Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länkad Koladadata. öppnadata.skl.se – verktyget  Få upp intresset för att publicera öppna data  Ta bort tröskeln att publicera öppna data  Få till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länkad Koladadata. öppnadata.skl.se – verktyget  Få upp intresset för att publicera öppna data  Ta bort tröskeln att publicera öppna data  Få till."— Presentationens avskrift:

1 Länkad Koladadata

2 öppnadata.skl.se – verktyget  Få upp intresset för att publicera öppna data  Ta bort tröskeln att publicera öppna data  Få till stånd en efterfrågan för mer öppna data att publicera

3 öppnadata.skl.se - exempel 85 kommuner har registrerat användarkonto. Av dem använder 60 kommuner verktyget för att publicera sina länkade nyckeltal från Kolada

4 Exempel Visualisering API för utvvecklare

5

6

7

8 Öppnadata.skl.se

9 Nyttan med öppna data  Skapa insyn och delaktighet  Driva kvalitetsarbete  Förbättra förutsättningarna för tillväxt

10

11

12 Skolverket SKL Socialstyrelsen SCB ? ? Kolada Sektorsbaserat statistiksystem Egen inmatning: KKiK, kvalitet i verksamheten, HME Apoteket Försäkringskassan Läkemedelsverket Avfall Sverige BRÅ Riksidrottsförbundet Miljöfordon Syd Bolagsverket

13 Kolada 2

14  en ökad automatisk dataöverföring som görs mer frekvent (realtid) ökar möjligheter till snabbare och tätare analyser av utvecklingen inom olika verksamheter.  en ökad automatisering minskar kostnader för manuell hantering samt minskar risken för felkällor  detaljnivån på insamlad data kan fördjupas vilket ger ytterligare möjligheter till stöd för beslut på lokalnivå. Detta kräver utökad behörighetskontroll för åtkomst av t.ex. data på enhetsnivå.  En ökad automatisering kommer också ställa krav på leverantörer av verksamhetssystem att göra det möjligt att hämta och lämna data utifrån öppna standarder. Det minskar de inlåsningseffekter som många av dagens förekommande lösningar innebär. Förstudie automatisering öppna data

15 Frågor och inspel


Ladda ner ppt "Länkad Koladadata. öppnadata.skl.se – verktyget  Få upp intresset för att publicera öppna data  Ta bort tröskeln att publicera öppna data  Få till."

Liknande presentationer


Google-annonser