Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi använda Skånes befolkningsundersökningar i det hälsoinriktade arbetet? Mathias Grahn Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi använda Skånes befolkningsundersökningar i det hälsoinriktade arbetet? Mathias Grahn Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi använda Skånes befolkningsundersökningar i det hälsoinriktade arbetet? Mathias Grahn Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet Region Skåne Mejl: mathias.grahn@skane.se

2 Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhets uppdrag Ur folkhälsoperspektivet Ta fram och sprida kunskap Styra och leda utvecklingen Följa upp De epidemiologiska analyserna och kunskaperna om vad som främjar olika gruppers hälsa behöver finnas med som underlag för styrning, prioritering och uppföljning av olika verksamheter såväl inom området regional utveckling som inom hälso- och sjukvårdsområdet.

3 Prioriterade områden idag Den ojämlika hälsan Epidemiologisk bevakning Delaktighet och inflytande Levnadsvanor Psykosocial hälsa Sexuell hälsa

4 Jämlik hälsa – en regional angelägenhet Prioriterat mål: att organisationer har strukturer, verktyg och arbetssätt som skapar långsiktiga förutsättningar för att skillnader i hälsa minskar på lokal och regional nivå Förbättra levnadsförhållandena för de grupper med den mest ofördelaktiga situationen, med särskild inriktning på de unga och deras möjligheter till delaktighet, utveckling och arbete. Ett demokratiskt samhälle där alla grupper kan känna delaktighet och där vissa grupper inte har sämre hälsa på grund av sin sociala position

5 Uppdrag framöver Epidemiologisk bevakning, analys och rapportering Implementering, uppföljning och utvärdering av folkhälsostrategiska mål Utveckling av indikatorer och uppföljning för social hållbarhet

6 Epidemiologisk bevakning, analys och rapportering Befolkningsenkäterna i Skåne Viktig grund för det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet.

7 8 mån 4 år Åk 6 Åk 9 Gy åk 2 18 år - 80 år Folkhälsoenkät Folkhälsoenkät Folkhälsa i Skåne Barn och Föräldrar Barn och Unga ”Från vaggan till graven” Unikt i Sverige. Just nu!

8

9 Start 1 januari 2013. Besvaras via post och webb. Samtliga barn 8 mån samt 4 år i hela Region Skåne Anonymt, frivilligt deltagande.

10 20-sidig enkät med frågor om: Barnets hälsa och miljö Barnets livssituation Till dig som mamma Till dig som pappa/partner Bakgrundsfrågor

11 Inga resultat än! Resultat på regional och kommunal nivå. I Malmö även på stadsdelsnivå. Diagram, tabeller, folkhälsoprofiler, tillgång till resultat på nätet. Tidigare: Barndatabasen Malmö 1999-2009 Vellinge/Svedala/Trelleborg 2003-2009

12 Första gången!

13 Mars 2012 - årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiet åk 2 Totalundersökning bland skolelever. Kostnadsfritt för Skånes samtliga 33 kommuner. I åk 6 och 9 deltog 32 kommuner. I gymnasiets åk 2 deltog samtliga 33 kommuner. Anonymt, frivilligt deltagande, fylls i på en lektion i skolan.

14 25-sidig enkät med frågor om: Dig själv och din familj Hälsa Olycksfall Fritidsvanor Matvanor Alkohol, tobak, narkotika Sex och samlevnad (ej årskurs 6) Skolan Trygghet och utsatthet Spel (ej årskurs 6)

15 Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2012: Årskurs 685% Årskurs 983% Gymnasiet årskurs 272% Knappt 10 000 svarande elever per årskurs, totalt ca 29 500 elever som besvarat enkäten.

16 Några regionala resultat med medialt genomslag www.skane.se/fhbou_2012

17

18 Minst två psykiska eller somatiska besvär* per vecka

19

20 Resultat finns redan på kommunnivå. Diagram, tabeller, folkhälsoprofiler, tillgång till resultat på nätet. I Malmö även på stadsdelsnivå.

21 Vuxenenkät: Just nu 4:e gången

22 Genomförs just nu för fjärde gången 2000 – 2004 – 2008 - 2012 Slumpmässigt urval 55 000 skåningar i åldern 18-80 år, var 20:e skåning i vuxen ålder Besvaras via post och webb. Anonymt, frivilligt deltagande.

23 Senaste genomförda undersökning hösten 2008 Folkhälsa i Skåne 200059% 200456% 200854% Knappt 30 000 svarande. Motsvarande nationella undersökning har svarsfrekvens 49 % med kortare enkät. Svarsunderlag från Skåne drygt 1 000 vuxna.

24 30-sidig enkät med frågor om: Hälsa, sömn, välbefinnande Läkemedel Tandhälsa Levnadsvanor (fysisk aktivitet, matvanor, tobak, alkohol, sexuell hälsa) Sociala relationer Våld Förtroende för samhällsinstitutioner Arbete, sysselsättning, ekonomi ELLER Äldres hälsa NYTT! Hem, hushåll och boendemiljö Livskvalitet Vårdutnyttjande

25 Några regionala resultat från 2008 http://www.skane.se/sv/Skanes-utveckling/Ansvarsomraden/Folkhalsa/Vart- folkhalosarbete/Epidemiologisk-bevakning/Folkhalsa-i-Skane/

26 Den psykiska ohälsan minskade något mellan år 2000 och 2008 bland kvinnor. Andelen dagligrökare har minskat successivt sedan år 2000. Andelen dagligrökare högre i Skåne än i riket, framförallt bland män. Andelen riskkonsumenter av alkohol har ökat sedan år 2000. Framförallt bland kvinnor. Mer än hälften av alla män och fyra av tio kvinnor är överviktiga eller feta i Skåne. Andelen ökar sedan år 2000.

27 Sammantaget uppger cirka var fjärde man respektive kvinna att man har ett lågt förtroende för sjukvården. Andelen med otillfredsställda vårdbehov är betydligt högre bland personer födda utomlands än bland personer födda i Sverige.

28 Resultat finns även på kommunnivå. Diagram Tabeller Folkhälsoprofiler Tillgång till resultat på nätet. Även på kommundelsnivå i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

29 Folkhälsoprofiler Resultat från de skånska befolkningsenkäterna samt externa registeruppgifter

30

31 HUR SER DET UT 2012 I DEN VUXNA BEFOLKNINGEN I SKÅNE? I JUNI 2013 VET VI MER!

32 Tack! Mathias Grahn Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet, Region Skåne mathias.grahn@skane.se mathias.grahn@skane.se


Ladda ner ppt "Hur kan vi använda Skånes befolkningsundersökningar i det hälsoinriktade arbetet? Mathias Grahn Enheten för Folkhälsa och Social hållbarhet Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser