Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013

2 2 Balder i korthet Noterad 2005 56 % kommersiella fastigheter 44 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 22,5 Mdkr 1 540 tkvm, 430 fastigheter, 1,9 Mdkr i hyresvärde Ekonomisk uthyrningsgrad 93 % Antal anställda 221 Både stam- och preferensaktier noterade på NASDAQ OMX Stockholm Börsvärde ca 9 Mdkr, ca 13 500 aktieägare Fastighetsvärde, Mkr Belåningsgrad fastigheter

3 3 Utfall 2012 Resultat efter skatt för perioden uppgick till 1 162 Mkr (812),motsvarande 6,69 kr per stamaktie (4,87) Hyresintäkterna uppgick till 1 701 Mkr (1 466) Driftsöverskottet uppgick till 1 164 Mkr (996) Överskottgraden uppgick till 68 % (68) Förvaltningsresultatet uppgick till 691 Mkr (516), motsvarande 3,73 kr per stamaktie (3,00) Värdeförändringar: Fastigheter 812 Mkr (990), Derivat -71 Mkr (-520) Finansiella placeringar, likvida medel samt outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 470 Mkr (298)

4 4 Resultat efter skatt för perioden uppgick till 406 Mkr (379),motsvarande 2,36 kr per stamaktie (2,25) Hyresintäkterna uppgick till 448 Mkr (410) Driftsöverskottet uppgick till 272 Mkr (252) Överskottgraden uppgick till 61 % (61) Förvaltningsresultatet uppgick till 161 Mkr (131), motsvarande 0,82 kr per stamaktie (0,69) Värdeförändringar: Fastigheter 170 Mkr (153), Derivat 189 Mkr (233) Finansiella placeringar, likvida medel samt outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 259 Mkr (277) 4 Utfall 2013 Q1

5 Fastighetsvärde perkategori 5 Fastighetsportföljen Kommersiellt Bostäder Stockholm Göteborg Gotland Karlstad Malmö Lund Helsingborg Åstorp Halmstad Gävle Köping Mariestad Skara, Skövde, Falköping, Tidaholm Jönköping Sundsvall Norrköping Tranås Falköping Stockholm Göteborg Norrköping Malmö Jönköping Sundsvall Gävle Karlstad Skövde Tranås 829 507 294 129 126 96 94 85 31 51 18 Befolkning (‘000) Befolkningsutveckling de 10 senaste åren % Balder medelvärde Sverige medel 0.50 % Köpenhamn Fastighetsvärde per region Beståndet Befolkningsutveckling Fastighetsvärde per kategori

6 6 Förvärva under 2012

7 7 Diversifierad och högkvalitativ kundbas Största hyreskontraktet motsvarar 1,6 % av intäkterna De 10 största hyreskontrakten motsvarar 8,6 % av de totala intäkterna och har en genomsnittlig kontraktstid på 10,3 år. Den genomsnittliga durationen i den kommersiella portföljen uppgår till 4,3 år. Gävle, Norr 18:9 Helsingborg, Verdandi 1 Hyreskontraktsstruktur 2013-03-31

8 8 Aktuell intjäningsförmåga

9 9 Strategin framöver Fortsatt fokus på förvaltningsresultatet Behålla tillväxt till rätt avkastning Fortsatt geografisk koncentration av fastighetsbeståndet Förvärva centralt belägna kommersiella fastigheter i storstadsområdena och bostäder i storstadsområdena och större städer. Avyttring av fastigheter i icke fokus områden Bibehålla en stark balansräkning Förvaltningsresultat, Mkr

10 Räntebärande skulder ca 13 800 Mkr Belåningsgrad 60 % Genomsnittlig löptid på lånen 6,4 år Genomsnittlig räntebindning 4,8 år Eget kapital om 8 660 Mkr motsvarande 44 kr per stamaktie och substansvärde om 52 kr per stamaktie 2013-03-31 10 Finansiering Kreditgivare Räntebindning

11 11 Aktierna Pris per aktie 6 maj:47,60 Substansvärde 2013 Q152,19 Preferensaktien (SEK)Stamaktien (SEK) Pris per aktie 6 maj 322,50 Utdelning per aktie:20,00 Sedan januari 2006 har Balders stamaktie ökat med 238% Under samma period (fr januari 2006) ökade jämförbara fastighetsbolag med 28 % Under samma period (fr januari 2006) minskade jämförbara fastighetsbolag i Europa med 25 %

12 12 Aktieägare per 31 mars 2013 ÄgareA-stamaktierB-stamaktierPreferensaktierTotalt antal aktierKapital,%Röster,%

13 13 Varför investera i Balder ? Diversifierad och hög kvalitativ hyresgäststruktur. Största kontraktet understiger 2 % av hyresintäkterna 2 /3 av det kommersiella beståndet ligger centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Substansvärdet (EPRA NAV) per aktie har sedan noteringen vuxit med 30 % per år. Rabatt till substansvärdet ~ 11 % Aktiens pris (SEK 45,90) / Substansvärdet Substansvärde utveckling Stockholm Spårvagnen 4


Ladda ner ppt "Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser