Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

* FN startades år 1945 av de stater som segrade i Andra världskriget. * Nationernas förbund innan Andra världskriget var en föregångare till FN. * FN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "* FN startades år 1945 av de stater som segrade i Andra världskriget. * Nationernas förbund innan Andra världskriget var en föregångare till FN. * FN."— Presentationens avskrift:

1

2 * FN startades år 1945 av de stater som segrade i Andra världskriget. * Nationernas förbund innan Andra världskriget var en föregångare till FN. * FN skulle vara öppet för alla stater som ville arbeta för fred. * FN-stadgan bestämdes 24 oktober 1945: ” Vi de förenta nationernas folk, beslutna… att arbeta för fred, bevaka mänskliga rättigheter och bekämpa fattigdom.”

3 * FN hade i början 51 medlemsländer. * Omfattar idag 193 länder. * Sverige blev medlem år 1946. * Senaste medlemmen blev Sydsudan år 2011. * Vatikanstaten och Palestina har observatörs- status i FN. * Palestina, Taiwan, Västsahara och Kosovo är ännu inte internationellt erkända som självständiga stater och kan därför ej heller bli medlemmar i FN. * http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-medlemslander/ http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-medlemslander/

4 * FN:s högkvarter ligger i New York. * FN:s offiella språk är arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska: الأمم المتحدة (arabiska) United Nations (engelska) Organisation des Nations unies (franska) 联合国 (kinesiska) Организация Объединённых Наций (ryska) Organización de las Naciones Unidas (spanska)

5 1. Att bevara fred och säkerhet i världen. 2. Att arbeta för vänskapliga förbindelser mellan länder. 3. Att genom samarbete stödja utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. 4. Att ge möjlighet för länder att mötas och diskutera dessa mål.

6 General- församlingen Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) Internationella domstolen Förvaltarskaps -rådet SäkerhetsrådetSekretariatet Fackorgan ILO UNESCO WHO osv. Underorgan UNICEF UNHCR osv.

7 * Generalförsamlingen består av representanter för alla FN:s medlemsländer. * Alla länder har samma rösträtt. * Sammanträder varje höst från september till december. * Frågor diskuteras i olika utskott innan beslut tas. * Frågor som behandlas: * Väljer Generalsekreterare vart femte år. * Beslutar om budget. * Väljer nya medlemmar. * Utser domare till Internationella domstolen. * Godkänner rapporter från olika FN-organ.

8 * Säkerhetsrådet har 15 medlemmar: * Fem permanenta: Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. * De andra tio medlemmar sitter 2 år i rad. * De fem permanenta medlemmar har Veto-rätt. * För ett beslut krävs minst 9 ja-röster och inget veto. * Ska alltid kunna sammanträda med kort varsel. * Tar beslut om t.ex: * Om Internationella domstolen ska avgöra en konflikt mellan två länder. * Bestraffningar av ett land (bojkott eller sanktioner). * Militära insatser till ett visst område.

9 * Den administrativa delen av FN. * Generalsekreteraren är sekretariatets chef. * Nuvarande generalsekretarare: Ban Ki-Moon (Sydkorea). * http://www.unric.org/sv/fns-generalsekreterare/15 http://www.unric.org/sv/fns-generalsekreterare/15 * Ca. 44 000 personer jobbar för Sekretariatet. * Uppgifter: * Förbereder och ordnar alla möten. * Tar fram beslutsunderlag. * Verkställer de beslut som FN fattar. * Administrerar även fredsbefrämjande insatser, medling i konflikter, katastrofhjälp och bistånd.

10 * Förvaltarskapsrådet har ingen funktion i dag när alla förvaltningsområden från 1945 är i dag självständiga länder. * http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/forvaltarskapsradet- huvudorgan-utan-uppgift/ http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/forvaltarskapsradet- huvudorgan-utan-uppgift/ * Förvaltarskapsrådet finns kvar eftersom det är ett huvudorgan och finns inskrivet i FN:s stadga. * Det har dock inga möten. * Består av de fem permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet.

11 * Internationella domstolen finns i Haag (Holland). * Består av 15 domare som alla ska komma från olika länder. * Domarna väljs för en period av 9 år och kan bli omvalda. * Vart tredje år väljs 5 nya domare. * Domstolen löser tvister mellan länder, inte individer. * Innan domstolen tar sig an ett fall måste de inblandade länderna lova att de följer domslutet.

12 * Ekonomiska och sociala rådet samordnar det ekonomiska och sociala arbete som utförs av FN, FN:s underorgan och fackorgan. * Består av 54 medlemsländer som väljs på tre år av generalförsamlingen. * 18 av platserna förnyas årligen.

13 * Underorganen arbetar med ekonomiska, sociala och humanitära frågor. * Underorganen är direkt underställda FN. * Rapporterar till ECOSOC och generalförsamlingen. * Har egen budget och finansieras med frivilliga bidrag från FN:s medlemsländer.

14 * Fackorganen är självständiga internationella organisationer. * Har egna beslutande församlingar bestående av dess medlemsländer. * Tar hand om mellanstatliga samarbetet inom olika ämnesområden. * T.ex. utbildning, kultur, postgång, arbetslivsfrågor


Ladda ner ppt "* FN startades år 1945 av de stater som segrade i Andra världskriget. * Nationernas förbund innan Andra världskriget var en föregångare till FN. * FN."

Liknande presentationer


Google-annonser