Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona."— Presentationens avskrift:

1 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona

2 Disposition w Kort om Capona w Caponas hotellmarknad w Delårsrapport, jan - sept 2003

3 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona 2003-09-30 Osl o w Nordiskt hotellfastighetsbolag w 42 hotellfastigheter w Ca 6 700 hotellrum w Bokfört värde fastigheter ca 2,4 mrd w Marknadsvärde ca 2,9 mrd w Börsvärde ca 0,9 mrd

4 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Ägarstruktur 2003-09-30

5 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Börskursutveckling

6 Capona-aktiens totalavkastning

7 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotellens varumärken 2003-09-30

8 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknad

9 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Vem bor på nordiska hotell?

10 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P RevPAR-utveckling Norden * augusti 2002 - juli 2003

11 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader, Norden * augusti 2002 - juli 2003

12 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader, Sverige * augusti 2002 - juli 2003

13 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader, Norge * augusti 2002 - juli 2003

14 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknader, Danmark * augusti 2002 - juli 2003

15 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas hotellmarknad, Finland * augusti 2002 - juli 2003

16 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Delårsrapport, jan - sept 2003 w Resultat- & balansräkningar w Räntebindning w Nyckeltal

17 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utveckling t o m september 2003 w Resultat före skatt 89 MSEK w Resultat efter skatt 63 MSEK, 3,38 SEK/aktie w Projektvolym 41 MSEK w En nedgång i hotellkonjunkturen som en följd av det osäkra konjunkturläget

18 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Resultat före skatt 89 MSEK

19 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hyresintäkter 216 MSEK

20 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Hotelloperatörsverksamhetens resultat

21 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Balansräkning

22 Fastighetsbeståndet 2003-09-30

23 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Räntebindningsstruktur 2003-09-30

24 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Nyckeltal

25 Händelser t o m september 2003 w Uppgradering av Scandic Hotel Uplandia Uppsala w Försäljning av Scandic Hotel Trondheim med reavinst om ca 10 MSEK w Åtgärder för att förbättra likviditeten i aktien w En fjärde plats respektive första plats i Aktiespararnas tävlingar ”Årets börsbolag” och ”Bästa delårsrapport” w Ratos sålde samtliga aktier i Capona, knappt 40% förvärvades av Choice Hotels Sweden AB w Fusionsförhandlingar pågår

26 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Pågående förhandlingar w Fusionsförhandlingar inledda med hotellfastighets- bolaget Home Invest AB w Handelsbanken och Catella utsedda som rådgivare w Förhandlingarna beräknas vara klara före årsskiftet w Home Invest AB:s fastighetsportfölj passar väl in i Caponas mål och strategier w Totalt 23 fastigheter i Sverige och Norge

27 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Caponas fastighetsbestånd

28 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Home Invests fastighetsbestånd

29 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Händelse efter periodens utgång w Kontorsdelen av hotellfastigheten Scandic Hotel Uplandia Uppsala såld för 36 MSEK w Köpare är Arostornet AB w Reavinst ca 4 MSEK

30 V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Utsikt för 2003 w Osäker utveckling av hotellkonjunkturen under större delen av innevarande år w Resultat efter finansnetto, inklusive reavinsten om ca 10 MSEK, bedöms bli något lägre än motsvarande resultat för 2002, som uppgick till 128 MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,83 SEK


Ladda ner ppt "V Ä R D E S K A P A N D E V Ä R D S K A P Capona."

Liknande presentationer


Google-annonser