Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada RKA – Rådet för främjande av kommunala analyser (staten och SKL) Främja jämförelser och analys Öppen och kostnadsfri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada RKA – Rådet för främjande av kommunala analyser (staten och SKL) Främja jämförelser och analys Öppen och kostnadsfri."— Presentationens avskrift:

1 Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada RKA – Rådet för främjande av kommunala analyser (staten och SKL) Främja jämförelser och analys Öppen och kostnadsfri databas Allt på ett ställe

2 Skolverket SKL Socialstyrelsen SCB Apoteket Försäkringskassan Kvalitetsregister Kungliga Biblioteket BRÅ Riksidrottsförbundet Migrationsverket Läkemedelsverket Arbetsförmedlingen

3 Skolverket SKL Socialstyrelsen SCB Kolada Apoteket Försäkringskassan Kvalitetsregister Kungliga Biblioteket BRÅ Riksidrottsförbundet Migrationsverket Läkemedelsverket Arbetsförmedlingen ! !

4 Nyckeltal om alla verksamheter, exempelvis Barn och utbildning Vård och omsorg (äldre/funk) Individ- och familjeomsorg (socialtjänst) Kultur och fritid Infrastruktur mm Särskilda insatser, t.ex. flyktingmottagande Hälso- och sjukvård Regional utveckling m.m. Resurser Volymer Kvalitet

5 Nyckeltal om… Tvärsektoriella perspektiv Jämställdhet Barn och unga i fokus Hållbar utveckling Integration Fysiskt tillgänglighet m.m. Befolkningens… Ålder Utbildning Sysselsättning/arbetslöshet Folkhälsa Levnadsförhållanden m.m.

6 Psykisk hälsa, några exempel Exempel: Nyckeltal landstingIDKällaTidsserie från Självmord och dödsfall med oklart uppsåt, antal/100 000 invU70406ÖJ hälso- och sjukvård2000 Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel (%)U60433ÖJ folkhälsa2007 Patientupplevd kvalitet avseende förtroende i psykiatrisk öppenvård, PUKU74416PUK-enkät2010 Vårdtillfällen i specialiserad psykiatrisk slutenvård, antal/100 000 invN74802Socialstyrelsen2002 Nettokostnad specialiserad psykiatrisk vård totalt (exkl. läkemedel), kr/invN74008SCB2005 Exempel: Nyckeltal kommunIDKällaTidsserie från Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%)U15502SKL2011 Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.N00955Arbetsförmedlingen2006 Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 årU09800Riksidrottsförbundet2002 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)U21478Socialstyrelsen2012 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)U01413ÖJ folkhälsa2007

7 Enkelt att jämföra sig

8 Länkar Kolada: www.kolada.se Kontakta oss: http://www.kolada.se/index.php?_p=index/about Material från RKA om att använda nyckeltalen: www.rka.nu/publikationer/malochresultatstyrning.1846.html


Ladda ner ppt "Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada RKA – Rådet för främjande av kommunala analyser (staten och SKL) Främja jämförelser och analys Öppen och kostnadsfri."

Liknande presentationer


Google-annonser