Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kliniska data: vad? David Mataix-Cols. Vad menas med OCD & relaterade tillstånd? Tvångssyndrom (obsessive-compulsive disorder; OCD). Tvångstankar och/eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kliniska data: vad? David Mataix-Cols. Vad menas med OCD & relaterade tillstånd? Tvångssyndrom (obsessive-compulsive disorder; OCD). Tvångstankar och/eller."— Presentationens avskrift:

1 Kliniska data: vad? David Mataix-Cols

2 Vad menas med OCD & relaterade tillstånd? Tvångssyndrom (obsessive-compulsive disorder; OCD). Tvångstankar och/eller tvångshandlingar Dysmorfofobi (body dysmorphic disorder; BDD). Fixering vid upplevda defekter i utseendet. Samlarsyndrom (hoarding disorder; HD). Oförmåga att skiljas från föremål, överdrivet samlande. Trichotillomani (hair pulling disorder; HPD). Repetitivt ryckande av hår. Dermatillomani (skin picking disorder; SPD). Repetitivt petande, rivande och skadande av huden. Kroniska tics/Tourettes syndrom. Plötsliga, repetitiva, icke-rytmiska rörelser och/eller ljud. OCD och relaterade tillstånd som symptom på annan sjukdom, såsom autoimmunitet, exempelvis PANS/PANDAS

3 Varför samla in kliniska data? Uppföljning Utvärdera era behandlingar Kunna rapportera data till beställarna Genetik

4 Vad samlar vi? Patientdata Gemensamma skattningar (före och efter behandling) Syndromspecifika skattningar för varje tillstånd (före och efter behandling)

5

6 Patientdata PN, kön, ålder Huvuddiagnos, bidiagnos Släkting med OCD-spektrumdiagnos / annan psykiatrisk diagnos (bekräftad eller misstänkt) Ursprungsland farfar/ farmor/ morfar/ mormor (härkomst) Ålder för symptomdebut OCD-spektrumdiagnos Tics någonsin (ja/nej) Misstänkt autoimmun genes (ja/nej) Tidigare suicidförsök (ja/nej)

7 Gemensamma skattningar för all diagnoser (vuxna) Före behandling  CGI-Severity  MADRS/ MADRS-S  GAF  Aktuell medicinering  Läkemedel Efter behandling  CGI-Severity  CGI-Improvement  MADRS/ MADRS-S  GAF  Aktuell medicinering  Läkemedel  KBT  Antal KBT-sessioner

8 Gemensamma skattningar (barn) Före behandling  CGI-Severity  CDI-S  CGAS  Aktuell medicinering  Läkemedel Efter behandling  CGI-Severity  CGI-Improvement  CDI-S  CGAS  Aktuell medicinering  Läkemedel  KBT  Antal KBT-sessioner

9 OCD Kliniker: C/YBOCS Självskattning: OCI-R (vuxna) / OCI-CV (barn) Före och efter behandling

10 OCD – C/Y-BOCS Före behandling  Checklista (alla huvud kategorier)  C/Y-BOCS Tvångstankar  C/Y-BOCS Tvångshandlingar  C/Y-BOCS Total  Avoidance item  Insight item Efter behandling  Samma men utan checklista

11 OCD – OCI-R / OCI-CV Före och efter behandling  OCI-CV Tvättvång  OCI-CV Besvärande tankar  OCI-CV Samlande  OCI-CV Iordningsställande  OCI-CV Kontrollhandlingar  OCI-CV Räknetvång  OCI-CV Total

12 BDD Kliniker: BDD-YBOCS Före och efter behandling

13 BDD Y-BOCS Före behandling  BDD Y-BOCS Total  Avoidance item  Insight item Efter behandling  BDD Y-BOCS Total  Avoidance item  Insight item

14 Hoarding Före behandling  Hoarding Rating Scale-I/SR (5 items)  Clutter Image Rating (3 rooms) Efter behandling  Hoarding Rating Scale-I/SR (5 items)  Clutter Image Rating (3 rooms)

15

16 Trichotillomani Före och efter behandling  MGH-HPS

17 Dermatillomani Före och efter behandling  SPS-R

18 Tics Före och efter behandling  YGTSS - Motoriska tics  YGTSS - Vokala tics  YGTSS - Total tic severity  YGTSS – Impairment  YGTSS - Global score  PUTS - Premonitory Urge for Tics Scale  PTQ – Patent Tic Questionnaire

19 PANS/PANDAS As per main DSM/ICD diagnosis

20 Nästa steg Vi kommer skicka en zip fil med:  Alla diagnostiska instrument  Gemensamma skattningar  Syndromspecifika skattningar för varje tillstånd  De finns också på http://rucklab.com/measurements-skalor/

21 Vad behöver ni från oss?


Ladda ner ppt "Kliniska data: vad? David Mataix-Cols. Vad menas med OCD & relaterade tillstånd? Tvångssyndrom (obsessive-compulsive disorder; OCD). Tvångstankar och/eller."

Liknande presentationer


Google-annonser