Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Ny leveransprocess för NyA 2015-09-22 Kerstin Alverholt Anders Mobjörk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Ny leveransprocess för NyA 2015-09-22 Kerstin Alverholt Anders Mobjörk."— Presentationens avskrift:

1 Sv Ny leveransprocess för NyA 2015-09-22 Kerstin Alverholt Anders Mobjörk

2 Sv Samtliga aktiviteter från identifieringen av ett behov (önskemål om förändring) till dess förändringen är införd i systemet och används i verksamheten Kravfångst Systemutveckling (analys, utveckling och test) Information/utbildning till verksamheten Förbereda nya arbetsrutiner och grunddata Driftsättning i produktionsmiljö Uppföljning av resultatet Vad är en leveransprocess?

3 Sv Agiliseringen av utvecklingsarbetet Steg för steg sedan 2009 ̶NyA-webben först ut 2013 ̶All utveckling och underhåll inom agila team (spår) 2014/2015 ̶Ny releasehanteringsprocess ̶Avveckla acceptanstest (som sammanhängande period efter utveckling…)

4 Sv Agil = lättrörlig Korta iterationer ”Sprintar” (2-4 veckor) Krav, utveckling och test i sprinten Levererbar kod i varje sprint Utvärdering av arbetet (retrospektiv) i varje sprint Agil utveckling (exempel Scrum)

5 Sv Utvecklingsarbetet uppdelat i spår Produktägare + utvecklingsteam Målgruppsinriktat (huvudsakligen…) Produktägare har kontakt med verksamhetsspecialister som stöd för krav och prioritering Utvecklingsspår i NyA

6 Sv Före november 2014: utveckling och leverans av ”allt” innan acceptanstest Efter november 2014: löpande acceptanstest under utvecklingen Förändringen av acceptansförfarandet

7 Sv Tidig acceptanstest – möjligt att rätta feltänk Automatiserade tester av hela verksamhetsprocessen Kontinuerlig integration – hela systemet byggs samman automatiskt, regelbundet under hela utvecklingen Produktägare och utvecklingsteam blir direkt ansvariga för vad som kommer ut i produktion – ingen ”buffert” med AT- period Vad är nytt inom utvecklingen?

8 Sv Rullande releaseplan Releasefrekvens flexibel med verksamhetens behov i centrum Klassificering av release Löpande avstämning med produktägare Påverkans- och riskanalys för att skydda produktionsmiljön och användare Releasestrategi för varje release Releaseplanering

9 Sv Kontinuerligt arbete med införandeaktiviteter Tät kontakt med produktägare Kommunicera Förbereda användare och NyA Införande av release

10 Sv Produktionssättning  Genrep i testmiljö  Minimera stängningstid Genomföra retrospektiv Produktionssätt och avsluta release

11 Sv Denna layout används för UHR:s samarbetslogotyper/underlogotyper. Placera logotyperna enligt exemplen nedan. Frågor, synpunkter?


Ladda ner ppt "Sv Ny leveransprocess för NyA 2015-09-22 Kerstin Alverholt Anders Mobjörk."

Liknande presentationer


Google-annonser