Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsstämma 2007 Catena Årsstämma 2007. Ett år som självständigt bolag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsstämma 2007 Catena Årsstämma 2007. Ett år som självständigt bolag."— Presentationens avskrift:

1 Årsstämma 2007 Catena Årsstämma 2007

2 Ett år som självständigt bolag

3 Affärsidé och övergripande mål Äga Förvalta Utveckla Stabilt växande kassaflöde God värdetillväxt Långsiktigt god totalavkastning Ledande aktör

4 Strategi och inriktning Aktivt förvalta fastighetsbeståndet Förvärva handelsfastigheter Aktivt förädla och utveckla fastighetsbeståndet Avyttra fastigheter

5

6 Lokalisering i tillväxtregioner Bokfört värde per region (totalt 2 352 mkr) den 31 december 2006

7 Värdeökning i fastighetsbeståndet Bokfört värde vid ingången av perioden2 016 Värdeförändringar242 Investeringar i befintligt bestånd53 Förvärv65 Valutaeffekt-24 mkr Bokfört värde vid utgången av perioden2 352

8 Catena 2006 Utfall Pro forma 2006 2005 Hyresintäkter, mkr177,0 170,3 Förvaltningsresultat, mkr99,586,6 Värdeförändring, orealiserad, mkr252,8340,0 Årets resultat, mkr255,0307,1 Resultat efter skatt per aktie, kr22,0526,56 Utdelning per aktie, kr 5,00-

9 Finansiella mål NyckeltalMålUtfall 2006 Avkastning på eget kapitalÖverstiga riskfri ränta med minst 5 procentenheter37,6% RäntetäckningsgradMinst 1,75 ggr3,2 ggr Soliditet25-35%33,8% UtdelningLångsiktigt utgöra 75% av förvaltningsresultatet efter skatt81%

10 Starka finanser – kapacitet att investera ca 1 000 mkr

11 Hantering av beståndet

12 Investeringar i befintligt bestånd 53 mkr under 2006 Ca 100 mkr beslutade hittills under 2007

13

14 Förädlingstrappan Tid Värde Råmark Detaljplan Hyresavtal Byggnation Förädling Värnhem, Malmö Ford Sisjön, Göteborg Lilleström, Oslo

15 Avyttringar Eskilstuna Strängnäs Falköping Skara Skövde Trelleborg 235 mkr Reavinst 38 mkr

16 Vi har levererat enligt strategin Effektiv förvaltning Förvärva handelsfastigheter i strategiska lägen Förädla och utveckla beståndet Avyttra fastigheter utanför prioriterade marknader     Förvaltnings- resultatet +27% Sisjön 53 mkr 2006 ca 100 mkr 2007 Sex fastigheter för 235 mkr

17 Aktiens utveckling

18 Framtiden Positiv framtid

19 Bra start på 2007 – viktiga händelser Långa hyresavtal i Södertälje och Drammen Ökad investeringstakt – pågående projekt på ca 140 mkr Försäljning av sex fastigheter genomförd

20 Bra start på 2007 – finansiellt Q1 2007Q1 2006 Hyresintäkter, mkr46,144,1 Förvaltningsresultat, mkr15,215,9 Värdeförändring, realiserad, mkr38,0- Värdeförändring, orealiserad, mkr45,751,5 Periodens resultat, mkr85,148,8 Resultat efter skatt per aktie, kr7,364,22

21 Framgångsfaktorer Unik branschkompetens Strategiska lägen som ger goda möjligheter till alternativanvändning Liten effektiv organisation med lokal marknadsnärvaro Hög grad av kundanpassning och långsiktiga kundrelationer Strategiska lägen i fyra tillväxtregioner: Stockholm, Göteborg, Öresund och Oslo


Ladda ner ppt "Årsstämma 2007 Catena Årsstämma 2007. Ett år som självständigt bolag."

Liknande presentationer


Google-annonser