Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet 2014-2020 Presentationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet 2014-2020 Presentationen."— Presentationens avskrift:

1 1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet Presentationen kommer att uppdateras löpande under projektet Denna presentation uppdaterades Observera att uppgifter i presentationen kan bli inaktuella eftersom arbetsprocessen hela tiden pågår Du kan använda hela eller delar av presentationen när du vill berätta om arbetet Förklarande text finns på anteckningssidorna till många av bilderna

2 2 Underlag för landsbygdsprogrammet

3 3 Projekt Tulpan Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen att ta fram förslag till nytt landsbygdsprogram Jordbruksverket leder projekt Tulpan som tar fram underlaget I styrgruppen: –Jordbruksverket –Skogsstyrelsen –Länsstyrelsen –Leader

4 4 Regeringens uppdrag Underlaget ska vara färdigt den 30 maj 2012 –Detaljerade åtgärdsbeskrivningar med mål indikatorer ersättningsnivåer med bakomliggande kalkyler och beräkningar –Effektivt –Enkelt för både sökanden och handläggare

5 5 Ett målstyrt program Tydliga mål som går att mäta och följa upp Åtgärderna ska bidra till att målen uppfylls Indikatorer kopplade till målen

6 6 Effektivt program Räknar på och beskriver kostnadseffektivitet Tittar på hur ett förslag kan leda till flera mål Många ska vilja söka!

7 7 Enkelt program Miljöersättningar Få ersättningsformer, mer lika varandra Få villkor för den som söker pengar Dagens axel 1 och 3 Schabloner Prioritera de delar som har god effekt, ta bort små ersättningar som inte passar in

8 8 Vad vill intressenterna? Samordning Kompetensutveckling Miljöersättning – för fördyrande brukning –Landskapsperspektivet Investeringar för uppstart Regionalt och lokalt perspektiv Leader

9 9 EU:s regler Första förslagen publicerades i oktober Förslagen sätter ramar för vad som blir möjligt i landsbygdsprogrammet Det är en lång process innan de beslutas Förslag om gårdsstödet kommer att påverka miljöersättningarna

10 10 Alla mål med programmet kopplas till EU:s 2020 strategi och övergripande mål för landsbygdsutvecklingspolitiken: 1.Jordbrukets konkurrenskraft 2.Hållbar förvaltning av naturresurser 3.Balanserad territoriell utveckling Miljö, klimat och innovation ska styra landsbygds- programmet i större utsträckning än i dag. EU:s mål

11 11 I Sverige finns flera mål som landsbygdsprogrammet ska bidra till: Sveriges landsbygdsstrategi och visionen bruka utan att förbruka En levande landsbygd, företagande, tillväxt, konkurrenskraft och nya verksamheter i hela landet. Sveriges miljömål God livskvalitet och stark framtidstro på landsbygden Sverige – det nya matlandet Skogsriket Klimatfrågor Några svenska mål

12 12 I höst – arbete med åtgärder Ta fram åtgärder som leder till uppsatta effektmål Gå igenom alla förslag: –Leder det mot mål? –Ger det bra effekt som kan mätas? –Är det enkelt och administrativt hanterbart? Ge förslag på ersättningsnivåer

13 13 Information och dialog för alla intresserade Information finns på Facebook-sida öppen – var med i dialogen! Landsbygdsprogram Prenumerera på nyhetsbrevet om nästa landsbygdsprogram! –Anmäl prenumeration på –Där ligger också alla nyhetsbrev

14 14 Dialog med organisationer Enkäter till länsstyrelsen, partnerskapen och Leader – svar har kommit in Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper har möten 36 telefonmöten, s.k. tankesmedjor, med deltagare från ett 70-tal organisationer har hållits Träff i samband med landsbygdsgalan, 9 november Myndigheter och organisationer kan lämna synpunkter åtgärdsförslagen till 1 december Alla synpunkter och idéer tas till vara i det fortsatta arbetet

15 15 Förslag från Landsbygds- nätverkets medlemmar Nästa program ska ha fokus på att stimulera Lokal samverkan och lokala initiativ Samverkan Ökad kompetens Många olika miljöaspekter Infrastruktur och service, till exempel vägar och bredband Företagare och entreprenörer, med tydligt fokus även på andra företag än jordbruksföretag Ökad kunskap hos konsumenter och allmänhet

16 16 Då kan din organisation påverka!


Ladda ner ppt "1 Använd gärna denna presentation! Presentationen beskriver arbetet i projektet som arbetar med det kommande landsbygdsprogrammet 2014-2020 Presentationen."

Liknande presentationer


Google-annonser