Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stab introduktion Vad? Varför? Stabens delar.. När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stab introduktion Vad? Varför? Stabens delar.. När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs."— Presentationens avskrift:

1 Stab introduktion Vad? Varför? Stabens delar.

2 När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av särskilt stöd. Någon form av förändring är ofta nödvändig när ordinarie arbetsrutiner inte svarar mot situationens krav för att hantera extraordinära händelser. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal aktörer står i ständig beredskap att hantera alla de olyckor och kriser som inträffar. Referens till respektive organisations krishanteringsplaner (motsvarande). STAB – vad är det?

3 Kriterier för när en stab bör etableras När ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot situationens krav Flera verksamhetsområden berörs, stort behov av samordning Stort informationsbehov Stort behov av samverkan med andra organisationer

4 När etablera stab? Konsekvens Sannolikhet Mindre störningar Ordinarie organisation Höjd beredskap Anpassad organisation Extraordinära händelser Lag om extraordinära händelser Kommunallagen +

5 Stabstjänst är en administrativ verksamhet för att –Skapa underlag för bedömanden och beslut –Omsätta beslut i uppgifter, arbetsorder eller direktiv –Uppföljning –Utforma och distribuera information –Följa upp läget –Underlätta samverkan –Svara för dokumentation Arbete i stab är ett lagarbete, baserat på enkla, fasta rutiner!

6 Anpassning av ledningsorganisationen Normal organisation och arbetsrutiner + Komplettering med särskilda rutiner / åtgärder för samordning / samverkan, dokumentation, lägesredo- visning, information m.m. = STAB

7 STAB – vad är det? En grupp personer i en organisation, som har till uppgift att stödja en tydligt utpekad chef En stab fattar inga egna styrande beslut Tar fram underlag för beslut, följa ett läge, handlägga vissa uppgifter Viktig fråga: åt vem arbetar staben?

8 Stab är en krets av medhjälpare/personal runt en militär chef eller företagsledare som biträder denne att leda verksamheten. Den militära staben leds av en stabschef och kan betjänas av ett stabsförband som svarar för stabens skydd, samband, underhållstjänst och transporter. Källa: Nationalencyklopedin

9 STAB

10 Centrala begrepp Posom Krishantering Krisledningsnämnd Ledningsgenomgång ? ? Lägesuppföljning Omfall Krisledningsgrupp ? Extraordinär händelse Anpassad organisation ? ? ? ? ? ? ? ?

11 Inledande åtgärder Anpassad organisation Ordinarie organisation 1. Telefonväxeln förstärks 2. Chefsfunktionen sammankallas 3. Lägesuppföljning påbörjas 4. (Politiska ledningen informeras) 5. Samverkande kontaktas 6. (Krisledningsnämndens ordförande bedömer att den extraordinära händelsen medför att krisledningsnämnden skall träda i funktion) 7. Ledningsgenomgång 8. Upplysningscentral öppnas 12345678

12 Stabschef Operativ ledning Samordning/samverkan Läges- & Analysfunktion Analysfunktion Lägesfunktion Dokumentations- & diariefunktion Informationsfunktion Upplysningscentral Sambandsfunktion Servicefunktion Stabens delar


Ladda ner ppt "Stab introduktion Vad? Varför? Stabens delar.. När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs."

Liknande presentationer


Google-annonser