Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar En presentation som ska kunna användas av alla som vill berätta om grunderna. www.msb.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar En presentation som ska kunna användas av alla som vill berätta om grunderna. www.msb.se."— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar En presentation som ska kunna användas av alla som vill berätta om grunderna. www.msb.se

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap För att förbättra vår förmåga att förstå varandra kontakta varandra träffa överenskommelser utbyta information skapa lägesbilder utbilda, öva och lära.

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Därför att vi vill uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning skydda samhällets skyddsvärden effektivt använda samhällets resurser.

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap UTGÅNGSPUNKTER

5 Det vi skyddar

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamt

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vid samhällsstörningar

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ett aktörsgemensamt språk Inriktning och samordning

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Den svenska modellen Lokal nivå Regional nivå Nationell nivå

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tre viktiga principer Ansvarsprincipen Närhetsprincipen Likhetsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Aktörerna ska även stödja varandra och samverka, det kallas ”den utökade ansvarsprincipen”. En kris ska hanteras där den inträffar och av de aktörer som är närmast berörda och ansvariga Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt.

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Geografiskt områdesansvar

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT TÄNKA

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Gemensamma förhållningssätt Människan som en del av systemet Beslutsfattande HelhetssynPerspektiv- förståelse Tid, proaktivitet, samtidighet Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ha en helhetssyn som utgår ifrån det som ska skyddas Var får tidiga åtgärder störst effekt? Vem kan ha nytta av den info och de resurser jag har? Vad har hänt, vilka behov och konse- kvenser kan uppstå? Vem kan ha info och resurser som jag kan ha nytta av?

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Se olika perspektiv

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Se människan som en del av systemet

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tänk på olika tidsperspektiv, samtidighet och var proaktiv

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ha kännedom om bra metoder för att fatta beslut

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Initiera kriskommunikation snabbt för att minska informationsvakuum

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT GÖRA

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Etablera gemensamma former Inriktnings- och samordningsfunktion StödKontakt

22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktivera när någon aktör anser att det behövs En aktör initierar funktionen Värden sammankallar funktionen Funktionen möts fysiskt eller virtuellt. Ett stöd sammankallas vid behov.

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Använd helhetsmetoden tillsammans

24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skapa förutsättningar för att effektivt dela information Ha hög tillgänglighet och god förmåga att kommunicera Utveckla förståelse och bygg förtroende Var aktiv med att söka och förmedla Återkoppla och lär

25 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bli bra på att kommunicera, dokumentera och visualisera

26 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skapa lägesbilder med ett urval av särskilt viktig information

27 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bidra till en helhetssyn med samlade lägesbilder

28 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Underlätta framtida teknisk samordning

29 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utbilda, öva och lär utifrån samma mål

30 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se


Ladda ner ppt "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar En presentation som ska kunna användas av alla som vill berätta om grunderna. www.msb.se."

Liknande presentationer


Google-annonser