Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I NFÖR PRODUKTIONSSÄTTNING AV NYA L ADOK Malin Zingmark 4 juni 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I NFÖR PRODUKTIONSSÄTTNING AV NYA L ADOK Malin Zingmark 4 juni 2015."— Presentationens avskrift:

1 I NFÖR PRODUKTIONSSÄTTNING AV NYA L ADOK Malin Zingmark 4 juni 2015

2 2 PRODUKTIONSSÄTTNINGSPLAN Användning majmars oktoberseptember 2015 2016 2017 Version 3.1 2015-03-19 Produktionssättningar på lärosätena Användning Prod.sättning övriga lärosäten Resultathantering Årsredovisning/Uppföljning december februari Piloter Produktionssättning övriga lärosäten Piloter Årsredovisning majnovember Produktions- miljö 1 Produktions- miljö 2 Uppgradering piloter till Uppföljning

3 3 PRODUKTIONSSÄTTNING RESULTATHANTERING Resultatrapportering görs i nya Ladok men sparas i befintligt Ladok Produktionssättning sept 2015-feb 2016 Befintligt Ladok Ladok3 Resultat- hantering Resultatrapportering fortfarande möjlig i befintligt Ladok Ingen information sparas i nya Ladok

4 4 PRODUKTIONSSÄTTNING UPPFÖLJNING Befintligt Ladok används som vanligt, samt är källa till all information för Uppföljning Produktionssättning dec 2015-maj 2016 Befintligt Ladok Nya Ladok Information från befintligt Ladok skickas till nya Ladok varje helg

5 5 PRODUKTIONSSÄTTNING SLUTLEVERANS Engångskonvertering, befintligt Ladok stängs Alla integrationer mot Ladok måste flyttas Befintligt Ladok Nya Ladok Produktionssättning 2017?

6 6 Ladok3-projektets leverans – träna på att leverera och finjustera processen Förvaltningens acceptanstest – sätta upp rutiner och arbetssätt, förbättra Felrättning/behov av nya releaser – dialog mellan projektet och förvaltningen Behov av stöd till lärosätena - registervård och informationskonvertering Testdata – svårt både för projektet och förvaltningen Utbildning – upplägget reviderat Behov av testmiljöer – lärosätenas behov tydligare Produktionssättningsprocessen – framtagen och finjusterad LÄRDOMAR PRODUKTIONSSÄTTNING ÅRSREDOVISNING

7 7 STATUS REGISTERVÅRD OCH IK 13 lärosäten har vid minst ett tillfälle fått igenom IKn i MIT miljön En handfull lärosäten har mycket olöst – förvaltningen bevakar och stödjer vid behov Kontakta supporten om ni behöver hjälp!

8 8 HUR MYCKET REGISTERVÅRD BEHÖVS? Inför Resultathanteringsleveransen – ingen! Inför Uppföljningsleveransen Det som inte registervårdats konverteras inte Lärosätena kan välja att produktionssätta även om all information inte konverteras. Lokalt beslut! Ändå bråttom med registervård! För att säkra att allt går att konvertera måste ev problem rapporteras till projektet snarast

9 9 Nytt arbetssätt och nya verksamhetsprocesser Registervård och informationskonvertering Utbildning 1st line support Integrationer Lokal utrullningsplan Databasåtkomst Lokalt beslut att produktionssätta LOKALA FÖRBEREDELSER INFÖR PRODUKTIONSSÄTTNING Ny version av dokumentet ”Lokala aktiviteter för produktionssättning av Ladok”

10 10 PRODUKTIONSSÄTTNING RESULTATHANTERING Förberedelser -Resultatrapportering sker i nya Ladok (och befintligt) Produktion -Nytt arbetssätt -Uppgradera bef Ladok -Utrullningsplan -Utbildning mm. -Koppla testdatabas mot produktionslik testmiljö senast 4 v innan -Planeringsmöten med förvaltningen -Lokalt beslut att produktionssätta senast 3 v innan -Befintligt Ladok kopplas till produktionsmiljön -Användare och behörigheter sätts upp -Lärosätet börjar använda nya Ladok Produktionssättning

11 11 PRODUKTIONSSÄTTNING UPPFÖLJNING Förberedelser -IK körningar varje helg -Fortsatt registervård inför slutleverans Produktion -Nytt arbetssätt -Registervård -IK mot MIT miljön -Utrullningsplan -Utbildning mm. -IK mot produktionslik testmiljö senast 4 v innan -Planeringsmöten med förvaltningen -Lokalt beslut att produktionssätta senast 3 v innan -Ikn körs i produktionsmiljön -Användare och behörigheter sätts upp -Lärosätet börjar använda nya Ladok Produktionssättning

12 12 AVSTÄMNINGSPUNKTER MED FÖRVALTNINGEN Ett antal punkter följs upp för att säkra produktionssättningen, exempelvis PunktBeskrivningStatusAnsvarig 41st line support på plats och användare informeradeLärosätet 5Utbildningsplan för användare klarLärosätet 6Verifiera att förvaltningen har rätt kontaktpersoner för lärosätet Lokal projektledare: x Lokal objektägare: x Lokal kontaktperson: x Förvaltningen 14Felfri IK körning i testmiljö, alternativt lärosätet är nöjd med den data som går över Lärosätet

13 13 MILJÖER FÖR LÄROSÄTENA Produktionsmiljö Årsredovisning/ Uppföljning Utbildningsmiljö Testmiljö Uppföljning MIT miljö Testmiljö Resultathantering Tillgänglig mitten sept 2015 Tillgänglig slutet maj 2015, möjlighet att testa mot L2 db Produktionsmiljö Resultathantering MIT IK miljö Uppdateras ständigt med nya releaser Samma release som produktionsmiljön (innan godkänd leverans samma som acceptanstestmiljö). Lärosätena släpps in senast 4 v innan produktionssättning och tas bort när de produktionssatts.


Ladda ner ppt "I NFÖR PRODUKTIONSSÄTTNING AV NYA L ADOK Malin Zingmark 4 juni 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser