Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering programmet ”Kvinnofrid” Katarina Struwe Orleifson Jörgen Wessman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering programmet ”Kvinnofrid” Katarina Struwe Orleifson Jörgen Wessman."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering programmet ”Kvinnofrid” Katarina Struwe Orleifson Jörgen Wessman

2 GOTLANDSAKADEMIN Uppdragets tre delar: 1.Måluppfyllelse/övrigt resultat 2.Strukturer som bildats 3.Processer

3 GOTLANDSAKADEMIN Genomfört 30 intervjuer med: Gotlands kommun (SOF, ungdomsmottagningen, HSF, BUF, KFF, LK, TF, BN och kommunledning) Länsstyrelsen Familjevåldsgruppen Polis Åklagare Kriminalvård Brottsofferjouren Kvinnojouren Mansforum Röda Korset Rädda Barnen Studenthälsan Gotlands Idrottsförbund/SISU Programskrivare Kommunledningen Rindi

4 GOTLANDSAKADEMIN Måluppfyllelse Gotlands kommun: Ett jourboende har inrättats. Ledningsdokument och utbildning för HSF:s Kvinnofridsgrupp. Aktivt stödjande av ideella jourer ”ja” till bidrag, ”nej” till utbildning Handlingsplan vid hedersrelaterat våld har tagits fram. Barn som bevittnar våld i familjen. (Trappan, Barnahus, barnperspektiv i HSF:s Kvinnofridsprogram). Kommunal representation i Familjevåldsgruppen.

5 GOTLANDSAKADEMIN Måluppfyllelse Gotlands kommun: Nyckeltal för könsrelaterat våld Ej framtaget. Information om vart utsatta kvinnor kan vända sig. Delvis genomfört. Undervisning inom jämställdhets- området säkras genom genuspedagog. Genomfört. Gemensam utbildning för ungdomsledare Ej genomfört. Föreningar med kommunalt bidrag skall beskriva hur man arbetar med jämställdhet Ej genomfört.

6 GOTLANDSAKADEMIN Måluppfyllelse Gotlands kommun: Utbildningsinsatser och levande diskussioner på kommunens alla nivåer. Till liten del genomfört. Specifik fråga om sexuella trakas- serier i Gotlands kommuns medarbetarenkät. Genomfört. Checklista för trygghet och jämställdhet inom det sociala hållbarhetsperspektivet Delvis genomfört. Intressera media Endast till liten del genomfört.

7 GOTLANDSAKADEMIN Måluppfyllelse Gotlands kommun: Gotlands kommun skall bidra med medel till manliga nätverk Genomfört inom LK, SOF och HSF. Gemensam överenskommelse och utbildningsbas Genomfört 3 622 000 kr i statliga bidrag. Programmet har legitimerat frågan!

8 GOTLANDSAKADEMIN Media – bra bild, intresse, lite proaktivitet. Kulturfråga? Kunskapsfråga? Ansvarsfråga?

9 GOTLANDSAKADEMIN Processer HSF:s metodiska och heltäckande ”uppsökande” implementering av Kvinnofridsprogrammet. Familjerätten har lagt om sina rutiner och träffar nu man och kvinna separat. Förändrat synsätt på kvinnan inom beroendevården. Låg aktivitet i Familjevåldsgruppen under perioden. Många har jobbat på ändå.

10 GOTLANDSAKADEMIN Strukturer Socialjouren i Polishuset Barnahus Trappan Polisen tillsatt brottsoffersamordnare Män för jämställdhet Samverkansöverenskommelse Gotlands Kommun – Polisen Gotlands kommuns Genusgrupp HSF:s kvinnofridsgrupp Familjevåldsgruppen Ungdomsrådet Tryggare Gotland Barnsam Projekt Familjefrid Kunskapsnätverket ”Det gemensamma budskapet kring sex och samlevnad” Centrum på Gråbo Föreningen HOPP

11 GOTLANDSAKADEMIN Slutsatser: Ett flaggskepp. Har legitimerat arbetet. Bra framtagning. Bred förankring. Glapp beslut – ”sjösättning” – implementering. Plan för uppföljning. Bra på att ta hand om kvinnor – mindre på att arbeta med att förebygga våld. Namnet ”Kvinnofrid”. Fokus på den som blir slagen eller den som slår? Redan engagerade och mest kvinnor som arbetar med området.

12 GOTLANDSAKADEMIN Frågor inför framtiden: Strategiskt val: mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer? Vem fokusera på; offer eller utövare? Förebyggande – hur få med skolan och föreningslivet? Hur få dem förstå deras huvudroll? Äga, sjösätta, följa upp mm? Familjevåldsgruppens roll? Hur få fler män i debatten och i arbetet? Mätbara mål och nyckeltal? Nå dem som inte har internet?

13 GOTLANDSAKADEMIN Frågor inför framtiden: Använda kriminalvårdens specialkompetens? Privata aktörers roll? De som inte förstår svenska?


Ladda ner ppt "Utvärdering programmet ”Kvinnofrid” Katarina Struwe Orleifson Jörgen Wessman."

Liknande presentationer


Google-annonser