Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångspunkter och förhållningssätt Djurönäset 15 april 2015 Olof Ekman www.msb.se/ledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångspunkter och förhållningssätt Djurönäset 15 april 2015 Olof Ekman www.msb.se/ledning."— Presentationens avskrift:

1 Utgångspunkter och förhållningssätt Djurönäset 15 april 2015 Olof Ekman www.msb.se/ledning

2 Syftet med eftermiddagen Bli bekant med Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, och bli orienterad om projektet bakom (LoS) Reflektera kring de brister och behov som ligger bakom Grunder Få en första förståelse för komplexiteten i inriktning och samordning för att åstadkomma effekt.

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enda utloppet från Vänern 550 kubikmeter/sekund (medel) 200 km strandlinje Sex kommuner, två län 11000 fastigheter nära älven Vattentäkt för 700’000 personer 2,4 miljoner ton gods/år på köl E6 på västra sidan, E45 på östra 200 tåg/dygn (2020) a

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap GEMENSAMMA GRUNDER

5 Utgångspunkter Förhållningssätt Arbetssätt Fakta och fördjupning Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, 2014 (MSB777)

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Två års arbete - ett hundratal deltagare

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap För att förbättra vår förmåga att… förstå varandra kontakta varandra träffa överenskommelser utbyta information skapa lägesbilder utbilda, öva och lära.

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Därför att vi vill… uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning skydda samhällets skyddsvärden använda samhällets resurser effektivt.

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap BRISTER och UTVECKLINGSBEHOV

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brister i hanteringen av olyckor och kriser Genomgång av tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004-2011  Aktörer känner inte till andra aktörers ansvar, mandat och roller  Aktörer känner inte till vad andra aktörer kan bidra med och behöver  De olika aktörernas ansvar, roller och mandat brister i tydlighet  Kontakter på fältnivå verkar fungera bättre än kontakter på högre nivåer  Sociala nätverk är ofta en framgångsfaktor  Sociala nätverk saknas mellan de som inte arbetar tillsammans till vardags  Ofta saknas gemensamma lägesbilder, alternativt uppvisar brister  Skäl till lägesbildsproblemen verkar ligga i metoder, datakällor och arbetssätt  Bedömningar och analyser grundar sig ofta enbart på ”egen information  Bedömningar och analyser saknar ofta ett helhetsperspektiv  Aktörer tenderar att vara passiva snarare än proaktiva  Samarbetet mellan privata och offentliga aktörer är svagt

11 Gruppuppgift: reflektera 5 min om brister allmänt (inte aktörsspecifikt) Stämmer listan, eller ska något bort/läggas till? Vad i så fall? Vilken brist är mest kritisk? Vad beror det på? Jämför med förmiddagens slutsatser Gemensam diskussion!

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap UTGÅNGSPUNKTER

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Den svenska modellen Närhetsprincipen Likhetsprincipen Aktörer Principer Regelverk

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamt vid samhällsstörningar

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

16 Ett aktörsgemensamt språk - effektiviserar dialoger Inriktning, samordning, ledning och samverkan

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap FÖRHÅLLNINGSSÄTT

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Människan som en del av systemet Beslutsfattande Helhetssyn Perspektiv- förståelse Tid, proaktivitet, samtidighet Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation Gemensamma förhållningssätt

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helhetssyn – se sin egen hantering som en del av en helhet, som ska använda samhällets samlade resurser så effektivt som möjligt.

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Se olika perspektiv

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Se människan som en del av systemet

22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tänk på olika tidsperspektiv, samtidighet och var proaktiv

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ha kännedom om bra metoder för att fatta beslut

24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Initiera kriskommunikation snabbt för att minska informationsvakuum

25 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se


Ladda ner ppt "Utgångspunkter och förhållningssätt Djurönäset 15 april 2015 Olof Ekman www.msb.se/ledning."

Liknande presentationer


Google-annonser