Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsprocess för centrala myndigheter www.msb.se/ledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsprocess för centrala myndigheter www.msb.se/ledning."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsprocess för centrala myndigheter www.msb.se/ledning

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Deltagande myndigheter

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Film Inriktning av samhällsskydd och beredskap…

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

5 Anslag 2:4 Krisberedskap Krisberedskapsanslaget är ett verktyg för att uppnå regeringens mål med samhällets säkerhet: - Värna befolkningens liv och hälsa - Värna samhällets funktionalitet - Värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter Fördelas av MSB Utgår från ansvarsprincipen

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”Regional samordning och inriktning” Särskild satsning från MSB och SOGO 2011- 2016 Stärka det geografiska områdesansvaret på regional nivå Förbättrad samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser MSB:s stöd under processen – processtödjare

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helhetsmetoden

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Regionala utvecklingsprocesser

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Resultat av tidigare processer

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Exempel på fortsatt implementering Lokal implementering: Örebro län – en kommunal samverkanskurs (KSK) Hallands län – omarbetad RSK; en operativ och en strategisk Västra Götalands län – Regional SoL

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Resultat

12 Central förankringsprocess – HT 2014 GD-brev till myndighetscheferna Besök – Försvarsmakten, PTS, SMHI, Socialstyrelsen, SSM, Svenska Kraftnät, Rikspolisstyrelsen, Trafikverket, MSB Brev till kontaktpersonerna – Information om besöken, datum för genomförande samt fråga om deltagare

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Övergripande syfte Att implementera ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” samt utveckla aktörsgemensam samordning och inriktning med fokus på att åstadkomma effekter. Processen ger en arena för fördjupning och dialog, möjlighet till konkretisering av förhållningssätt och arbetssätt samt nätverksbyggande.

14 Effektmål (Övergripande mål) Delmål Output 1Output 2 Output 3 AktivitetResurser Krav (externa förväntningar) Samhället samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt vid samhällsstörningar. Deltagande aktörer tar sitt ansvar när det gäller helheten. MSB kan utöva sin stödjande, samordnande och inriktande roll. Kunskapsmål: t.ex. regelverk, ansvar, roller Färdighetsmål: t.ex. tillämpa analys- metod, prioritera Attitydmål: t.ex. helhetssyn Output 4 Överenskomna format och processer Genomföra central utvecklings- process med grunder för samverkan och ledning som utgångspunkt. Anslag 2:4 Krisberedskap MSB:s stöd Deltagarnas engagemang Förordning om krisberedskap och höjd beredskap Regeringens proposition 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, proposition 2007/08:92 Stärkt beredskap för säkerhets skull samt Europaparlamentets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen. Det som uppnås ska förankras i respektive myndighet!

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

16 1 5 4 3 2 15-16 apr 14-15 dec 10-11 feb 4-5 nov 30 sep-1 okt 20152016 SAMÖ 2016 Erfarenheter…

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enskilda uppgifter inför starten Läsa Sammanfattningen gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar -Reflektera och formulera minst tre frågor och ta med dessa Pecha-kucha – skapa en PPT med tre bilder med bara bilder som beskriver -Vad kan vi som aktör bidra med vid en samhällsstörning Skapa frågor: -Vad vill jag veta om övriga medverkande aktörer Du ska ha haft ett möte med dina chefer och kolleger för att diskutera kring hur ni ska implementera innehållet från den centrala processen löpande under 2015-2016.

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Program Onsdag 15 april Ankomstfika 0930 Välkomna – Inledning Syfte & mål, deltagarpresentation SWOT-analys 1245 Lunch 1345 Gemensamma grunder Olof Ekman, MSB 1700 Presentation av de olika aktörerna som deltar 1900 Middag Torsdag 16 april 0800 Återblick 0845 Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar Lars Persson, MSB 1245 Lunch 1345 Gemensamma grunder Helena Bergholm och Agneta Mattsson, MSB Summering - hemuppgift 1530 Buss till Stockholm

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mål med träff 1 Deltagarna ges möjlighet att identifiera brister och utvecklingsområden när det gäller samverkan och ledning i aktörsgemensamma former vid en samhällsstörning. Deltagarna ska övergripande kunna presentera ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar”. Deltagarna ska kunna beskriva den svenska modellen för hantering av samhällsstörningar samt få en ökad förståelse för olika aktörers roll, ansvar och uppgift. Deltagaren ges möjlighet att bygga nätverk.

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SWOT-analys Enskild uppgift: Utifrån samverkan; Vad fungerar bra idag? Vad behöver justeras? Vad behöver utvecklas? Tre konkreta saker som kan förbättra samverkan på ett enkelt sätt – vad och hur? Skriv ner på post-it lapp; minst en sak under varje rubrik Gruppuppgift: Bordsvis – fyll i matrisen Prata ihop er och redovisa kort i storforum med fokus på vad som behöver utvecklas Vad fungera bra idag? Vad behöver justeras? Vad behöver utvecklas? Tre saker…

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”Pecha-kucha” en PPT-presentation med tre bilder som bara visar bilder… Gruppvis presentation Vad kan vi bidra med vid en samhällsstörning?


Ladda ner ppt "Utvecklingsprocess för centrala myndigheter www.msb.se/ledning."

Liknande presentationer


Google-annonser