Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen För samförstånd och ömsesidigt lärande 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen För samförstånd och ömsesidigt lärande 1."— Presentationens avskrift:

1 Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen För samförstånd och ömsesidigt lärande 1

2 Inrättat av regionstyrelsen efter remissyttrande över ”Konkurrens på lika villkor” (SOU 2000:117). 2 Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen Utvärderas under sista kvartalet 2003. Därefter beslut om eventuell permanentning. Försöksverksamhet fram till utgången av 2003.

3 Syfte med konkurrensrådet 3 Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen Prestigelösa diskussioner Forum för olika sektorers företrädare. Skapa ökat förtroende mellan regionen och näringslivet. Konfliktlösning Undvika eller tidigt hitta lösningar.

4 Uppgifter för konkurrensrådet 4 Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen Ömsesidigt lärande Skapa förståelse för varandras intressen. Informera om LoU Krav som ställs vid offentlig upphandling. Aktiviteter Utåtriktade och gemensamt arrangerade.

5 Vem kan initiera ärenden? 5 Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen Rådets medlemmar Diskussion och ställningstagande. Enskild person Medborgare eller näringsidkare. Västra Götalandsregionen Nämnd, styrelse eller förvaltning.

6 Konkurrensrådets befogenhet 6 Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen Rådgivande Ömsesidigt rådgivande roll. Remissinstans Kan tillfrågas och avge yttrande konkurrensfrågor

7 Konkurrensrådets ledamöter 7 Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen Svenskt Näringsliv Lisbeth Andrée och Peter Gaestadius. Företagarna Per Clemensson och Björn Gårdbäck Göteborgs universitet Martin Öberg Västra Götalandsregionen Birgit Bratt, Håkans Sundberg och Rolf Malm


Ladda ner ppt "Konkurrensrådet i Västra Götalandsregionen För samförstånd och ömsesidigt lärande 1."

Liknande presentationer


Google-annonser