Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäljning av kv. Beridarebanan Förvärv av kv. Gamen Genomförande och ekonomi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäljning av kv. Beridarebanan Förvärv av kv. Gamen Genomförande och ekonomi."— Presentationens avskrift:

1 Försäljning av kv. Beridarebanan Förvärv av kv. Gamen Genomförande och ekonomi

2 Gatu- och fastighetsnämnden Vasakronan Försäljning kv. Beridarebanan Svenska Bostäder Förvärv kv. Gamen Stockholms Stadshus AB Familjebostäder Stockholmshem Kapitaltillskott genom nyemission Koncernbidrag till utdelning Utdelning

3 Kalkyl A Beridarebanan / Gamen Gatu- och fastighetsnämnden / staden Försäljningsintäkt = 650Reavinst = 230 + 10 Mkr Bortfallande investeringsbehov = 100-150+ 8-12 Mkr Tillkommande byggrätter / Gamen = 150+ 6 Mkr Positiva resultateffekter =+ 26 Mkr Finansiella kostnader = 0 Mkr Resultateffekt för staden + 26 Mkr Nuvarande driftnetto = + 30 Mkr - 30 Mkr

4 Kalkyl B kv. Gamen Övergripande Projektkalkyl Förvärv av fastigheten566 Ombyggnadskostnad inkl moms+ 636 Totalt= 1202 Värde efter ombyggnad - 750 Nedskrivningsbehov= 452 Finansieringskalkyl Finansieringsbehov1202 Kapitaltillskott från moderbolaget genom nyemission- 566 Finansiering genom lån- 636 Återstår= 0

5 Årlig resultatpåverkan: Hyresintäkter 60 Driftkostnader- 12 Ränta på lån (636 mkr – investeringsbidrag 32 mkr)- 26 Avskrivning (750 mkr / 50 år)- 15 TOTALT Projektet 7 Ränteeffekt ökat (114 mkr) eget kapital + 4 TOTALT Bolaget 11 Årlig påverkan på eget kapital: Maximalt möjlig utdelning till moderbolaget- 31 Koncernbidrag från Familjebostäder + 7 Koncernbidrag från Stockholmshem + 7 Negativ påverkan på eget kapital hos SvBo = 7 Påverkan på balansräkningen Bundet eget kapital Fritt eget kapital SUMMA eget kapital Före 2 000 2 400 4 400 Efter 2 566 1 948 4 514 Kalkyl C kv. Gamen Svenska Bostäder

6 Kalkyl D kv. Gamen Stockholms Stadshus AB Nuvarande avkastning på 566 mkr Avkastning genom utdelning efter nyemission i Svenska Bostäder Förändring Stadshus AB:s innehav av aktier i dotterbolag Stadshus AB:s likvida medel Påverkan på eget kapital 31 + 566 - 566 +/- 0 19 + 12

7 Kalkyl E Beridarebanan / Gamen Resultateffekter för staden/ägaren PLUSMINUS GfN+ 26 Ökad utdelning från Stadshus AB + 12 Minskad koncernbidragsmöjlighet från Svenska Bostäder - 7 (- skatt) = - 5 Minskad koncernbidragsmöjlighet från Familjebostäder -7 (- skatt) = - 5 Minskad koncernbidragsmöjlighet från Stockholmshem -7 (- skatt) = - 5 Resultateffekt+ 38-15 Totalt+ 23

8


Ladda ner ppt "Försäljning av kv. Beridarebanan Förvärv av kv. Gamen Genomförande och ekonomi."

Liknande presentationer


Google-annonser