Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införandestöd och Leveransplanen »Ladok3 Informationsdag - 121121 »Malin Zingmark – Förnyad förvaltning »Lars Cronfalk - Ladok3/Införandestöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införandestöd och Leveransplanen »Ladok3 Informationsdag - 121121 »Malin Zingmark – Förnyad förvaltning »Lars Cronfalk - Ladok3/Införandestöd."— Presentationens avskrift:

1 Införandestöd och Leveransplanen »Ladok3 Informationsdag - 121121 »Malin Zingmark – Förnyad förvaltning »Lars Cronfalk - Ladok3/Införandestöd

2 Ladok3 och Förnyad förvaltning Ladok3 har fokus på Produkten Förnyad förvaltning har fokus på Förvaltning

3 Förvaltningsarbetet med gamla och nya Ladok pågår parallellt 201320142015201620172018 Förvaltningsarbete befintligt Ladok Förvaltningsarbete nya Ladok Den nya förvaltnings- organisationen börjar bemannas Nya Ladok levereras Befintliga Ladok avvecklas Extra stöd under införandet

4 Ansvarsfördelning i den gemensamma uppgiften

5 Uppgift – Inför ny version av Ladok! Lärosätets register Nuvarande Ladok Lärosätets register Nytt Ladok Skall överföras! Skall utvecklas! …. lokala integrationer …. Nytt integrationsgränssnitt Skall anpassas till! Skall implementeras i verksamheten Kopplade system Förändring

6 Ansvarsfördelning Lärosätets förändringsprojekt Ladok3-projektet Lärosätets förändringsprojekt Lärosätets lokala införandeprojekt Lärosätets register Nuvarande Ladok Lärosätets register Förutsättningar och stöd för lärosätenas förändringsarbete …. Nytt Ladok Nytt system och gränssnitt

7 Lärosätets register Nytt Ladok Förutsättningar och stöd för lärosätenas förändringsarbete Nytt system och gränssnitt Ladok3-projektet …. Lärosätets register Nuvarande Ladok …. Ansvarsfördelning Lärosätets förändringsprojekt Ladok3-projektets ansvar A - Registervårdsscript och support B - Dokumentation, utbildning och testmiljöer, samt support C - Verktyg och testmiljöer för migrering och verifiering, samt support D - Systemdokumentation (möjligheter och begränsningar) & support E - Utbildningsmaterial och utbildning av utbildare, samt support Lärosätets lokala införandeprojekt Lärosätets ansvar A - Kvalitetssäkra registerinformationen i befintligt Ladokssystem B - Anpassa integrationer mellan Ladok och lokala system C - Migrering av registerinformation D - Införa nya Ladoksystemet i verksamheten E - Utbildning av Lokala användare C - Verktyg och testmiljöer för migrering och verifiering, samt support C - Migrering av registerinformation

8 Ansvarsfördelning - Informationsmigrering Ladok3 tar fullt ansvar för att information inlagd enligt aktuella regler för nuvarande Ladok förs över till nya Ladok på ett korrekt sätt, däremot måste lärosätet själv ta ansvar för sina egna tillägg och lösningar. I dialog med Ladok3-projektet ansvarar Lärosätet för att säkerställa kvalitén i sitt befintliga register.

9 Leveransplanen

10 Princip för leveranser från Ladok3 och Förnyad förvaltning Lärosätets lokala införandeprojekt Anpassning av befintliga systemintegrationer Informationsmigrering Införande i verksamheten FörberedelserGenomförande Avslut Ladok3-projektet Beskrivs i en Leveransplan Förnyad förvaltning Lokala projekt- förbered. Lokala projekt- förbered. Lokal produktions- sättning Lokal produktions- sättning

11 Leveransplan - gemensam för Ladok3 och Förnyad förvaltning Leveransplanen innehåller en beskrivning av samtliga de konkreta resultat och tjänster som kommer att levereras till lärosätena Varje leverabel är dokumenterad med: dess syfte beskrivning av leveransen leveransmottagare leveranstidpunkt Exempel på leverabler: tekniska miljöer för test och verifiering Specifikationer för nytt integrationsgränssnitt Informations- och utbildningsmaterial Utbildning av nyckelpersoner Supporttjänster

12 »Följande bilder med detaljering av leveranser är tänkta som tidsbuffert »Planerar inte visa alla, enbart principen »Indirekt syfte är att man skall inse att leveransplanen bör ”trimmas in” för att bättre passa lärosätenas behov. Knyter an till bild senare om ”Leveransbalans”

