Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fabian Lenhard Leg. Psykolog, psykoterapeut BUP Signal, Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fabian Lenhard Leg. Psykolog, psykoterapeut BUP Signal, Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Fabian Lenhard Leg. Psykolog, psykoterapeut BUP Signal, Stockholm
Barn och ungdomar med högfungerande autism, repetitiva beteenden och tvångssyndrom Vad är vad? Vilken behandling funkar? Fabian Lenhard Leg. Psykolog, psykoterapeut BUP Signal, Stockholm

2 Varför är det här viktigt?
Samsjuk-lighet Social interaktion Kommunikation Begränsande beteenden

3 Hur kan det se ut? Pojke, 8 år, Aspergers syndrom, fixeringar kring mat och selektivt ätande, nedstämd, konflikter hemma

4 Hur kan det se ut? Tjej, 14 år, genomgripande störning i utvecklingen UNS, går inte i skolan, hemma, nedstämd, sömnsvårigheter, upptagen av online-dataspel, japansk kultur och ritualer kring kläder

5 Hur kan det se ut? Kille, 17 år, Aspergers, går på gymnasium, isolerat sig socialt, rädd för smuts och baciller, överdrivna handtvätt

6 Att hamna mellan stolarna

7 BUP Signal Specialiserad enhet, resurs för BUPs öppenvård

8 BUP Signal Uppdrag: att behandla begränsande repetitiva beteenden och tvångsmässighet Målgrupp: Barn & ungdomar 7 – 17 år med högfungerande autism Utveckla metoder och behandlingar för målgruppen Utvecklat och prövat en föräldrautbildnings intervention & intensiv KBT

9 AST, repetitiva beteenden och tvångssyndrom – hur hänger det ihop?

10 Högfungerande autism, Autismspektrumtillstånd (AST)

11 Bipolär sjukdom Depression Tvångs- syndrom ADHD Ångest Tics /Tourettes
AST och samsjuklighet Bipolär sjukdom Depression Svårt med: Social Interaktion Begränsande Beteenden Tvångs- syndrom ADHD Kommunikation Ångest Vi tänkte gå igenom och förklara de bakomliggande orsakerna till svårigheterna med socialt samspel, beteenden och intressen. Det vill säga att det vi ser, som ligger över vattenytan, är svårigheter med socialt samspel, begränsade beteenden och intressen. De bakomliggande orsakerna, ligger under vattenytan och vi ser dem inte. De är ett flertal olika funktioner som hos personer med ASD ofta är nedsatta, ojämna eller fungerar annorlunda än hos personer utan ASD. Tics /Tourettes

12 Repetitiva beteenden

13 Vad är begränsande repetitiva beteenden?
Begränsade intressen Dataspel, Manga, djur, tåg, musik, träning Ovanliga och dominerande intressen Metallföremål, trafikljus, runda saker Verbala ritualer Upprepar på samma sätt, vill att andra ska upprepa/ge exakt rätt svar

14 Vad är begränsande repetitiva beteenden?
Ritualer måste göra på visst sätt/i viss ordning ex. påklädningsritual Repetitiv användning av föremål eller intresse för delar av föremål Rada upp bilar/snurra föremål. Leka med hjulen istället för att köra bilen. Sensoriska intressen Se, känna, smaka eller lukta på saker eller människor

15 Vad är begränsande repetitiva beteenden?
Svårigheter med små förändringar i egna rutiner eller i omgivningen Klarar ej av att byta kläder, ändra ordning, vara sen, möbler flyttas, någon byter frisyr. Hand- och fingerstereotypier/ Gungningar/Kroppsrörelser Vifta med fingrarna, gunga med hela kroppen, snurra runt

16 Tvångssyndrom

17 Tvångshandlingar: funktion
Tvångstankar > ger obehag Tvångshandlingar > minskar obehag

18 Tvångstanke ”Jag dör om jag kommer i kontakt med baciller”
Exempel Tvångstanke ”Jag dör om jag kommer i kontakt med baciller” Tvångshandling Handtvätt

19 Exempel ”Om jag tänker på olyckor inträffar de” Tvångstanke
Neutralisera varje tvångstanke med en bra tanke Tvångshandling

20 Exempel ”Det händer något hemskt om det blir ojämt.” Tvångstanke
Göra alla rörelser både höger och vänster. Tvångshandling

21 Tvång – repetitiva beteenden
Tvångshandlingar Repetitiva beteenden Funktion Dämpa obehag Hantera tvångstankar Tillföra stimulans, förutsägbarhet, meningsfullhet Tankeinnehåll Tydligt oroväckande Ej tydligt Bemötande / behandling Exponeringar med responsprevention Förebygga monotoni, otrygghet, otydlighet Träna på alternativa beteenden

22 Behandling

23 Behandling ”BORIS” ”BASIK” Samarbete med BUPs öppenvård, skola, LSS….
Individuell Behandling - Förstärkt KBT Anpassningar - I skola - hemma - Fritidsaktiviteter - Minska stress Förälderstrategier - Planering - Struktur - Förberedelse - Förstärkning av pos. beteenden ”BORIS” ”BASIK” Samarbete med BUPs öppenvård, skola, LSS….

24 BASIK: Föräldragrupp och kartläggning
[bei:sik] Beteendeanalys vid AutismSpektrumtillstånd: Information och Kartläggning Signal nu. Hela BUP! BUP Signal

25 Individuell vårdplanering
BASIK Psykoedukativ föräldraintervention Kartläggning 1. Grundläggande utbildning om ASD för föräldrar. Innehåller både teori och praktisk tillämpning. 2. Kartläggning av barnets aktuella situation och problematik följt av screening för ytterligare diagnos och samsjuklighet. 3. Sammanvägning av information från kartläggning och screening. 4. Klinisk bedömning återges till familj och andra eventuella instanser. Gemensam vårdplan utarbetas. Individuell vårdplanering

26 Steg 1: Föräldrautbildningen
Dag 1 Autismspektrum (ASD) och psykiatrisk samsjuklighet Dag 2 KBT och funktionell analys Dag 3 Struktur och planering Beteendeaktivering Dag 4 Föräldrastrategier Föräldrautbildningens innehåll under 4 halvdagar.

