Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiekunskap Växjö Universitet Växjö 2008-03-07 •Aktiemarknaden •Varför aktier? •Börsen •Hur fungerar handeln? •Emissioner •Analyser •Värdering * Egna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiekunskap Växjö Universitet Växjö 2008-03-07 •Aktiemarknaden •Varför aktier? •Börsen •Hur fungerar handeln? •Emissioner •Analyser •Värdering * Egna."— Presentationens avskrift:

1 Aktiekunskap Växjö Universitet Växjö 2008-03-07 •Aktiemarknaden •Varför aktier? •Börsen •Hur fungerar handeln? •Emissioner •Analyser •Värdering * Egna anteckningar…

2 Aktie •En aktie är en andel i ett aktiebolag. Den som är ägare av en aktie är delägare i bolaget.

3 Att vara aktieägare •Äger del i bolagets vinst och kapital •Har rösträtt på bolagsstämman. •Har rätt till den utdelning stämman beslutar. * Utdelning sker dagen efter bolagsstämman. Det räcker därmed att äga aktien vid avstämningen. •Har inget ekonomiskt ansvar utöver det satsade kapitalet. * D v s pengarna kan försvinna men man kan inte hamna i skuld till företaget. •Kan när som helst sälja sina aktier på börsen. * Förutsatt att någon vill köpa den.

4 Varför ger bolaget ut aktier? Finansieringskälla * Ex: När staten sålde ut telia aktierna så fick de in mycket kapital. Varför köper investerare aktier? Kapitalplacering * - De tror på investeringen Varför behövs en aktiemarknad? Andrahands marknad

5 Aktiesparare i Sverige 1.1980900.000 2.19852.000.000 3.19954.000.000 4.19984.800.000 5.20025.000.000 Ev lägre idag, var på sin topp 2002.

6 Historik på börsen •Första auktionen hölls 4 feb 1863 •Totalt 22 avslut varav 21 av Carl Gustaf Hierzèel och ett av G:A Behrling. •Omsättningen uppgick till 14 105 riksdaler i riksmynt. •Halva omsättningen skedde i Göta Canal men också i Gefle Ångfartygsbolag. •Stockholm stad hade monopol på auktioner och 1% provision. •Även i Malmö, Norrköping och Örebro hölls under 1880 och 1890 värdepappersauktioner.

7 Premiär för Stockholms Fondbörs. •1 oktober 1901 startar blivande ”OMX” •Totalt fiasko - inga avslut!!!!! •61 papper men endast 20 köpkurser och 16 säljkurser. •Uppropet tog 15 minuter. •Uppropet skulle hållas 2 ggr i veckan.

8 Börskrascher sedan 60-talet •680531-701031 -36,5% •760430-771130 -33.2% •840206-850709-26% •871008-871111-39% •900801-910108-38,7 •920511-921005-37% •980720-981008-39% •000308-030310-72%

9 OMX utveckling *Sista 10 åren. Med statistik kan man ljuga hur mycket som helst. Genomsnittlig ökning på 10% Det har varit vissa bransch glidningar under åren.

10 Börstendenser •Lätt vikande -0,25% •Vikande-0,5% •Svag-1,5% •Mycket svag-2% •Baisse<-2,5

11 Börstendenser •Oregelbunden -0,2 till 0,2% •Hävdad0,25% •Väl hävdad0,5% •Fast1,5% •Mycket fast2% •Hausse<2%

12 OMX index 30 störst bolagen på börsen. *Dessa styr börsen mycket. •HM10% •NDA 10% •Telia 9% •Ericsson 8% •Volvo 5% •Sandvik 5%

13 A-listan * De flesta bolagen finns här idag. •Minst 3 års historia •Dokumenterad vinstintjäning •Börsvärde över 300 mkr. •4 q-rapporter •Ägarspridning 25% av aktier och 10% av röster. •Prospekt godkännas av börsen.

