Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IFRS - GRUNDLÄGGANDE. Program Vad är IFRS? Vem ska/får tillämpa IFRS? Vad är karaktäristiskt för IFRS? Skillnader IFRS / svensk god.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IFRS - GRUNDLÄGGANDE. Program Vad är IFRS? Vem ska/får tillämpa IFRS? Vad är karaktäristiskt för IFRS? Skillnader IFRS / svensk god."— Presentationens avskrift:

1 www.farakademi.se IFRS - GRUNDLÄGGANDE

2 Program Vad är IFRS? Vem ska/får tillämpa IFRS? Vad är karaktäristiskt för IFRS? Skillnader IFRS / svensk god redovisningssed?

3 Vad är IFRS? IFRSStandarder+Tolkningsuttalanden= IASB IFRSs + IFRICs = IASC IASs + SICs =

4 Vad är IFRS? International Accounting Standards Board (IASB) IFRSs = International Financial Reporting Standards IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) IFRICs = IFRIC Interpretations International Accounting Standards Committee (IASC) IASs = International Accounting Standards Standing Interpretations Committee (SIC) SICs = SIC Interpretations

5 International Accounting Standards Board 2001 - 16 ledamöter (heltidsanställda) Ca 11 möten per år, ca 1 vecka, offentliga http://www.ifrs.org/

6 Hur blir en IFRS till? Agendabeslut Diskussions- Underlag DP Analys av remissvar Utkast ED Analys av remissvar Standard IFRS

7 IFRS så som de antagits av EU Fyll I text här…

8 IAS-förordningen* noterade företag ska upprätta koncernredovisning med tillämpning av godkända IFRS medlemsstaterna får tillåta/kräva IFRS i årsredovisningar medlemsstaterna får tillåta/kräva IFRS i koncernredovisningen i icke-noterade företag från och med 1 januari 2005 (2007) *Europaparlamentets och rådets förordning 1606/2002

9 EUs godkännandemekanism

10 Hitta fler utbildningar på: www.farakademi.se


Ladda ner ppt "IFRS - GRUNDLÄGGANDE. Program Vad är IFRS? Vem ska/får tillämpa IFRS? Vad är karaktäristiskt för IFRS? Skillnader IFRS / svensk god."

Liknande presentationer


Google-annonser