Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 SLUTRAPPORT NULÄGESANALYS STYRGRUPP – Frågor och analys 11-12-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 SLUTRAPPORT NULÄGESANALYS STYRGRUPP – Frågor och analys 11-12-22."— Presentationens avskrift:

1 1 SLUTRAPPORT NULÄGESANALYS STYRGRUPP – Frågor och analys 11-12-22

2 2 Styrgruppens arbetsprocess kring nulägesanalyserna Frågor och analyser - Genomgång av alla uppdragsområden och olika tolkningar av innehåll. Öppen dialog styrgrupp och arbetsgrupper -Lyfta de punkter som är mest frekventa. Fortsatt diskussion i styrgruppen -Sammanställning och slutsatser. På sidorna 3-8 finns en sammanställning av styrgruppens frågor och analys för respektive område Konklusion kring nuläget och direktiv för fortsatt arbete. 2

3 3 Styrgruppens frågor- FÖRENINGSSERVICE Hur stor är den ideella kraften inom föreningarna och hur kan den mätas? Hur fungerar samverkan mellan central nivå – distrikt och förening? Hur ska föreningsnyttan kommuniceras? 3

4 4 Styrgruppens analys - FÖRENINGSSERVICE Styrgruppen konstaterade att många områden inom föreningarnas verksamhet behöver lyftas och ges ett proffsigt stöd i genomförandet av sina uppgifter. Det måste göras tydligt vad nyttan av samverkan är, både verksamhetsmässigt och organisatoriskt, och vad det kan leda till. Fokus i allt som utvecklas måste utgå från föreningsnyttan. Processbilden av roller, ansvar och relationer mellan centralt, distrikt och förening är ofullständigt beskriven. Nulägesanalysen sätter bra fokus på möjligheterna till förbättringar och utveckling. 4

5 5 Styrgruppens frågor- STRUKTUR OCH SAMVERKAN Varför finns inte en analys med om en möjlig förändring från distrikt till större regioner? Varför finns inte en processrelaterad bild av arbetet på de olika nivåerna inom förbundet? Vad produceras på distrikten och vilka krav ställs på dem? Hur stödjer och följer förbundet centralt upp distrikten? 5

6 6 Styrgruppens analys– STRUKTUR OCH SAMVERKAN Styrgruppen förstärkte att samordning av resurser, styrning och uppföljning är ett förbättringsområde. De olika rollernas otydliga uppdrag bidrar till ineffektivitet i många frågor. Gången bör klargöras i viktiga frågor från behov, konsekvens, beslut och förankring och till hur detta kommuniceras. Systematiken saknas i hur föreningarnas behov, krav och förväntningar inhämtas. Detta får till följd att service och utveckling inte alltid är utvecklad på ett sätt som tillgodoser efterfrågan. Processbilden av roller, ansvar och relationer mellan centralt, distrikt och förening är ofullständigt beskriven. 6

7 7 Styrgruppens frågor- FINANS Varför är ingen omvärlds- och marknadsanalys genomförd? Vad är de kvantitativa respektive kvalitativa volymerna? Tidningen Häst&Ryttare är ej helt egenfinansierad. Behövs modernare kommunikation till medlemmarna? 7

8 8 Styrgruppens analys- FINANSIERING Det är intressant att se vilken verksamhet som genererats av de resurser som förbrukats. Styrgruppen konstaterade att nuläget kring finansieringssätt varierar. Därför är det svårt att dra slutsatser kring effektivitet i användandet av resurserna. Resultaten mot målen är inte beskrivna. Självfinansieringsgraden är hög på distriktsnivå. Det kan leda till att vissa angelägna aktiviteter prioriteras ner. Föreningsekonomin är svårare att överblicka då få föreningar lämnat rapport. 8


Ladda ner ppt "1 SLUTRAPPORT NULÄGESANALYS STYRGRUPP – Frågor och analys 11-12-22."

Liknande presentationer


Google-annonser