Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatri Centrum Karolinska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatri Centrum Karolinska"— Presentationens avskrift:

1 Sten.Friberg@ki.se Psykiatri Centrum Karolinska
Ångestsyndrom 2005 Psykiatri Centrum Karolinska

2 Varför har vi ångest?

3

4 Ångestsjukdomar: är vanliga; kvinnor 30% / män 20 % drabbar unga
kroniska ökar risken för kroppslig sjukdom ökar risken för psykisk sjukdom

5 Ångestsjukdomar: är tacksamma att behandla! underdiagnosticerade
underbehandlade ger överkonsumtion av sjukvård är tacksamma att behandla!

6 Indelning av ångestsjukdomar

7 Indelning av ångestsjukdomar

8 Panikattack (minst 4 symtom)
hjärtklappning svettning darrning/skakning andnöd kvävningskänsla bröstsmärta/obehag svindel, ostadighet overklighetskänsla rädsla bli tokig dödsskräck domningar, frossa, värmevalln.

9 Panikattack Ångestnivå min

10 Paniksyndrom, sjukdomsutveckling
Panikattacker Försskottsoro/ångest Fobiskt undvikande

11 Paniksyndrom Ångestnivå Tid

12 Panikpatienter överkonsumerar sjukvård
angiografier / år 10-30% negativa av dessa har 33-43% paniksyndrom kostnad 33 milj dollar / år Katon et al, 1992

13 Behandling Information Läkemedel KBT

14 Behandling 2 Läkemedel: SSRI, Klomipramin
Låg startdos, informera om möjlig initial ångeststegring

15 KBT (vid paniksyndrom)
- Psykoedukation - Exponering - Kognitiv bearbetning - Interoceptiv exponering - Återfallsprevention

16 Hur fungerar exponering?
Bekräftande exponering Normal exponering Exponeringshierarki

17 Interoceptiv exponering
Att utsätta sig för kroppsliga reaktioner associerade med ångest (”fobiträning” för egna kroppsreaktioner) Gradvis Upprepa många gånger för att uppnå habituering

18 Interoceptiv exponering forts
Exempel på övningar: Ruska huvudet från sida till sida Huvudet mellan benen Spring på stället Fullständig kroppsspänning Hålla andan Snurra Andas genom sugrör Hyperventilera

19 Indelning av ångestsjukdomar

20 Vanliga fobier Levande varelser (spindlar, orm)
Naturföreteelser (storm, höjd, vatten) Blod-injektions (blod, sår, venprov) Specifika situationer (flyg, hiss, broar)

21 Finns det ormfobi på Island?

22 Största rädsla 1. Att tala inför en grupp 41% 2. Höjder 32%
3. Insekter 22% 4. Ekonomiska problem 21% 5. Döden % Book of lists, Sunday Times-73

23 Indelning av ångestsjukdomar

24 Social Fobi: DSM-kriterier
uttalad och bestående fruktan för en eller flera sociala situationer exponering framkallar ångest undvikande, lidande / nedsatt funktion insikt

25 Vårdsökande-psykiatri
Paniksyndrom 70% Social fobi 5% Magee et al, Arch Gen Psych 1996; 53: 5

26 Behandling Information SSRI, MAOI (moklobemid) KBT

27 Indelning av ångestsjukdomar

28 OCD: DSM-kriterier Tvångstankar eller tvångshandlingar >1timme/dag
lidande / nedsatt funktion insikt!

29 Söker första gången hjälp
Behandlingsgapet OCD debut 14år Korrekt behandling 31.5år 17år Ålder 10 20 30 40 Korrekt diagnos 30år Söker första gången hjälp 24år Hollander et al, 1996

30 Samsjuklighet Tics/Tourettes:
OCD  10% tics Tourettes  50% OCD

31 Behandling Information www.ananke.org SSRI, Klomipramin (Anafranil)
KBT

32 Dysmorfofobi= Body Dysmorphic Disorder (BDD)

33 BDD: DSM-kriterier Fixering vid en inbillad defekt i utseendet
Orsakar lidande / nedsatt funktion Förklaras inte bättre av annan psykisk störning (ex anorexia nervosa) (Insikt? Vanföreställning?)

34 BDD: Symtom Lokalisation: Ritualer: Undvikande:
Ansikte, huvud-hud, hår, näsa Asymmetri, ”muskeldysmorfofobi” Ritualer: dölja, kontrollera (speglar!), inhämta försäkringar, överdrivet rakande, petande i huden Undvikande: sociala kontakter, offentliga miljöer

35 Indelning av ångestsjukdomar

36 PTSD: DSM-kriterier Trauma
Återupplevande -tankar, drömmar, minnesbilder Undvikande av stimuli…+ själslig avtrubbning Överspändhet -sömnsvårigheter, irritabilitet mm

37 PTSD: MYT 1 : PTSD är något som bara drabbar krigsveteraner
FAKTA: alla upplevelser av allvarligt hot kan ge PTSD 5

38 PTSD MYT 2 : PTSD är en naturlig konsekvens av trauma
FAKTA: de flesta traumaoffer utvecklar inte PTSD 5

39 5

40 Behandling Information Zoloft, Seroxat KBT
(EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing))

41 Indelning av ångestsjukdomar

42 Generaliserat ångestsyndrom
Ångestnivå Tid

43 GAD: DSM-kriterier 6 mån Oro inför ett antal olika händelser
Svårighet kontrollera oron Överspändhet -muskelspänning, sömnsvårigheter, irritabilitet mm

44 Behandling Information Efexor, Seroxat, (Buspar)
KBT, Progressiv avslappning

45 sårbarhet ÅNGESTSYNDROM nedärvda biologiska faktorer utlösande
kroppsliga sårbarhet ÅNGESTSYNDROM tidiga barndoms- upplevelser utlösande faktorer, psykosociala

46 Caspi et. al., 2003

47 Caspi et. al., 2003

48 Hur upptäcker man Ångestpatienter?

49 medicinskt programarbete regionala vårdprogram
medicinskt programarbete regionala vårdprogram 5

50 Ångestsjukdomar: är tacksamma att behandla! underdiagnosticerade
underbehandlade ger överkonsumtion av sjukvård är tacksamma att behandla!


Ladda ner ppt "Psykiatri Centrum Karolinska"

Liknande presentationer


Google-annonser