 2016 är en unik möjlighet att vara med och öva och utveckla samhällets krisberedskap En nationell samverkansövning kräver aktiv delaktighet från alla övande aktörer Utse en lokal övningsledare som får: – resurser, mandat och tid Lämna in avsiktsförklaring – senast 2 mars


Ladda ner ppt "SAMÖ 2016 #samo2016."

Liknande presentationer


Google-annonser