Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ångestsyndrom 2005 Psykiatri Centrum Karolinska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ångestsyndrom 2005 Psykiatri Centrum Karolinska."— Presentationens avskrift:

1

2 Ångestsyndrom 2005 Sten.Friberg@ki.se Psykiatri Centrum Karolinska

3 Varför har vi ångest?

4

5 Ångestsjukdomar: är vanliga; kvinnor 30% / män 20 %är vanliga; kvinnor 30% / män 20 % drabbar ungadrabbar unga kroniskakroniska ökar risken för kroppslig sjukdomökar risken för kroppslig sjukdom ökar risken för psykisk sjukdomökar risken för psykisk sjukdom

6 Ångestsjukdomar: underdiagnosticeradeunderdiagnosticerade underbehandladeunderbehandlade ger överkonsumtion av sjukvårdger överkonsumtion av sjukvård är tacksamma att behandla!är tacksamma att behandla!

7 Indelning av ångestsjukdomar

8

9 Panikattack (minst 4 symtom) hjärtklappninghjärtklappning svettningsvettning darrning/skakningdarrning/skakning andnödandnöd kvävningskänslakvävningskänsla bröstsmärta/obehagbröstsmärta/obehag svindel, ostadighetsvindel, ostadighet overklighetskänslaoverklighetskänsla rädsla bli tokigrädsla bli tokig dödsskräckdödsskräck domningar,domningar, frossa, värmevalln.frossa, värmevalln.

10 Ångestnivå 0 5 10 15 20 25 min Panikattack

11 Paniksyndrom, sjukdomsutveckling PanikattackerFörsskottsoro/ångest Fobiskt undvikande

12 Ångestnivå Tid Paniksyndrom

13 Panikpatienter överkonsumerar sjukvård 500 000 angiografier / år 10-30% negativa av dessa har 33-43% paniksyndrom kostnad 33 milj dollar / år Katon et al, 1992

14 Behandling Information Information Läkemedel Läkemedel KBT KBT

15 Behandling 2 Läkemedel: SSRI, Klomipramin Låg startdos, informera om möjlig initial ångeststegring

16 KBT (vid paniksyndrom) - Psykoedukation - Exponering - Kognitiv bearbetning - Interoceptiv exponering - Återfallsprevention

17 Hur fungerar exponering? 1.Bekräftande exponering 2.Normal exponering Exponeringshierarki

18 Interoceptiv exponering Att utsätta sig för kroppsliga reaktioner associerade med ångest (”fobiträning” för egna kroppsreaktioner) Gradvis Upprepa många gånger för att uppnå habituering

19 Interoceptiv exponering forts Exempel på övningar: –Ruska huvudet från sida till sida –Huvudet mellan benen –Spring på stället –Fullständig kroppsspänning –Hålla andan –Snurra –Andas genom sugrör –Hyperventilera

20 Indelning av ångestsjukdomar

21 Vanliga fobier Levande varelser (spindlar, orm) Levande varelser (spindlar, orm) Naturföreteelser (storm, höjd, vatten) Naturföreteelser (storm, höjd, vatten) Blod-injektions (blod, sår, venprov) Blod-injektions (blod, sår, venprov) Specifika situationer (flyg, hiss, broar) Specifika situationer (flyg, hiss, broar)

22 Finns det ormfobi på Island?

23 Största rädsla 1. Att tala inför en grupp41% 2. Höjder32% 3. Insekter22% 4. Ekonomiska problem21% 5. Döden19% Book of lists, Sunday Times-73

24 Indelning av ångestsjukdomar

25 Social Fobi: DSM-kriterier uttalad och bestående fruktan för en eller flera sociala situationeruttalad och bestående fruktan för en eller flera sociala situationer exponering framkallar ångestexponering framkallar ångest undvikande, lidande / nedsatt funktionundvikande, lidande / nedsatt funktion insiktinsikt

26 Vårdsökande-psykiatri Paniksyndrom 70% Social fobi5% Magee et al, Arch Gen Psych 1996; 53: 159-68

27 Behandling Information Information SSRI, MAOI (moklobemid) SSRI, MAOI (moklobemid) KBT KBT

28 Indelning av ångestsjukdomar

29 OCD: DSM-kriterier Tvångstankar eller tvångshandlingarTvångstankar eller tvångshandlingar >1timme/dag>1timme/dag lidande / nedsatt funktionlidande / nedsatt funktion insikt!insikt!

