Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet ”Datakommunikation 2014” i korthet 2016-05-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet ”Datakommunikation 2014” i korthet 2016-05-23."— Presentationens avskrift:

1

2 SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet ”Datakommunikation 2014” i korthet 2016-05-23

3 Syfte och mål Syfte ›Syftet med Sjunet är att underlätta datakommunikation mellan offentliga och privata vård och omsorgsgivare samt leverantörer över nationella, geografiska och organisatoriska gränser. ›Sjunet behövs för att man ska kunna lita på att informationen finns till hands när man behöver den. Mål ›Ger anslutna organisationer möjlighet att kostnadseffektivt kunna utbyta information med mycket hög tillgänglighet och med reducerad hotbild jämfört med Internet. › ›Vara en robust och tillgänglig plattform för nationella e-Hälsotjänster › ›Bygga tillit mellan aktörer inom e-Hälsa.

4 Omfattning ›Detta ramavtal omfattar ett flertal olika varianter av anslutningar till Kommunikationsnätet, ett s.k. privat nät och/eller internet. › ›Anslutningar – fyra områden: – Kommunikationsnätet – Privata anslutningar (tex biblioteksnät) – Internet med central brandvägg – Internet – Leveranstiden för Kommunikationsnätet är inledningsvis något längre och meddelas separat. – Mer information finns här: IP-Only s kontakter

5 Upphandlingen ›Förhandlat förfarande ›Sex leverantörer lämnade ansökan ›Tre (3) anbud inkom ›Samtliga anbudsgivare uppfyllde upphandlingens krav ›Ramavtal med en (1) leverantör ›Upphandlingen har dragit ut på tiden då den blev överprövad i tre omgångar – SKI vann alla, även i Högsta Förvaltningsdomstolen ›Initialt går alla kundkontakter till leverantören IP- Only som kan ta emot förfrågningar, lämna offerter och planerade leveranstider.

6 Leverantör 1.Ip-Only Networks AB

7 Här hittar du avtalsinformation www.sklkommentus.se På ramavtalets hemsida finns Vägledning och Avropsstöd.

8 Vad ska göras innan avrop För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE inte har parallella ramavtal samt att man följer det villkor som står i ramavtalet. Den som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet och har inloggningsuppgift kan anmäla avrop via SKI:s hemsida. 1.Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet, kan anmäla avrop via vår webbplats. För att kunna göra det måste du först logga in. 2.I vår avtalsdatabas hittar vårt ramavtal Datakommunikation 2014 som vi har upphandlat. Ramavtalen finns på http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal http://www.sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal 3.Har du fått inloggningsuppgifter från oss via post kan du logga in och anmäla intresse för att börja avropa på våra ramavtal, som SKI gjort i eget namn.

9 Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste myndigheten/enheten på förhand ha bekräftat sin avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet. Förutom de direkt avropsberättigade på avtalet kan aktörer som inte är UM/UE beställa anslutningar via Inera på samma sätt som avropsberättigade. T.ex. myndigheter, apotek, privata vårdgivare och tjänsteleverantörer. Samtliga vårdgivare inom kommuner, landsting och regioner har möjlighet att avropa från detta Ramavtal. › De direkt avropsberättigade finns listade i dokumentet Avropsberättigade Datakommunikation 2014. ›

10 Vad händer efter anmält avrop 1.Inloggningsansvarig får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan 2.Om ni använder Tendsign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan 3.SKI meddelar varje fredag leverantörerna att avropsanmälan är gjord så att leverantörer vet vilka som omfattas av avtalet 4.Leverantör tar påföljande måndag kontakt med Inloggningsansvarig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropet för frågor om den förnyade konkurrensutsättnigen 5.Efter leveransen, boka uppföljningsmöte med leverantören 6.Får du problem med leverantören kontakta SKIs kundtjänst

11 Genomgång av avropsstöd ›Avropsstödet ska hjälpa beställaren att göra rätt från början – Allmänna villkor för tillämpning av ramavtal upphandlade av SKL Kommentus Inköpscentral – myndigheten accepterar dessa som stöd för att avrop fullföljs enligt de villkor som ramavtalet reglerar – Avropsvägledning – praktisk genomgång av hur ramavtalet ska tillämpas och hur beställning ska göras – Sammanfattande presentationsbilder för myndighetens interna införsäljning av ramavtalet – Länk till avropsstödet. http://sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/http://sklkommentus.se/inkopscentral/ramavtal/

12 Slut…


Ladda ner ppt "SKL Kommentus Inköpscentral Ramavtalet ”Datakommunikation 2014” i korthet 2016-05-23."

Liknande presentationer


Google-annonser