Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Barn och ungdomar med högfungerande autism, repetitiva beteenden och tvångssyndrom Vad är vad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Barn och ungdomar med högfungerande autism, repetitiva beteenden och tvångssyndrom Vad är vad?"— Presentationens avskrift:

1 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Barn och ungdomar med högfungerande autism, repetitiva beteenden och tvångssyndrom Vad är vad? Vilken behandling funkar? Fabian Lenhard Leg. Psykolog, psykoterapeut BUP Signal, Stockholm

2 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Varför är det här viktigt? Social interaktion Begränsande beteenden Kommunikation Samsjuk- lighet

3 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Hur kan det se ut?  Pojke, 8 år, Aspergers syndrom, fixeringar kring mat och selektivt ätande, nedstämd, konflikter hemma

4 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Hur kan det se ut?  Tjej, 14 år, genomgripande störning i utvecklingen UNS, går inte i skolan, hemma, nedstämd, sömnsvårigheter, upptagen av online-dataspel, japansk kultur och ritualer kring kläder

5 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Hur kan det se ut?  Kille, 17 år, Aspergers, går på gymnasium, isolerat sig socialt, rädd för smuts och baciller, överdrivna handtvätt

6 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Att hamna mellan stolarna

7 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP BUP Signal  Specialiserad enhet, resurs för BUPs öppenvård

8 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP BUP Signal  Uppdrag: –att behandla begränsande repetitiva beteenden och tvångsmässighet –Målgrupp: Barn & ungdomar 7 – 17 år med högfungerande autism –Utveckla metoder och behandlingar för målgruppen

9 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP AST, repetitiva beteenden och tvångssyndrom – hur hänger det ihop?

10 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Högfungerande autism, Autismspektrumtillstånd (AST)

11 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Social Interaktion Kommunikation Depression Tics /Tourettes Ångest ADHD Bipolär sjukdom Begränsande Beteenden Tvångs- syndrom Svårt med: AST och samsjuklighet

12 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Repetitiva beteenden

13 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Vad är begränsande repetitiva beteenden?  Begränsade intressen –Dataspel, Manga, djur, tåg, musik, träning  Ovanliga och dominerande intressen –Metallföremål, trafikljus, runda saker  Verbala ritualer –Upprepar på samma sätt, vill att andra ska upprepa/ge exakt rätt svar

14 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP  Ritualer –måste göra på visst sätt/i viss ordning ex. påklädningsritual  Repetitiv användning av föremål eller intresse för delar av föremål –Rada upp bilar/snurra föremål. Leka med hjulen istället för att köra bilen.  Sensoriska intressen –Se, känna, smaka eller lukta på saker eller människor Vad är begränsande repetitiva beteenden?

15 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP  Svårigheter med små förändringar i egna rutiner eller i omgivningen –Klarar ej av att byta kläder, ändra ordning, vara sen, möbler flyttas, någon byter frisyr.  Hand- och fingerstereotypier/ Gungningar/Kroppsrörelser –Vifta med fingrarna, gunga med hela kroppen, snurra runt Vad är begränsande repetitiva beteenden?

16 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Tvångssyndrom

17 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Tvångshandlingar: funktion Tvångstankar > ger obehag Tvångshandlingar > minskar obehag

18 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Exempel Tvångstanke ”Jag dör om jag kommer i kontakt med baciller” Tvångshandling Handtvätt

19 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Exempel Tvångstanke ”Om jag tänker på olyckor inträffar de” Tvångshandling Neutralisera varje tvångstanke med en bra tanke

20 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Exempel Tvångstanke ”Det händer något hemskt om det blir ojämt.” Tvångshandling Göra alla rörelser både höger och vänster.

21 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Tvång – repetitiva beteenden TvångshandlingarRepetitiva beteenden FunktionDämpa obehag Hantera tvångstankar Tillföra stimulans, förutsägbarhet, meningsfullhet TankeinnehållTydligt oroväckandeEj tydligt Bemötande / behandlingExponeringar med responsprevention Förebygga monotoni, otrygghet, otydlighet Träna på alternativa beteenden

22 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Behandling

23 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Behandling Individuell Behandling - Förstärkt KBT Anpassningar - I skola - hemma - Fritidsaktiviteter - Minska stress Förälderstrategier - Planering - Struktur - Förberedelse - Förstärkning av pos. beteenden ”BORIS” ”BASIK” Samarbete med BUPs öppenvård, skola, LSS….

24 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP BASIK: Föräldragrupp och kartläggning BASIK [bei:sik] Beteendeanalys vid AutismSpektrumtillstånd: Information och Kartläggning BUP Signal

25 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Kartläggning Psykoedukativ föräldraintervention BASIK Individuell vårdplanering

26 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Steg 1: Föräldrautbildningen Dag 1 –Autismspektrum (ASD) och psykiatrisk samsjuklighet Dag 2 –KBT och funktionell analys Dag 3 –Struktur och planering –Beteendeaktivering Dag 4 –Föräldrastrategier

27 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Steg 2. Kartläggning  Semistrukturerade intervjuer –Samsjuklighet? –Tvångssyndrom? –Repetitiva beteenden?  Självskattningar

28 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Steg 3 - Vårdplanering Ofta en kombination av olika insatser: Individuell Behandling Anpassningar Förälder- strategier

29 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP BORIS: intensiv KBT BORIS [boris] Manual för behandling av OCD/RRB vid ASD

30 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP BORIS: intensiv KBT  Upplägg –16 sessioner á 3 timmar + uppföljning –4-5 veckor –Vid tvång: AST strategier & exponeringar (med responsprevention) –Vid repetitiva beteenden: AST strategier & träning av alternativa beteenden

31 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Tvång – ett exempel SituationTankeKänslaBeteendeKonsekvens Tar på dörrhandtag ”Baciller! Jag blir sjuk!” Ångest Äckel Tvångs- mässigt handtvättande Ångest Minskar

32 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Behandling av tvång – exponering SituationTankeKänslaBeteendeKonsekvens Tar på dörrhandtag ”Baciller! Jag blir sjuk!” Ångest Äckel Tvångs- mässigt handtvättande Ångest ÖKAR …och minskar sedan långsamt

33 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Exponeringar – Enligt KBT läroboken:

34 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Men ibland: Hitta alternativa beteenden & Känsloregleringsstrategier

35 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Funktionell analys Specialintresse SituationTankeKänslaBeteendeKonsekvens Ensam hemma Inget att göra …. ”Jag vet inte vad jag ska göra…” Uttråkad Osäker Letar och läser information om tåg hela eftermiddagen och kvällen. Har något att göra. Underhållande Mindre uttråkad och osäker. Blir duktig på tåg - Brist på struktur -Brist på mentalisering -Exekutiva svårigheter Snäv beteende- repertoar Många andra situationer ej förstärkande

36 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Behandling av RBB: AST strategier + alternativa beteenden SituationTankeKänslaBeteendeKonsekvens Ensam hemma Inget att göra …. ”Jag vet inte vad jag ska göra…” Uttråkad Osäker Letar och läser information om tåg hela eftermiddagen och kvällen. Har något att göra. Underhållande Mindre uttråkad och osäker. Blir duktig på tåg Struktur, planering, förberedelse, Ett schema! Att ge alternativ Träning av alternativa beteenden …som är förstärkande Eller: belönings- system

37 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Känslor – kroppens reaktion Det här kan hända i kroppen när Fight or flight-reaktionen är igång: Vad hände i din kropp den gången när du blev riktigt rädd eller stressad? Sätt kryss i rutorna.  Svårt att tänka klart  Yrsel  Andas snabbt  Hjärtat dunkar  Svettas  Klump i magen  Blodet strömmar till armar och ben; darriga ben 1:5:6

38 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Livsområden Skola Träffar kompisar, har kul på rasterna Familj Äter tillsammans, gör utflykter, träffar farmor Fritid Träffar kompisar, dansar, spelar fotboll, målar, spelar spel, skriver mm Skola Är ofta hemma. Fastnar i tvång och ogillar skolan Familj Är hemma. Vill helst inte göra så mycket eller resa iväg. Fritid Kollar Youtube, spelar dataspel själv Tvång/Upprepningsbeteende Tvättar mig, går fram och tillbaka, undviker smuts mm Så här kan en vanlig dag se ut utan tvång:Så här kan en dag se ut om man har tvång: Man kan dela in det man gör på en dag i olika områden 1:2:1

39 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Tvångsfällan - tvångsmonstret Vem är det som bestämmer? Tvånget är som ett monster som bestämmer över människors liv. För varje gång som tvånget får bestämma blir monstret större och starkare. Till slut bestämmer tvångsmonstret allt och jag bestämmer igenting! Jag bestämmer faktiskt över mig! Varje gång jag går emot tvångsmonstret och bestämmer själv blir monstret mindre och svagare. För att besegra tvångsmonstret måste jag börja med det lättaste först och i små steg våga strunta i monstret, trots att det kanske känns jobbigt. OCD tvånget Hur ser ditt tvångsmonster ut? (ringa in) 2:2:4

40 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Pilotstudie pågår! BASIK + BORIS Funkar det?

41 Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Tack! fabian.lenhard@sll.se


Ladda ner ppt "Fabian Lenhard, BUP Signal, Barn Internet Projektet BIP Barn och ungdomar med högfungerande autism, repetitiva beteenden och tvångssyndrom Vad är vad?"

Liknande presentationer


Google-annonser