27 Steg 2. Kartläggning Semistrukturerade intervjuer Självskattningar
Samsjuklighet? Tvångssyndrom? Repetitiva beteenden? Självskattningar K-SADS (Kiddie-Sads) Semistrukturerad diagnostisk intervju för att undersöka episoder av psykopatologi. SDQ (Strenghts and Difficulties Questionnaire) hyperaktivitet/uppmärksamhetsproblem, emotionella symtom, uppförandeproblem, kamratproblem och prosocialt beteende. Kontrollskattning föräldrarnas upplevelse av att ha kontroll över situationen med barnet. RBS-R (Repetitive Behavior Scale – Revised) Bedömning av förekomsten av repetitivt beteende hos barn med ASD. C-GAS En skattningsskala för barn som mäter den psykosociala funktionsnivån. HoNOSCA en översiktlig sammanfattning av aktuella psykiska problem. PSR-miljö (Psykosocial riskbedömning, BUP Signal)

28 Steg 3 - Vårdplanering Förälder- strategier Ofta en kombination
Behandling Individuell Anpassningar Förälder- strategier Ofta en kombination av olika insatser:

29 Manual för behandling av
BORIS: intensiv KBT BORIS [boris] Manual för behandling av OCD/RRB vid ASD

30 BORIS: intensiv KBT Upplägg 16 sessioner á 3 timmar + uppföljning
4-5 veckor Vid tvång: AST strategier & exponeringar (med responsprevention) Vid repetitiva beteenden: AST strategier & träning av alternativa beteenden

31 Tvång – ett exempel Situation Tanke Känsla Beteende Konsekvens Tar på
dörrhandtag ”Baciller! Jag blir sjuk!” Ångest Äckel Tvångs-mässigt handtvättande Minskar

32 Behandling av tvång – exponering
Situation Tanke Känsla Beteende Konsekvens Tar på dörrhandtag ”Baciller! Jag blir sjuk!” Ångest Äckel Tvångs-mässigt handtvättande ÖKAR …och minskar sedan långsamt

33 Exponeringar – Enligt KBT läroboken:

34 Men ibland: Hitta alternativa beteenden & Känsloregleringsstrategier

35 Funktionell analys Specialintresse
Situation Tanke Känsla Beteende Konsekvens Ensam hemma Inget att göra …. ”Jag vet inte vad jag ska göra…” Uttråkad Osäker Letar och läser information om tåg hela eftermiddagen och kvällen. Har något att göra. UnderhållandeMindre uttråkad och osäker. Blir duktig på tåg - Brist på struktur Brist på mentalisering Exekutiva svårigheter Snäv beteende-repertoar Många andra situationer ej förstärkande

36 Behandling av RBB: AST strategier + alternativa beteenden
Situation Tanke Känsla Beteende Konsekvens Ensam hemma Inget att göra …. ”Jag vet inte vad jag ska göra…” Uttråkad Osäker Letar och läser information om tåg hela eftermiddagen och kvällen. Har något att göra. UnderhållandeMindre uttråkad och osäker. Blir duktig på tåg Struktur, planering, förberedelse, Ett schema! Att ge alternativ Träning av alternativa beteenden …som är förstärkande Eller: belönings-system

37 Känslor – kroppens reaktion
1:5:6 Känslor – kroppens reaktion Det här kan hända i kroppen när Fight or flight-reaktionen är igång: Svårt att tänka klart Yrsel Andas snabbt Hjärtat dunkar Svettas Klump i magen Blodet strömmar till armar och ben; darriga ben Vad hände i din kropp den gången när du blev riktigt rädd eller stressad? Sätt kryss i rutorna.

38 Man kan dela in det man gör på en dag i olika områden
1:2:1 Livsområden Man kan dela in det man gör på en dag i olika områden Så här kan en vanlig dag se ut utan tvång: Så här kan en dag se ut om man har tvång: Skola Träffar kompisar, har kul på rasterna Familj Äter tillsammans, gör utflykter, träffar farmor Familj Är hemma. Vill helst inte göra så mycket eller resa iväg. Skola Är ofta hemma. Fastnar i tvång och ogillar skolan Fritid Kollar Youtube, spelar dataspel själv Fritid Träffar kompisar, dansar, spelar fotboll, målar, spelar spel, skriver mm Tvång/Upprepningsbeteende Tvättar mig, går fram och tillbaka, undviker smuts mm

39 OCD tvånget Tvångsfällan - tvångsmonstret
2:2:4 Tvångsfällan - tvångsmonstret Hur ser ditt tvångsmonster ut? (ringa in) Vem är det som bestämmer? Tvånget är som ett monster som bestämmer över människors liv. För varje gång som tvånget får bestämma blir monstret större och starkare. Till slut bestämmer tvångsmonstret allt och jag bestämmer igenting! Jag bestämmer faktiskt över mig! Varje gång jag går emot tvångsmonstret och bestämmer själv blir monstret mindre och svagare. För att besegra tvångsmonstret måste jag börja med det lättaste först och i små steg våga strunta i monstret, trots att det kanske känns jobbigt. OCD tvånget

40 BASIK + BORIS Funkar det?
Pilotstudie pågår!

41 Tack! fabian.lenhard@sll.se


Ladda ner ppt "Fabian Lenhard Leg. Psykolog, psykoterapeut BUP Signal, Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser