Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Rätt person till rätt insats”. Arbetslivscenter – kartläggning och förmågebedömning Fokus hos Arbetslivscenter (ALC) handlar om att betrakta, förstå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Rätt person till rätt insats”. Arbetslivscenter – kartläggning och förmågebedömning Fokus hos Arbetslivscenter (ALC) handlar om att betrakta, förstå."— Presentationens avskrift:

1 ”Rätt person till rätt insats”

2 Arbetslivscenter – kartläggning och förmågebedömning Fokus hos Arbetslivscenter (ALC) handlar om att betrakta, förstå och beskriva klientens förutsättningar och behov i relation till de olika stödinsatser vårt samhällssystem består av. Genom fördjupad kartläggning och möjlighet till arbetsprövning i reell arbetsmarknadsmiljö ges ett individuellt stöd mot arbete, studier eller sysselsättning. Samverkansparter – Arbetsförmedlingen – Region Jämtland/Härjedalen – Försäkringskassan – Östersunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Socialförvaltningen

3 Uppdrag Arbetslivscenter arbetar utifrån ett holistiskt och salutogent förhållningssätt där vi försöker betrakta, förstå och beskriva varje klients förutsättningar och behov i relation till de olika stödinsatser vårt samhällssystem består av. I nära samarbete med klienten fungerar Arbetslivscenter som samordnare av samhällets olika insatser, vi ger också möjlighet till reella arbetsprövningar på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetslivscenter förrättar arbetsförmågebedömningar och ger stöd och rekommendationer till de samverkande myndigheterna i deras fortsatta handläggning mot arbete, studier eller sysselsättning.

4 Arbetsmetod ALC arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv … …vilket innebär att vi strävar efter att betrakta och förstå varje klients olika livsbetingelser i relation till ett helhetsperspektiv. …och ett salutogent synsätt… …där vi fokuserar på klientens framgångsfaktorer samt må-bra-egenskaper och hur dessa kan bibehållas och utvecklas. Ex. Det patogena synsättet säger att fysisk inaktivitet gör oss sjuka medan det salutogena synsättet säger att fysisk aktivitet gör oss friska.

5 Målgrupper Personer mellan 18-65 år med olika typer av funktions- och arbetsförmågenedsättningar. Även ej diagnostiserade. (Symtomatiska) Personer mellan 18-65 år med olika grad av psykisk- och/eller psykosocial ohälsa. Individerna har behov av särskilt stöd och fördjupad kartläggning samt har svårigheter att beträda den reguljära arbetsmarknaden. Aktualiseras av handläggare/behandlare med aktualiseringsrätt från de samverkande myndigheterna. Individen bör ha motivation och vilja att förändra sin livssituation.

6 Funktion - Klienter och myndigheter ALC. Social- tjänst Fk. Region J/H Af. Vård & omsorg ALC Klient

7 Webbplats: www.ostersund.se/arbetslivscenter Besöksadress: Thoméegränd 18, 831 34 Östersund Postadress: Östersunds Kommun, 831 82 Östersund E-post: arbetslivscenter@ostersund.se Vård- och omsorgsförvaltningen/Socialförvaltningen Östersunds kommun, 831 82 Östersund. Tel: 063-14 30 00 www.ostersund.se B E BRAVE, even if you´re not - pretend to be. No one can tell the difference...


Ladda ner ppt "”Rätt person till rätt insats”. Arbetslivscenter – kartläggning och förmågebedömning Fokus hos Arbetslivscenter (ALC) handlar om att betrakta, förstå."

Liknande presentationer


Google-annonser