Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiekunskap Växjö Universitet Växjö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiekunskap Växjö Universitet Växjö"— Presentationens avskrift:

1 Aktiekunskap Växjö Universitet Växjö 2008-03-07
Aktiemarknaden Varför aktier? Börsen Hur fungerar handeln? Emissioner Analyser Värdering * Egna anteckningar…

2 Aktie En aktie är en andel i ett aktiebolag.
Den som är ägare av en aktie är delägare i bolaget.

3 Att vara aktieägare Äger del i bolagets vinst och kapital
Har rösträtt på bolagsstämman. Har rätt till den utdelning stämman beslutar. * Utdelning sker dagen efter bolagsstämman. Det räcker därmed att äga aktien vid avstämningen. Har inget ekonomiskt ansvar utöver det satsade kapitalet. * D v s pengarna kan försvinna men man kan inte hamna i skuld till företaget. Kan när som helst sälja sina aktier på börsen. * Förutsatt att någon vill köpa den.

4 Varför ger bolaget ut aktier. Finansieringskälla
Varför ger bolaget ut aktier? Finansieringskälla * Ex: När staten sålde ut telia aktierna så fick de in mycket kapital. Varför köper investerare aktier? Kapitalplacering * - De tror på investeringen Varför behövs en aktiemarknad? Andrahands marknad

5 Aktiesparare i Sverige
Ev lägre idag, var på sin topp 2002.

6 Historik på börsen Första auktionen hölls 4 feb 1863
Totalt 22 avslut varav 21 av Carl Gustaf Hierzèel och ett av G:A Behrling. Omsättningen uppgick till riksdaler i riksmynt. Halva omsättningen skedde i Göta Canal men också i Gefle Ångfartygsbolag. Stockholm stad hade monopol på auktioner och 1% provision. Även i Malmö, Norrköping och Örebro hölls under 1880 och 1890 värdepappersauktioner.

7 Premiär för Stockholms Fondbörs.
1 oktober 1901 startar blivande ”OMX” Totalt fiasko - inga avslut!!!!! 61 papper men endast 20 köpkurser och 16 säljkurser. Uppropet tog 15 minuter. Uppropet skulle hållas 2 ggr i veckan.

8 Börskrascher sedan 60-talet
,5% % % % ,7 % % %

9 OMX utveckling *Sista 10 åren. Med statistik kan man ljuga hur mycket som helst. Genomsnittlig ökning på 10% Det har varit vissa bransch glidningar under åren.

10 Börstendenser Lätt vikande -0,25% Vikande -0,5% Svag -1,5%
Mycket svag -2% Baisse <-2,5

11 Börstendenser Oregelbunden -0,2 till 0,2% Hävdad 0,25% Väl hävdad 0,5%
Fast 1,5% Mycket fast 2% Hausse <2%

12 30 störst bolagen på börsen.
OMX index 30 störst bolagen på börsen. *Dessa styr börsen mycket. HM 10% NDA 10% Telia 9% Ericsson 8% Volvo 5% Sandvik %

13 A-listan * De flesta bolagen finns här idag.
Minst 3 års historia Dokumenterad vinstintjäning Börsvärde över 300 mkr. 4 q-rapporter Ägarspridning 25% av aktier och 10% av röster. Prospekt godkännas av börsen.

14 O-listan Marknadsvärde 50 mkr
Ägarspridning kapitalet 25% och rösterna 10% 3 års historia Stark balansräkning om ej vinst. Prospekt godkänns av FI, granskas av börsen. * Är idag nästan borta. Denna hoppade han över.

15 Aktörer på börsen SAX Enskilda Carnegie SHB Fischer Swedbank H&Q
Morgan Stanley * All handel av aktier måste göras genom en bank eller fondkommissionär.

16 Order VP-konto/ depå SAX-system( näthandel/mäklare)
* För att handla så måste man ha en VP- konto eller en depå. Om man har ett VP-konto så måste man själv hålla koll på nyemissioner och fondemissioner. Har man en depå så har man backup och hjälp. Aktiehandel via en bank på nätet är via en depå. SAX-system( näthandel/mäklare) * Affärer görs via ett SAX-system, är man en hundradel före så får man aktien. Limit/ BM * BM = bäst möjliga – köp om du bestämt dig. Du lägger in ett bud som gör att du får aktien till marknadspris. Limit = Antal dagar som köpordern ska ligga. Ordern tas också bort vid börsstopp. Börspost * Halvt basbelopp kr. Detta betyder att man får 100 st aktier om den kostar 200 kr/st. Det är svårt att få aktien om man köper delar av en börspost, men detta kommer nog försvinna. Matchning * Köpare och säljare i t.ex. Swedbank matchas och aktierna säljs till de inom banken i första hand, även om de står längre ner i listan. Gör helst affärer inom huset. Avräkningsnota * Dukomentering, till och med klockslag.

17 Orderdjup – ett exempel
ERIC B 12,24 -0,21 12,31 12, :43 Brokers Vol köp Köp Sälj Vol sälj Brokers ,24 12, ,23 12, ,22 12, ,21 12, ,20 12,

18 Emissioner Nyemission - nya pengar till företaget
Investeringar, köp av bolag m,m. Överlevnad, Ericsson 2002.

19 Fondemission Inga nya pengar till bolaget.
Interna rokader i balansräkningen. Tex. uppskrivning av anläggningstillgångar. Höja aktiekapital, tex börsintro, låna pengar.

20 Split / Omvänd split Attraktiv kurs på aktien. ”Billigare” aktie
Slippa skräpaktiestämpel. * Psykologiskt – vill ha ett ”pris” som är populärt. Ingenting händer.

21 Nyemission - räkneexempel
Villkor 1:4 Teckningskurs 80 kr Aktiekurs 120 kr Vad blir öppningskursen dagen efter?

22 Nyemission 1:4 1 ny på 4 gamla aktier. Dagskurs 120 kr.
Villkor 80 kr för ny aktie 4 x 120 kr = kr (ny) = 560 kr 560 kr / 5 Ny kurs 112

23 Fondemission – räkneexempel
Villkor 2:1 Aktiekurs 200 Antal 200

24 Fondemission 1 x 200 kr = 200 kr + 0 kr x 2(nya) = 200 kr
200 Kr/ 3 st = 66 kr.

25 Split/ omvänd split - räkneexempel
Villkor 5;1 Aktiekurs 600 kr Villkor 1;10 Aktiekurs 3,50 kr

26 Split/ Omvänd Split 1 x 600 kr / 5= 5 aktier a 120 kr
10 x 3,5= 1 aktier a 35 kr.

27 Aktietransaktioner Inlösen, tex. SSAB, var 20:e aktie löses in med 485 kr. Avknoppning, Securitas delar ut bolag Uppköp Teligent/Trio Sammanslagning, Framfab/Icon * Visades inte

28 Fundamental Analys

29 Definition av analysverktyg
Fundamental Analys: Baseras på ekonomisk statistik och ekonomiska fakta. Grunden för Konjunktur- bedömning och företagsvärdering. *Hur kommer man fram till priset? Swedbank har ca 20 analytiker Analyserar ca 130 bolag Producerar bl a Aktiestrategi samt Småbolagsguiden

30 Omvärldsanalys Konjunkturen Räntan Valutan Politiska beslut Rykten
* Var är högkonjunkturen på väg? Vem ska man lita på och hur ser den ut? Var i konjunkturen befinner man sig? Räntan * Sverige – nu höjde de för 14 dagar sedan. USA – sänkningar Förmodligen så kommer vi inom ett halv år ett år följa efter och räntan kommer då sänkas även här. Valutan * Dollarn står idag väldigt låg. Politiska beslut * Ex USA – stimulera industrin Rykten * Ex Astra, steg 20% men då ryktena inte stämde så gick de ner 40% igen. Rapporter och statistik Förväntningar/inofficiella förväntningar * Förväntningar styr. Inofficiella – förväntningar på förväntningar, visar bra siffror men går ändå ner. Allting hänger ihop. Varje del har sin påverkan på ekonomin Tillsammans utgör de omvärldsanalys

31 Tillstånd vid lågkonjunktur
Sverige idag: Hög arbetslöshet - Nej Låga investeringar - Lite Låg konsumtion - Lite Fallande priser Statsfinanser dåliga - Bra Beskriv tillstånd I lågkonjunktur. Psykologi: exempelvis : väntar med att anställa – hög arbetslöshet väntar med att investera – låga investeringar Arbetslöshet – lägre disponibelinkomst – låg konsumtion Låg konsumtion – mindre vinster – mindre skatteintäkter – sämre statsfinanser Ökade bidrag – sämre statsfinanser

32 Åtgärder vid lågkonjunktur
Penningpolitik: - Centralbank : Sänkta räntor * Sänkta räntor för att stimulera konsumtionen. Recenssion: 2 % minskning i BMP två kvartal i rad. Finanspolitik: - Regering: Expansiv Finanspolitik: Skattesänkningar, Ökade bidrag, Satsning på infrastruktur mm Dvs ökade offentliga utgifter * Satsar på framtiden Ekonomin behöver injektioner. Centralbanken styr med räntor. Skall vara opolitisk. Sänker räntan i lågkonjunktur ( p g a låg inflation ) Regering har ofta politiska motiv i valet av åtgärder. T ex höjda barnbidrag , skattesänkningar

33 Konsumentprisindex Konsumentprisökning – USA
Notera högkonjunktur 99-00 Ökad efterfrågan – KPI stiger Fler jobb – fler löntagare – mer konsumtionsutrymme

34 Producentprisindex Råvarupriser stiger pga av ökad efterfrågan av insatsvaror. Ökad efterfrågan – fler anställda – övertid – högre löner. PPI stiger. Se 98-00 Omvänt vid konjunkturnedgång. Se 01-02

35 Var i konjunkturcykeln är vi ?
Investeringsstatistik Konsumtionsstatistik Arbetsmarknadsstatistik Statsfinanser * Vi vet inte var i konjunkturen som vi befinner sig. Mycket info från många olika källor. Konjunktursvängningar startar ofta i USA och går sedan som i en våg över världen, först England, resten av Europa med oss inräknat och sedan vidare till Japan. Aktiemarknaden vill veta var i cykeln vi är. Omvärldsanalysen ger svar via statistik. Gäller att tolka siffrorna rätt. Aktiemarknaden agerar ofta för fort eller för sent.

36 Investeringsstatistik
Inköpschefernas index Investeringsplaner Lageruppbyggnad Byggande Kapacitetsutnyttjande Gå igenom varje del i kommande diagram.

37 Inköpschefernas index
Inköpschefer tidig indikator på ökad efterfrågan. > 50 = tillväxt *Visades ej.

38 Byggande *Visades ej. Nybyggnation i goda tider.
Säkerhet om att man har arbete och inkomst. Ökar i samband med lägre räntor (billigare finansiering) *Visades ej.

39 Konsumtionsstatistik
Konsumenternas förtroende Nya order Försäljningsstatistik Skuldkvot Nästa fas i statistikbilden. Först investeringar sedan konsumtion. ELLER vice versa Först konsumtion sedan investeringar. Förklara att Allt hänger ihop. Vad är hönan och vad är ägget? *Visades ej.

40 Skuldkvot (USA) *Visades ej. Problem:
Kan hushållen skuldsätta sig hur mycket som helst ? Svar: Nej Antingen måste man amortera eller tjäna mer för att betala skulder. Amortering kommer att leda till lägre konsumtion. (allt annat lika ) Lägre konsumtion leder till lägre tillväxt och lägre vinster. En negativ spiral inleds. *Visades ej.

41 Arbetsmarknadsstatistik
Sysselsättning och arbetskraft Antal nya jobb Arbetslöshet Nya arbetslösa Återigen: Allt hänger ihop. Vi letar efterstatistik som ger oss pulsen i ekonomin. Arbetsmarknaden är en pålitlig indikator.

42 Statsfinanser Handelsbalans Bytesbalans Budgetsaldo

43 Effekter på aktiemarknad
Hur läser marknaden omvärldsstatistik och hur agerar man? Relativvärdering * Alternativa placeringar Likviditet Riskpremie * Är det värt det? Sektorallokering

44 Relativvärdering Aktier och räntor
Vi jämför med en ränteplacering. Vad är dyrt respektive billigt? När relativvärderingen ( gapet ) ,mätt som p/e tal, blir för stort kommer en justering att ske. *Visades ej.

45 Sektorallokering *Visades ej. Olika sektorer – olika förutsättningar
Gäller att veta vilka faktorer som påverkar respektive sektor. Ex. USD/SEK, Oljepris, räntenivå, Exempel på bolag i olika sektorer: Tillväxt: Hälsovård, IT Cykliskt: Skog, verkstad Räntekänsligt: Banker, fastighetsbolag *Visades ej.

46 Värdering Företagets resultat
Förväntningar – inofficiella och officiella Swedbank; Ca 20 analytiker Ca 130 bolag

47 Värderingsmodeller Statiska värderingsmodeller el. ”relativvärdering”
Relativvärdering (P/E etc) Substansvärdering Deducerade modeller Kassaflödesvärdering *Visades ej.

48 P/E-tals värdering P/E = Stock Price / Earnings Motiverad börskurs = VPA prognos x P/E norm Hur bestämmer vi P/E norm? Bransch P/E Fundamentalt motiverat P/E (=utdelnings – andel / (avkastningskrav - tillväxt) ) Ex: Kurs 200 kr och bolaget tjänar 10 kr per aktie ger 20 i P/E tal Ju lägre P/E tal ju attraktivare värdering

49 Statiska värderings- modeller
Kurs/JEK och Re - hur mycket är det egna kapitalet värt? P/S och vinstmarginal - hur mycket är försäljningen värd? Relativvärdering med koppling till icke- finansiella nyckeltal Omsättning eller vinst per anställd Börsvärde per producerad enhet eller per produktionskapacitet *Visades ej.

50 Direktavkastning Bolagets utdelning i förhållande till bolagets kurs
Ex: Bolaget väljer att dela ut 50 % av vinsten som är kr/aktie. Utdelning 10 kr / Kurs 200 kr = 5 % i direktavkastning eller (eng) dividend

51 Substansvärdering Vad är delarna av företaget värda?
Steg i en substansvärdering Utgå från den officiella balansräkningen Beräkna marknadsvärdet på både tillgångar och skulder Beräkna latent realisationsskatt (= marknadsvärde - bokfört värde) Värde = marknadsvärde tillgångar - marknadsvärde skulder

52 Kassaflödesvärdering
Steg 1: Bestäm värdet av tillgångarna. Nuvärdesberäkning av fritt kassaflöde med vägd kapitalkostnad Steg 2: Beräkna värdet på skulderna. Nuvärdesberäkning med gällande marknadsränta för lån Steg 3: Skillnaden mellan tillgångarnas värde och skuldernas värde är värdet på eget kapital *Visades ej.

53 Återkommande nyckeltal i Swedbanks analyser och kommentarer
*Visades ej.

54 Nyckeltal EBIT: Rörelseresultat efter avskrivningar
EBITA : Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive goodwill VPA: Årets nettoresultat dividerat med det genomsnittliga antalet aktier under året efter full utspädning.

55 Alltid i fokus Investera långsiktigt
Ha en tydlig idé och investeringsfilosofi Sprid riskerna Stäm av marknadsnivå vid nyinvesteringar och omallokeringar

56 Kapital- och Riskhantering
Presentationsnamn Kapital- och Riskhantering Beskriv vikten av att hantera risk och kapital på ett genomtänkt sätt. Ett hjälpmedel för att minska förluster och känna sig trygg. Syftet med avsnittet: Kunden skall förstå och använda sig av riskhantering.

57 Vad är risk? Avkastningsrisk Kapitalrisk Kapitalhantering
Sidrubrik med textblock Vad är risk? Avkastningsrisk Kapitalrisk Kapitalhantering Riskspridning innebär att man gör sina placeringar i olika tillgångsslag med olika risker och avkastning Avkastningsrisk – Får jag 1% eller 30% avkastning. Eller kanske -30% ? Kapitalrisk – Får jag tillbaka min investering? Kan företaget gå i konkurs? Kapitalhantering – Hur mycket skall jag investera ? Allt på en gång? När tar jag hem en vinst? När tar jag en förlust?

58 Frågeställningar Syftet med placeringen
Sidrubrik med textblock Frågeställningar Syftet med placeringen Vilken är min placeringshorisont? Vilken risk vill jag ta? Hur mycket tid har jag att disponera? Utdelning – hur ser jag på det? Kapitalhantering Min egen psykologi? Gå igenom frågeställningarna. Betona vikten att tänka till före! Kunden bör göra en egen riskprofil över sig själv.

59 Psykologi Klarar jag en större nedgång? När tar jag en vinst ?
Sidrubrik med textblock Psykologi Klarar jag en större nedgång? När tar jag en vinst ? Tar jag förluster? Påläst och trygg Känsla och otrygg Hur har jag fattat mitt beslut? Psykologi är en underskattad faktor i handeln med aktier. Viktiga punkter: Förlusthantering. Ge exempel: Köp för 100:- Aktien går ned till 90:- Kund tänker: Den går nog snart upp igen. Nästa dag: Kurs på 80:- Ännu svårare att ta förlust. Kund hoppas på uppgång till 90:- Nästa dag : Kurs på 70:- Hur hanterar kunden detta?

60 Alternativa placeringar
Portföljviktning Ett exempel Kassa Alternativa placeringar Ränterelaterade produkter Tårtbiten. Beskriv hur man bör fördela sina risker. Beskriv vad som styr tårtbitarnas storlek. Beskriv – Hög ränta – större ränterelaterade placeringar Konjunkturuppgång – större aktierelaterad tårtbit Beskriv de stora institutionernas påverkan. Stora belopp – stora rörelser Aktierelaterade produkter

61 Teknisk Analys Introbild.

62 Teknisk Analys Vad bestämmer marknadens riktning ? Fundamental Analys
Psykologi Förklara bild.

63 Teknisk Analys Timing Teknik Swedbank Markets
Hur kan vi arbeta med TA tillsammans med fundamental analys? Hur hittar vi en bättre timing på våra aktieaffärer? Vilka använder TA ? Teknik Trender Stöd Motstånd Formationer Swedbank Markets Hur arbetar Swedbank med Teknisk analys? Förklara att Swedbank arbetar med kombinationen TA + Fundamental analys. Viktigt att kunna bedöma rätt timing på köp eller sälj. I stort sett alla stora aktörer använder sig av TA. De agerar utifrån signaler antingen kortsiktigt eller mer strategiskt.

64 Teknisk Analys Vilka använder TA ? Fonder Försäkringsbolag
Banker, svenska som utländska Tradingavdelningar i företag Dessa aktörer representerar enormt stora belopp och är därför viktiga i marknaden. Mindre aktörer måste veta hur de kan analysera marknaden via TA. Vi vill inte köpa när de säljer eller sälja när de köper. Ta gärna ex från dagens marknad ex Ericsson. Från 16 – 21:-

65 Teknisk Analys Diagram Trender Stöd Motstånd Förklara bild.


Ladda ner ppt "Aktiekunskap Växjö Universitet Växjö"

Liknande presentationer


Google-annonser