14 O-listan •Marknadsvärde 50 mkr •Ägarspridning kapitalet 25% och rösterna 10% •3 års historia •Stark balansräkning om ej vinst. •Prospekt godkänns av FI, granskas av börsen. * Är idag nästan borta. Denna hoppade han över.

15 Aktörer på börsen SAX •Enskilda •Carnegie •SHB •Fischer •Swedbank •H&Q •Morgan Stanley * All handel av aktier måste göras genom en bank eller fondkommissionär.

16 Order •VP-konto/ depå * För att handla så måste man ha en VP- konto eller en depå. Om man har ett VP-konto så måste man själv hålla koll på nyemissioner och fondemissioner. Har man en depå så har man backup och hjälp. Aktiehandel via en bank på nätet är via en depå. •SAX-system( näthandel/mäklare) * Affärer görs via ett SAX-system, är man en hundradel före så får man aktien. •Limit/ BM * BM = bäst möjliga – köp om du bestämt dig. Du lägger in ett bud som gör att du får aktien till marknadspris. Limit = Antal dagar som köpordern ska ligga. Ordern tas också bort vid börsstopp. •Börspost * Halvt basbelopp 20 000kr. Detta betyder att man får 100 st aktier om den kostar 200 kr/st. Det är svårt att få aktien om man köper delar av en börspost, men detta kommer nog försvinna. •Matchning * Köpare och säljare i t.ex. Swedbank matchas och aktierna säljs till de inom banken i första hand, även om de står längre ner i listan. Gör helst affärer inom huset. •Avräkningsnota * Dukomentering, till och med klockslag.

17 Orderdjup – ett exempel ERIC B12,24-0,2112,3112,103896389812:43 BrokersVol köpKöpSäljVol säljBrokers •13900012,2412,251060004 •108100012,2312,261424237 •710600012,2212,271320006 •612900012,2112,281160006 •2436810012,2012,29490005

18 Emissioner •Nyemission - nya pengar till företaget •Investeringar, köp av bolag m,m. •Överlevnad, Ericsson 2002.

19 Fondemission •Inga nya pengar till bolaget. •Interna rokader i balansräkningen. •Tex. uppskrivning av anläggningstillgångar. •Höja aktiekapital, tex börsintro, låna pengar.

20 Split / Omvänd split •Attraktiv kurs på aktien. •”Billigare” aktie •Slippa skräpaktiestämpel. * Psykologiskt – vill ha ett ”pris” som är populärt. Ingenting händer.

21 Nyemission - räkneexempel •Villkor 1:4 •Teckningskurs 80 kr •Aktiekurs 120 kr •Vad blir öppningskursen dagen efter?

22 Nyemission 1:4 •1 ny på 4 gamla aktier. Dagskurs 120 kr. •Villkor 80 kr för ny aktie •4 x 120 kr = 480 + 80 kr (ny) = 560 kr •560 kr / 5 •Ny kurs 112

23 Fondemission – räkneexempel •Villkor 2:1 •Aktiekurs 200 •Antal 200

24 Fondemission •1 x 200 kr = 200 kr + 0 kr x 2(nya) = 200 kr •200 Kr/ 3 st = 66 kr.

25 Split/ omvänd split - räkneexempel •Villkor 5;1 •Aktiekurs 600 kr •Villkor 1;10 •Aktiekurs 3,50 kr

26 Split/ Omvänd Split •1 x 600 kr / 5= 5 aktier a 120 kr •10 x 3,5= 1 aktier a 35 kr.

27 Aktietransaktioner •Inlösen, tex. SSAB, var 20:e aktie löses in med 485 kr. •Avknoppning, Securitas delar ut bolag •Uppköp Teligent/Trio •Sammanslagning, Framfab/Icon * Visades inte

28 Fundamental Analys

29 Definition av analysverktyg Fundamental Analys: Baseras på ekonomisk statistik och ekonomiska fakta. Grunden för Konjunktur- bedömning och företagsvärdering. *Hur kommer man fram till priset?

