Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional samordning och inriktning i Södermanland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional samordning och inriktning i Södermanland"— Presentationens avskrift:

1 Regional samordning och inriktning i Södermanland
Utvecklingsarbete

2 Samverkan utvecklas för stora olyckor och kriser
Myndigheter och organisationer måste snabbt och effektivt kunna samarbeta för att lösa problem som uppstår vid stora olyckor och kriser. Just nu pågår ett planeringsarbete i Södermanland som drivs av länsstyrelsen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Länsstyrelserna i Sverige har ett särskilt ansvar för att agera sammanhållande i det egna länet.

3 Ett län med hög tillväxt och framtida utmaningar
Vårt län har än så länge varit förskonade från stormar, skogsbränder och andra naturhändelser eller stora olyckor. Södermanland har hög tillväxt och flera framtida utmaningar som kommer att ställa krav på mer effektiv samverkan. Framtida utmaningar i Södermanland är tillväxten, klimatförändringar, ny infrastruktur (Ostlänken) och eventuella naturolyckor. Eventuella händelser som längre elavbrott, pandemier eller annat kräver också planering och förberedelser vilket vi har erfarit samt tagit lärdom från av andra kommuner och län i landet.

4 Förslag är klart i juni 2015 Utvecklingsarbetet pågår från juni 2014 till juni 2015 Förslaget ska handla om hur räddningstjänsterna, kommunerna, polisen, landstinget, försvaret och länsstyrelsen ska samverka. Bland annat ska: DSAM revideras Samsyn på roller och ansvar tas fram Förslag på nätverk och arbetsgrupper för olika teman (som till exempel kriskommunikation, CBRNE-verksamhet, utbildningar och övningar med mera) föreslås. Det nuvarande krisledningsrådet ses över vad gäller uppgift, mandat och sammansättning. Samma omfattande arbete har genomförts, och pågår, i landets olika län, där syftet är att utveckla lokala myndigheters och organisationers förmåga att agera vid händelser där samverkan för att lösa olika uppgifter behövs. Med i planeringen finns också Vattenfall.

5 Vad händer just nu? Arbetsgruppen träffas vid sex tillfällen (två dagar åt gången) under ett år. De tre första träffarna har bestått av omvärldsbevakning, hur gör andra län? Hur samverkar vi idag? Vad fungerar bra och vad behöver vi utveckla i Södermanland? Vid kommande träffar är fokus att ta fram förslag, som alltså ska vara färdigställda i juni 2015. I skrivande stund har träff nummer tre genomförts (november 2014).

6 Deltagare i arbetsgruppen
Trosa kommun: Johan Sandlund, kommunchef Gnesta kommun: Nils-Erik Selin, kommunchef Nyköpings kommun och Sörmlandskustens räddningstjänst: Stefan Ekholm, räddningschef, Peter Kangedal, säkerhetssamordnare, Annica Nilsson, kommunikatör Vingåkers kommun: Maria Pestrea, kommunikationschef Eskilstuna kommun: Lars Lagebo, räddningschef Strängnäs kommun: Johan Harter, säkerhetsstrateg Polismyndigheten: Jan-Erik Granström Försvarsmakten: Roberto Gonzalo, Samverkansofficer Landstinget Sörmland: Thorbjörn Ohlsson, Enheten för kris och katastrof Länsstyrelsen Södermanland: Lars Jonsson, beredskapsdirektör, Patrik Nissen, enhetschef, Katarina Jouper, handläggare, Tomas Birgegård, handläggare, Jonas Lundborg, handläggare. MSB: Nils-Olov Nilsson och Tommy Söderholm, båda processledare Deltagarna är utsedda av kommunledningarna, räddningschefsgruppen, polisens, landstinget och försvarets ledning i samråd med Länsstyrelsen Södermanland. Deltagarna representerar sina respektive organisationer.

7 Vill du veta mer? Kontakta Lars Jonsson, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Södermanland, eller någon av deltagarna i arbetsgruppen. Läs mer om krisberedskap i länet på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats:


Ladda ner ppt "Regional samordning och inriktning i Södermanland"

Liknande presentationer


Google-annonser