Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektivitet – vad är det och hur gör man?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektivitet – vad är det och hur gör man?"— Presentationens avskrift:

1 Effektivitet – vad är det och hur gör man?
Matilda Hansson

2 Handbok för effektivitetsanalyser
För god hälsa, vård och omsorg Handbok för effektivitetsanalyser Ladda ner och beställ socialstyrelsen.se/publikationer2013/ Webbsida socialstyrelsen.se/effektivitet

3 Innehåll Om effektivitet Att välja perspektiv Att välja angreppssätt
Att mäta Att jämföra Bilaga med datakällor

4 Produktivitet och effektivitet

5 Kunskapsstyrning inom vård och omsorg
5

6 Att välja perspektiv

7 Fem angreppssätt Effektivitet i relation till mål
Effektivitet som jämförelse Produktivitet Separat redovisning Resursanvändning Produktionsvolym Kvalitet Resultat Ineffektivt resursutnyttjande

8 Att välja angreppssätt

9 Effektivitet i relation till mål

10 Effektivitet som jämförelse
Kostnad per lyckat fall

11 Produktivitet Källa: Center for Health Economics, University of York.

12 Separat redovisning Några exempel:
Öppna jämförelser, Socialstyrelsen, SKL Nationell utvärdering, Socialstyrelsen Nationella kvalitetsregister

13 Ineffektivt resursutnyttjande

14 Ineffektivt resursutnyttjande

15 Att mäta - resurser Tre kostnadsbegrepp Datakällor
Kostnad för den egna produktionen Kostnad för det egna åtagandet Finansiering genom skatter och generella statsbidrag, nettokostnad Datakällor Räkenskapssammandrag, kostnad per patient (KPP) och kostnad per brukare (KPB)

16 Att mäta - produktion Datakällor Samkörningar av register
Officiell statistik, socialtjänst- och hälsodataregister, kvalitetsregister m.fl. Samkörningar av register Kvalitet – t.ex. öppna jämförelser, kvalitetsregister

17 Att mäta - resultat Svårt hitta resultatmått som enbart är resultat av en specifik verksamhet – mycket påverkar Datakällor Socialtjänst- och hälsodataregister, kvalitetsregister och andra register hos SCB, Försäkringskassan, Arbetsförmedling m.fl.

18 Tidsperspektiv Resurser, produktionsvolym och resultat uppstår ofta vid olika tidpunkter Exempel: De resurser som läggs på skolan i dag ser vi resultatet av i framtiden när barnen vuxit upp Resurser Produktion Resultat

19 Att jämföra Ta hänsyn till skillnader i förutsättning
Diagnosrelaterade grupper, DRG Kommungrupper Utjämningssystemet Jämförelser över tid Olika fastprisindex ger olika resultat

20 Fortsatt arbete Utveckling av kostnader för socialtjänsten – förslag till RS Utveckla effektivitetsindikatorer till öppna jämförelser Pilotprojekt – kartlägga möjliga effektivitetsvinster Vilket fastprisindex ska användas? Nya webbsidor om effektivitet Regelbunden uppdatering och komplettering av handboken på webben


Ladda ner ppt "Effektivitet – vad är det och hur gör man?"

Liknande presentationer


Google-annonser