13 Leveranser för Informationsmigrering - Förberedelser Lärosätets lokala införandeprojekt Anpassning av befintliga systemintegrationer Informationsmigrering Införande i verksamheten FörberedelserGenomförande Avslut Ladok3-projektet Beskrivs i en Leveransplan Förnyad förvaltning Lokala projekt- förbered. Lokala projekt- förbered. Lokal produktions- sättning Lokal produktions- sättning Informationsmigrering 3.2Registervårdsscript 2012-09löpande 3.1Instruktioner för test av lokala system i MIT-miljön 2013-02 3.3Funktionalitet för automatiserad registervård 2013-02löpande 3.5Kurs och/eller workshop i registervård 2013-02

14 Leveranser för Informationsmigrering - Genomförande Lärosätets lokala införandeprojekt Anpassning av befintliga systemintegrationer Informationsmigrering Införande i verksamheten FörberedelserGenomförande Avslut Ladok3-projektet Beskrivs i en Leveransplan Förnyad förvaltning Lokala projekt- förbered. Lokala projekt- förbered. Lokal produktions- sättning Lokal produktions- sättning Informationsmigrering per MIT-leverans: 3.4Beskrivning av mappning mellan nuvarande datamodell och nya Ladoks datamodell 2013-02 4.4Informationskonverterar- specifikation 2013-04 4.2Informationskonverterare 2013-03 4.1Förslag testscenarios 2013-03 4.3Informationsverifierare 2013-11

15 Tekniska miljöer Ladok3-projektet Verifiering Lärosätet Testmiljö ”MIT-miljö” Acceptans- testmiljö Produktions -miljö Successiva systemleveranser Iterativa tester av: - Informationsöverföring - Systemintegrationer 1 1 2 2 3 3 4 4 4 Införandesteg Drift- sättning Ny förvaltningsorg. och Lärosätenas beslut om driftsättning Lärosätets förändringsarbete

16 Leveranser för Systemintegrationer - Förberedelser Lärosätets lokala införandeprojekt Anpassning av befintliga systemintegrationer Informationsmigrering Införande i verksamheten FörberedelserGenomförande Avslut Ladok3-projektet Beskrivs i en Leveransplan Förnyad förvaltning Lokala projekt- förbered. Lokala projekt- förbered. Lokal produktions- sättning Lokal produktions- sättning Anpassning av befintliga systemintegrationer 6.4Underlag för inventering av befintliga integrationer och systemberoenden utskickat 6.3Utbildning i REST-gränssnittet 2013-04 6.5Integrationsträffar mellan lärosätena och Ladok3-projektet 2013-04löpande

17 Leveranser för Systemintegrationer - Genomförande Lärosätets lokala införandeprojekt Anpassning av befintliga systemintegrationer Informationsmigrering Införande i verksamheten FörberedelserGenomförande Avslut Ladok3-projektet Beskrivs i en Leveransplan Förnyad förvaltning Lokala projekt- förbered. Lokala projekt- förbered. Lokal produktions- sättning Lokal produktions- sättning Anpassning av befintliga systemintegrationer per MIT-leverans 6.1Beskrivning av tjänstegränssnitt 2012-11 6.2Specifikationer på tjänstegränssnitt 2012-11

18 Leveranser för Införande i verksamheten - Förberedelser Lärosätets lokala införandeprojekt Anpassning av befintliga systemintegrationer Informationsmigrering Införande i verksamheten FörberedelserGenomförande Avslut Ladok3-projektet Beskrivs i en Leveransplan Förnyad förvaltning Lokala projekt- förbered. Lokala projekt- förbered. Lokal produktions- sättning Lokal produktions- sättning Införande i verksamheten 9.13Beskrivning av leverans till MIT-miljön 2013-02per MIT-leverans 9.11Beskrivning av acceptanstestförfarande 2013-05 9.1Översiktlig beskrivning över hur roller och behörigheter 2013-10 9.3Dokumentation över verksamhetskritiska processförändringar 2013-10 9.4Dokumentation av modulen Utbildningsinformation 2013-10 9.5Dokumentation av Studentens gränssnitt 2013-10

19 Leveransbalans Lärosätenas Behov Projektens Förmåga kräver Dialog

20 Lärosäten med utsedda lokala projektledare 39 Lärosäten Ett projektledarnätverk initieras kl 15:30


Ladda ner ppt "Införandestöd och Leveransplanen »Ladok3 Informationsdag - 121121 »Malin Zingmark – Förnyad förvaltning »Lars Cronfalk - Ladok3/Införandestöd."

Liknande presentationer


Google-annonser