Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektivitet – vad är det och hur gör man? Matilda Hansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektivitet – vad är det och hur gör man? Matilda Hansson"— Presentationens avskrift:

1 Effektivitet – vad är det och hur gör man? Matilda Hansson matilda.hansson@socialstyrelsen.se

2 Handbok för effektivitetsanalyser För god hälsa, vård och omsorg Ladda ner och beställ socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-12 Webbsida socialstyrelsen.se/effektivitet

3 Innehåll Om effektivitet Att välja perspektiv Att välja angreppssätt Att mäta Att jämföra Bilaga med datakällor

4 Produktivitet och effektivitet

5 Kunskapsstyrning inom vård och omsorg

6 Att välja perspektiv

7 Fem angreppssätt Effektivitet i relation till mål Effektivitet som jämförelse Produktivitet Separat redovisning –Resursanvändning –Produktionsvolym –Kvalitet –Resultat Ineffektivt resursutnyttjande

8 Att välja angreppssätt

9 Effektivitet i relation till mål

10 Effektivitet som jämförelse Kostnad per lyckat fall

11 Produktivitet Källa: Center for Health Economics, University of York.

12 Separat redovisning Några exempel: Öppna jämförelser, Socialstyrelsen, SKL Nationell utvärdering, Socialstyrelsen Nationella kvalitetsregister

13 Ineffektivt resursutnyttjande

14

15 Att mäta - resurser Tre kostnadsbegrepp –Kostnad för den egna produktionen –Kostnad för det egna åtagandet –Finansiering genom skatter och generella statsbidrag, nettokostnad Datakällor Räkenskapssammandrag, kostnad per patient (KPP) och kostnad per brukare (KPB)

16 Att mäta - produktion Datakällor Officiell statistik, socialtjänst- och hälsodataregister, kvalitetsregister m.fl. Samkörningar av register Kvalitet – t.ex. öppna jämförelser, kvalitetsregister

17 Att mäta - resultat Svårt hitta resultatmått som enbart är resultat av en specifik verksamhet – mycket påverkar Datakällor Socialtjänst- och hälsodataregister, kvalitetsregister och andra register hos SCB, Försäkringskassan, Arbetsförmedling m.fl.

18 Tidsperspektiv Resurser, produktionsvolym och resultat uppstår ofta vid olika tidpunkter Exempel: De resurser som läggs på skolan i dag ser vi resultatet av i framtiden när barnen vuxit upp ResurserProduktionResultat

19 Att jämföra Ta hänsyn till skillnader i förutsättning –Diagnosrelaterade grupper, DRG –Kommungrupper –Utjämningssystemet Jämförelser över tid –Olika fastprisindex ger olika resultat

20 Fortsatt arbete Utveckling av kostnader för socialtjänsten – förslag till RS Utveckla effektivitetsindikatorer till öppna jämförelser Pilotprojekt – kartlägga möjliga effektivitetsvinster Vilket fastprisindex ska användas? Nya webbsidor om effektivitet www.socialstyrelsen.se/effektivitet Regelbunden uppdatering och komplettering av handboken på webben


Ladda ner ppt "Effektivitet – vad är det och hur gör man? Matilda Hansson"

Liknande presentationer


Google-annonser