Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medrave Software AB, aug 2008 Rave 3 Av Medrave Software AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medrave Software AB, aug 2008 Rave 3 Av Medrave Software AB."— Presentationens avskrift:

1 Medrave Software AB, aug 2008 Rave 3 Av Medrave Software AB

2 Medrave Software AB, aug 2008 Rave3 - Resultatrapporten för primärvården Sjukvårdsledningen får tillgång till överenskomna indikatorer för uppföljning av verksamheterna aggregerat för ett landsting eller en region. Man får en överblick över verksamheternas utveckling för de viktigaste medicinska indikatorerna. Verksamheten kan i praktiken stämma av sin vårdproduktion med sina medicinska kvalitetsmålsättningar. En medicinsk resultaträkning. Den enskilde vårdgivaren får all väsentlig medicinsk information för sina patienter på ett överskådligt sätt Patienten kommer att kunna få utskrifter av personliga medicinska data, individuella vårdöverenskommelser mm.

3 Medrave Software AB, aug 2008 av professionen för professionen …med enkelhet

4 Medrave Software AB, aug 2008 Start Inloggning Startar från journalsystemet

5 Medrave Software AB, aug 2008 välj vilken typ av rapport du behöver Dom 2 översta är standardrapporter Joker kan man variera Lokala rapporter är beställningrapporter

6 Medrave Software AB, aug 2008 vi skiljer på statistikrapporter och kroniska sjukdomar

7 Medrave Software AB, aug 2008 Statistik-rapporter (7st) räknar fram siffror på de tjänster vi utför

8 Medrave Software AB, aug 2008 man klickar på önskvärd sort för varje finns flera alternativ att tillgå...

9 Medrave Software AB, aug 2008 till exempel kan diagnoser

10 Medrave Software AB, aug 2008 kopplas till läkemedel...

11 Medrave Software AB, aug 2008 & analyser

12 Medrave Software AB, aug 2008 eller

13 Medrave Software AB, aug 2008 henvisninger med uppdelning på klinik

14 Medrave Software AB, aug 2008 eller bara aggregerat

15 Medrave Software AB, aug 2008 det finns många perspektiv på varje sort….

16 Medrave Software AB, aug 2008 Nu till våra tunga rapporter...

17 Medrave Software AB, aug 2008 Kroniska sjukdomar... det finns stort behov att ha adekvat kontroll över hur vi behandlar dessa patientgrupper

18 Medrave Software AB, aug 2008 de innehåller sammansatta rapporter med många indikatorer

19 Medrave Software AB, aug 2008 varje kronisk sjukdom har ett liknande upplägg

20 Medrave Software AB, aug 2008 till exempel för diabetes…..

21 Medrave Software AB, aug 2008 kommer först en översikt

22 Medrave Software AB, aug 2008 därefter en djupdykning i varje riskfaktor...

23 Medrave Software AB, aug 2008

24 för varje riskfaktor görs samma typ av analys...

25 Medrave Software AB, aug 2008 Mina patienters måluppfyllelse Hela verksamhetens måluppfyllelse Måluppfyllelse i olika läkemedels- behandling Måluppfyllelse i ett 10-års- perspektiv

26 Medrave Software AB, aug 2008 möjlighet till drilldown... Man kan borra sig ner i sektorerna i de olika diagrammen...klicka så kommer patientdata fram

27 Medrave Software AB, aug 2008 Allt upprepas för nästa riskfaktor….

28 Medrave Software AB, aug 2008

29 och så vidare...

30 Medrave Software AB, aug 2008 dessutom: en patientlista med alla patienter och deras indikatorer

31 Medrave Software AB, aug 2008

32 och benchmarking….. med en enkel inställning kan man benchmarka med kollegorna

33 Medrave Software AB, aug 2008 se måluppfyllelse av blodtryck

34 Medrave Software AB, aug 2008 med olika grad av intervention

35 Medrave Software AB, aug 2008 eller… att se ett helt nätverk av verksamheter

36 Medrave Software AB, aug 2008 utan eller med intervention

37 Medrave Software AB, aug 2008 NDR Rave sammanställer data för att skicka elektroniskt till Nationella diabetesregistret

38 Medrave Software AB, aug 2008 Allmänt om rättigheter Vårdgivare kan se sina egna data Chefen kan se aggregerade data Chefen kan se varje vårdgivares data

39 Medrave Software AB, aug 2008 Rave 3 innehåller allt! (nästan)


Ladda ner ppt "Medrave Software AB, aug 2008 Rave 3 Av Medrave Software AB."

Liknande presentationer


Google-annonser