Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012."— Presentationens avskrift:

1 Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012

2 2 Balder i korthet Noterad 2005 53 % kommersiella fastigheter 47 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ~ 20 000 Mkr 1 516 000 kvm, 442 fastigheter Hyresvärde 1,8 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 94 % Antal anställda 210 Börsvärde ca 6 700 Mkr, ca 11 500 aktieägare Fastighetsvärde, Mkr Belåningsgrad fastigheter Lindansaren 21, Stockholm

3 Utfall 2011 Resultat efter skatt för året uppgick till 812 Mkr (1 338), motsvarande 4,87 kr per stamaktie (8,95) Hyresintäkterna uppgick till 1 466 Mkr (1 333) Driftsöverskottet uppgick till 996 Mkr (880) Förvaltningsresultatet uppgick till 516 Mkr (417) Värdeförändringar uppgick till : Fastigheter 990 Mkr (1 047), och Derivat -520 Mkr (148) Finansiella placeringar, likvida medel samt outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 298 Mkr (507)

4 Utfall 2012 Q1 Resultat efter skatt för perioden uppgick till 379 Mkr (266), motsvarande 2,25 kr per stamaktie (1,70) Hyresintäkterna uppgick till 410 Mkr (377) Driftsöverskottet uppgick till 252 Mkr (226) Förvaltningsresultatet uppgick till 131 Mkr (85) Värdeförändringar uppgick till: Fastigheter 153 Mkr (157), och Derivat 233 Mkr (125). Samtliga preferensaktier i Corem är sålda. Finansiella placeringar, likvida medel samt outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 277 Mkr (426) Tvångsinlösen avseende Din Bostad är avslutad. Lösenpriset per aktie blev 29 kr plus ränta, vilket kan jämföras med 28,10 kr som sattes vid uppköpet. Totalt blev inlösenbeloppet 3 167 kkr.

5 Fastighetsbestånd

6 6 Förvärv efter 31 December 2011

7 Hyreskontraktsstruktur Balders 10 största kontrakt svarar för 8,2 procent av de totala hyresintäkterna, deras genomsnittliga kontraktstid uppgår till 12,4 år. Det finns inget enskilt kontrakt som står för mer än 1,7 procent av Balders totala hyresintäkter och ingen enskild kund står för mer än 3,0 procent av de totala hyresintäkterna.

8 Aktuell intjäningsförmåga Skatten är beräknad med 26,3 procent schablonskatt som till övervägande del bedöms bestå av uppskjuten skatt och är därmed inte kassaflödespåverkande.

9 9 Strategin framöver Fortsatt fokus på förvaltningsresultatet Behålla tillväxt till rätt avkastning Fortsatt geografisk koncentration av fastighetsbeståndet Förvärva centralt belägna kommersiella fastigheter i storstadsområdena och bostäder i storstadsområdena och större städer. Avyttring av fastigheter i icke fokus områden Bibehålla en stark balansräkning Book value of portfolio per sector Förvaltningsresultat, Mkr Katthavet 8, Stockholm

10 Q1 2012 Räntebärande skulder 12 585 Mkr Belåningsgrad Fastigheter 62,6 % Kreditbindning om 6,7 år Räntebindning om 3,2 år Eget kapital om 7 297 Mkr motsvarande 38 kr/stamaktie, EPRA NAV 43,5 kr/stamaktie Likvida medel om 277 Mkr 10 Finansiering Fördelning långivare Förfallostruktur räntebindning FörfallMkrRänta, %Andel, % 2013-03-3172863,757,9% 2014-03-31204,30,2% 2015-03-3154,10,0% 2016-03-312744,32,2% 2017-03-315004,44,0% <2017-03-314 5004,535,8% 12 5854,0100,0%

11 Ägarförteckning per 2012-03-31

12 12 Varför investera i Balder ? God riskspridning med hög kvalitét på hyresgästerna. Största hyresgästen står för ca 3 % av de totala hyresintäkterna. Fastighetsbeståndet fokuseras på de mest attraktiva områdena Eget kapital per aktie har sedan 2005 ökat med 28 % per år Inriktning på kontinuerlig tillväxt Börskurs/ EPRA NAV Hyresintäkter och driftsöverskott, Mkr


Ladda ner ppt "Fastighets AB Balder (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 9 maj 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser