Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat så här långt Ladok - produktbeskrivning 2013-05-07 Catherine Zetterqvist, Anette Eriksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat så här långt Ladok - produktbeskrivning 2013-05-07 Catherine Zetterqvist, Anette Eriksson."— Presentationens avskrift:

1 Resultat så här långt Ladok - produktbeskrivning 2013-05-07 Catherine Zetterqvist, Anette Eriksson

2 Dagens genomgång »Kort presentation av respektive område(domän) »Demo med fokus på området(domänen) Version t o m april »Skisser för GUI, respektive område(domän)

3 Dagens genomgång »Utbildningsinformation - demo »Examen – kataloguppgifter - demo »Studiedeltagande - demo »Studieplan »Kommande områden Resultat Handlägga examen Uppföljning

4 Ladok3 - målbilden »En gemensam installation »Tjänstegränssnitt »Användargränssnitt Anställda Studenter Utb.katalog Stud.delt. Resultat Examen Uppföljning Student Admin GUI Tjänstegränssnitt Student GUI

5 område / domän Utbildningsinformation Examen - kataloguppgifter Studiedeltagande Studieplan Resultat

6 Enhetlig hantering av utbildningsformer Utbildning på forskarnivå Utbildning på grund- och avancerad nivå Annan utbildning Prog.adm - Kursregistrering Prog.adm - Terminsregistrering (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Antagning Studie- deltagande Resultat Utbildning - def (Antagning) Studie- deltagande Resultat (Examen) Utbildning - def »Ladok idag, 3 separata delar

7 Enhetlig hantering av utbildningsformer Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Utb. form Högskoleutbildning o Utbildning på grund- och avancerad nivå o Utbildning på forskarnivå Annan utbildning Förberedande utbildning Uppdragsutbildning M fl

8 Utbildningsinformation – generell struktur Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Kurs

9 Utbildningsinformation – generell struktur Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Kurs Genomförande Kurstillfälle

10 Utbildningsinformation – generell struktur Kurspaketering Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Sammanförda kurser Kurspaketering KursKurstillfälle

11 Utbildningsinformation – generell struktur Kurspaketering Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Kurspaketerings- tillfälle Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Kurspaketering Kurs Kurspaketeringstillfälle Kurstillfälle

12 Utbildningsinformation – generell struktur Kurspaketering Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Kurspaketerings- tillfälle Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl »Utbildning Kurspaketering Kurs Kurspaketeringstillfälle Kurstillfälle

13 Utbildningsinformation – generell struktur Kurspaketering Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Kurspaketerings- tillfälle Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Yrkeshögskoleutbildning M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl »Utbildning Kurspaketering Kurs »Utbildningstillfälle Kurspaketeringstillfälle Kurstillfälle

14 Utbildningsinformation »Period, generellt begrepp Start respektive slutdatum Efter behov definiera, termin, läsperiod etc »Utökat systemstöd Möjlighet att dokumentera utbildningsinformation innan samtliga uppgifter är beslutade

15 Utbildningsinformation – status för informationen Utbildning Utbildningstillfälle Klar för användning Klar för ansökan Klar för genomförande Inställd Nedlagd

16 Utbildningsinformation och lokal lösning Utbildning Utbildningstillfälle Klar för användning Klar för ansökan Klar för genomförande Inställd Nedlagd Lokal utbildningdatabas Lokal status- ändring 3 Lokal status- ändring 5 Lokal status- ändring 7 Lokal status- ändring 2 Lokal status- ändring 1 Lokal status- ändring 4 Lokal status- ändring 6

17 Demo utbildningsinformation

18 Tankar om GUI för utbildningsinformation framåt

19 Grafisk form »Traditionell applikation »Solid känsla »Följa Windows guidelines »Tightare, mer information »Lärosätes namn i sidhuvud och sid fot

20

21 Översikt - en kurs

22 Översikt – ett program

23 område / domän Utbildningsinformation Examen - kataloguppgifter Studiedeltagande Studieplan Resultat

24 Examen »Genom den generaliserade strukturen skapas förutsättningar för enhetlig hantering av: examensbevis utbildningsbevis kursbevis Antagning Studie- deltagande Resultat Examen Utbildning - def Utb. form

25 Examen - kataloguppgifter »Skapa förutsättningar för examensadministration Skapa examens definition Skapa huvudområde Skapa mall för bilaga – diploma supplement »Avgränsat; ej ansöka om examen, ej kontrollera och handlägga examen

26 Demo examen - kataloguppgifter

27 Tankar om GUI för examen - kataloguppgifter framåt

28

29 område / domän Utbildningsinformation Examen - kataloguppgifter Studiedeltagande Studieplan Resultat

30 Studiedeltagande »Ett deltagande - ett specifikt utbildningstillfälle förutsättningarna styrs primärt utifrån utbildningstillfälle »Dokumentera deltagande för första gången, upprepat deltagande (omregistrering) samt fortsatt deltagande »och avvikelser tydligare hantering av avbrott och studieuppehåll

31 Studiedeltagande – ännu inte prioriterat »Att hantera flera studenter samtidigt »Att visa historik följa förändringar i en students studiedeltagande »Spårbarhet möjlighet att koppla ihop studiedeltagande

32 Studentinformation »Personuppgifter Personnummer Interimspersonnummer Namn »Kontaktuppgifter »Personnummerbyte »Sekretess »Avstängning »Avgifter

33 Demo studiedeltagande

34 Tankar om GUI för studiedeltagande framåt

35

36 område / domän Utbildningsinformation Examen - kataloguppgifter Studiedeltagande Studieplan Resultat

37 Studieplan »Stöd för studenterna i att planera och följa upp sina studier »Ger förutsättningar för lärosätet att följa upp individer och grupper »Ger lärosätet underlag för prognoser och uppföljning

38 Studieplan – kan innebära. »Möjlighet att ange vilket kurstillfälle studenten ska följa vid förändringar »Underlag för anmälan/ansökan inför kommande termin/studieperiod »Logg över beslut om förändringar, uppehåll, avbrott, tillgodoräknanden etc

39 Examens- beskrivning (dokument) Examens- beskrivning (dokument) Utbildnings- information Studiedeltagande Konceptuell bild Deltagande Mottagnings- kontroll Antagnings beslut Utbildnings- plan (dokument) Utbildnings- plan (dokument) Förordning Examensrätt Lokala tillägg Programplan med kurstillfällen, Programplan med kurstillfällen, Resultat Ansök Antagning ”Mall” Examen Examens- krav Kontroll Användargränssnitt Utbildnings- struktur med kurser, Utbildnings- struktur med kurser, Studieplan Resultat/ tillgodoräkn Student Personuppgifter Mina studier

40 SKISSER för studieplan

41 Översikt

42 Uppdelat på perioder

43

44

45

46 område / domän Utbildningsinformation Examen - kataloguppgifter Studiedeltagande Studieplan Resultat

47 Resultat - exklusive tillgodoräknanden »Möjliggöra självadministration för lärare Enkel hantering av modul / komponent »Möjliggöra verifiering och signering direkt i systemet Återautenticering

48 Modul respektive komponent Kurs Modul Komponent Kurstillfälle Modultillfälle Komponentillfälle Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Modul Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination -Tentamen - Seminarium - Laboration - Inlämningsuppgift - M fl Komponent Varianter: Del av examination Laboration Exkursion Inlämningsuppgift M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbildn. Yrkeshögskolekurs M fl Modultillfälle Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination -Tentamen - Seminarium - Laboration - Inlämningsuppgift - M fl Komponent- tillfälle Varianter: Del av examination Laboration Exkursion Inlämningsuppgift M fl

49 Skisser för GUI, resultat

50

51

52


Ladda ner ppt "Resultat så här långt Ladok - produktbeskrivning 2013-05-07 Catherine Zetterqvist, Anette Eriksson."

Liknande presentationer


Google-annonser