30 0 103040 Ålder Behandlingsgapet OCD debut 14år Korrekt behandling 31.5år 17år Söker första gången hjälp 24år Korrekt diagnos 30år 20 Hollander et al, 1996

31 Samsjuklighet Tics/Tourettes: OCD  10% tics Tourettes  50% OCD

32 Behandling Information www.ananke.org Information www.ananke.org SSRI, Klomipramin (Anafranil) SSRI, Klomipramin (Anafranil) KBT KBT

33 Dysmorfofobi= Body Dysmorphic Disorder (BDD)

34 BDD: DSM-kriterier Fixering vid en inbillad defekt i utseendetFixering vid en inbillad defekt i utseendet Orsakar lidande / nedsatt funktionOrsakar lidande / nedsatt funktion Förklaras inte bättre av annan psykisk störning (ex anorexia nervosa)Förklaras inte bättre av annan psykisk störning (ex anorexia nervosa) (Insikt? Vanföreställning?)(Insikt? Vanföreställning?)

35 BDD: Symtom Lokalisation: Ansikte, huvud-hud, hår, näsaAnsikte, huvud-hud, hår, näsa Asymmetri, ”muskeldysmorfofobi”Asymmetri, ”muskeldysmorfofobi”Ritualer: dölja, kontrollera (speglar!), inhämta försäkringar, överdrivet rakande, petande i hudendölja, kontrollera (speglar!), inhämta försäkringar, överdrivet rakande, petande i hudenUndvikande: sociala kontakter, offentliga miljöersociala kontakter, offentliga miljöer

36 Indelning av ångestsjukdomar

37 PTSD: DSM-kriterier TraumaTrauma Återupplevande -tankar, drömmar, minnesbilderÅterupplevande -tankar, drömmar, minnesbilder Undvikande av stimuli…+ själslig avtrubbningUndvikande av stimuli…+ själslig avtrubbning Överspändhet -sömnsvårigheter, irritabilitet mmÖverspändhet -sömnsvårigheter, irritabilitet mm

38 PTSD: MYT 1 :PTSD är något som bara drabbar krigsveteraner FAKTA: alla upplevelser av allvarligt hot kan ge PTSD

39 PTSD MYT 2 :PTSD är en naturlig konsekvens av trauma FAKTA: de flesta traumaoffer utvecklar inte PTSD

40

41 Behandling Information Information Zoloft, Seroxat Zoloft, Seroxat KBT KBT (EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ) (EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing) )

42 Indelning av ångestsjukdomar

43 Ångestnivå Tid Generaliserat ångestsyndrom

44 GAD: DSM-kriterier Oro inför ett antal olika händelserOro inför ett antal olika händelser  6 mån  6 mån Svårighet kontrollera oronSvårighet kontrollera oron Överspändhet -muskelspänning, sömnsvårigheter, irritabilitet mmÖverspändhet -muskelspänning, sömnsvårigheter, irritabilitet mm

45 Behandling Information Information Efexor, Seroxat, (Buspar) Efexor, Seroxat, (Buspar) KBT, Progressiv avslappning KBT, Progressiv avslappning

46 nedärvdabiologiskafaktorer tidigabarndoms-upplevelser sårbarhet ÅNGESTSYNDROM utlösandefaktorer,kroppsliga utlösandefaktorer,psykosociala

47 Caspi et. al., 2003

48

49 Hur upptäcker man Ångestpatienter?

50 www.hsn.sll.se medicinskt programarbete regionala vårdprogram

51 Ångestsjukdomar: underdiagnosticeradeunderdiagnosticerade underbehandladeunderbehandlade ger överkonsumtion av sjukvårdger överkonsumtion av sjukvård är tacksamma att behandla!är tacksamma att behandla!


Ladda ner ppt "Ångestsyndrom 2005 Psykiatri Centrum Karolinska."

Liknande presentationer


Google-annonser