30 Omvärldsanalys •Konjunkturen * Var är högkonjunkturen på väg? Vem ska man lita på och hur ser den ut? Var i konjunkturen befinner man sig? •Räntan * Sverige – nu höjde de för 14 dagar sedan. USA – sänkningar Förmodligen så kommer vi inom ett halv år ett år följa efter och räntan kommer då sänkas även här. •Valutan * Dollarn står idag väldigt låg. •Politiska beslut * Ex USA – stimulera industrin •Rykten * Ex Astra, steg 20% men då ryktena inte stämde så gick de ner 40% igen. •Rapporter och statistik •Förväntningar/inofficiella förväntningar * Förväntningar styr. Inofficiella – förväntningar på förväntningar, visar bra siffror men går ändå ner.

31 Tillstånd vid lågkonjunktur Sverige idag: •Hög arbetslöshet- Nej •Låga investeringar- Lite •Låg konsumtion - Lite •Fallande priser •Statsfinanser dåliga- Bra

32 Åtgärder vid lågkonjunktur Penningpolitik: - Centralbank : Sänkta räntor * Sänkta räntor för att stimulera konsumtionen. Recenssion: 2 % minskning i BMP två kvartal i rad. Finanspolitik: - Regering: Expansiv Finanspolitik: Skattesänkningar, Ökade bidrag, Satsning på infrastruktur mm Dvs ökade offentliga utgifter * Satsar på framtiden

33 Konsumentprisindex

34 Producentprisindex

35 Var i konjunkturcykeln är vi ? •Investeringsstatistik •Konsumtionsstatistik •Arbetsmarknadsstatistik •Statsfinanser * Vi vet inte var i konjunkturen som vi befinner sig. Mycket info från många olika källor. Konjunktursvängningar startar ofta i USA och går sedan som i en våg över världen, först England, resten av Europa med oss inräknat och sedan vidare till Japan.

36 Investeringsstatistik •Inköpschefernas index •Investeringsplaner •Lageruppbyggnad •Byggande •Kapacitetsutnyttjande

37 Inköpschefernas index *Visades ej.

38 Byggande *Visades ej.

39 Konsumtionsstatistik •Konsumenternas förtroende •Nya order •Försäljningsstatistik •Skuldkvot *Visades ej.

40 Skuldkvot (USA) *Visades ej.

41 Arbetsmarknadsstatistik •Sysselsättning och arbetskraft •Antal nya jobb •Arbetslöshet •Nya arbetslösa

42 Statsfinanser • Handelsbalans • Bytesbalans • Budgetsaldo

43 Effekter på aktiemarknad •Hur läser marknaden omvärldsstatistik och hur agerar man? •Relativvärdering * Alternativa placeringar •Likviditet •Riskpremie * Är det värt det? •Sektorallokering

44 Relativvärdering Aktier och räntor *Visades ej.

45 Sektorallokering Exempel på bolag i olika sektorer: Tillväxt: Hälsovård, IT Cykliskt: Skog, verkstad Räntekänsligt: Banker, fastighetsbolag *Visades ej.

46 Värdering • Företagets resultat • Förväntningar – inofficiella och officiella

47 Värderingsmodeller •Statiska värderingsmodeller el. ”relativvärdering” –Relativvärdering (P/E etc) –Substansvärdering •Deducerade modeller –Kassaflödesvärdering *Visades ej.

48 P/E-tals värdering •P/E = Stock Price / Earnings •Motiverad börskurs = VPA prognos x P/E norm •Hur bestämmer vi P/E norm ? –Bransch P/E –Fundamentalt motiverat P/E (=utdelnings – andel / (avkastningskrav - tillväxt) ) Ex: Kurs 200 kr och bolaget tjänar 10 kr per aktie ger 20 i P/E tal Ju lägre P/E tal ju attraktivare värdering

49 Statiska värderings- modeller –Kurs/JEK och Re - hur mycket är det egna kapitalet värt? –P/S och vinstmarginal - hur mycket är försäljningen värd? •Relativvärdering med koppling till icke- finansiella nyckeltal –Omsättning eller vinst per anställd –Börsvärde per producerad enhet eller per produktionskapacitet *Visades ej.

50 Direktavkastning •Bolagets utdelning i förhållande till bolagets kurs Ex: Bolaget väljer att dela ut 50 % av vinsten som är 20 kr/aktie. – Utdelning 10 kr / Kurs 200 kr = 5 % i direktavkastning eller (eng) dividend

51 Substansvärdering •Vad är delarna av företaget värda? •Steg i en substansvärdering –Utgå från den officiella balansräkningen –Beräkna marknadsvärdet på både tillgångar och skulder –Beräkna latent realisationsskatt (= marknadsvärde - bokfört värde) –Värde = marknadsvärde tillgångar - marknadsvärde skulder

52 Kassaflödesvärdering •Steg 1: Bestäm värdet av tillgångarna. Nuvärdesberäkning av fritt kassaflöde med vägd kapitalkostnad •Steg 2: Beräkna värdet på skulderna. Nuvärdesberäkning med gällande marknadsränta för lån •Steg 3: Skillnaden mellan tillgångarnas värde och skuldernas värde är värdet på eget kapital *Visades ej.

53 Återkommande nyckeltal i Swedbanks analyser och kommentarer *Visades ej.

54 Nyckeltal •EBIT: Rörelseresultat efter avskrivningar •EBITA : Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive goodwill •VPA: Årets nettoresultat dividerat med det genomsnittliga antalet aktier under året efter full utspädning.

55 Alltid i fokus •Investera långsiktigt •Ha en tydlig idé och investeringsfilosofi •Sprid riskerna •Stäm av marknadsnivå vid nyinvesteringar och omallokeringar

56 Presentationsnamn Kapital- och Riskhantering

57 Sidrubrik med textblock Vad är risk? • Avkastningsrisk • Kapitalrisk • Kapitalhantering Riskspridning innebär att man gör sina placeringar i olika tillgångsslag med olika risker och avkastning

58 Sidrubrik med textblock Frågeställningar • Syftet med placeringen • Vilken är min placeringshorisont? • Vilken risk vill jag ta? • Hur mycket tid har jag att disponera? • Utdelning – hur ser jag på det? • Kapitalhantering • Min egen psykologi?

59 Sidrubrik med textblock Psykologi •Klarar jag en större nedgång? •När tar jag en vinst ? •Tar jag förluster? •Påläst och trygg •Känsla och otrygg •Hur har jag fattat mitt beslut?

60 Portföljviktning Alternativa placeringar Aktierelaterade produkter Ränterelaterade produkter Kassa Ett exempel

61 Teknisk Analys

62 Vad bestämmer marknadens riktning ?  Fundamental Analys  Teknisk Analys  Psykologi

63 Timing  Hur kan vi arbeta med TA tillsammans med fundamental analys?  Hur hittar vi en bättre timing på våra aktieaffärer?  Vilka använder TA ? Teknik  Trender  Stöd  Motstånd  Formationer Swedbank Markets  Hur arbetar Swedbank med Teknisk analys? Teknisk Analys

64 Vilka använder TA ?  Fonder  Försäkringsbolag  Banker, svenska som utländska  Tradingavdelningar i företag

65 Teknisk Analys  Diagram  Trender  Stöd  Motstånd


Ladda ner ppt "Aktiekunskap Växjö Universitet Växjö 2008-03-07 •Aktiemarknaden •Varför aktier? •Börsen •Hur fungerar handeln? •Emissioner •Analyser •Värdering * Egna."

Liknande presentationer


Google-annonser