Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arnes kurs 2009 Rolf Rundfelt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arnes kurs 2009 Rolf Rundfelt."— Presentationens avskrift:

1 Arnes kurs 2009 Rolf Rundfelt

2 Bakgrund 1973 bildas IASC, föregångaren till IASB
1973 bildas också FASB 1976 bildas BFN I Sverige finns FARs redovisningskommitte 1990 bildas Redovisningsrådet

3

4 Bakgrund, forts Under 90-talet lockar USA med ett löfte om att IAS ska kunna tillämpas av europeiska företag Blir dock inte verklighet pga tvivel om att standarderna tillämpas fullt ut. I stället börjar SEC (den amerikanska finansinspektionen) ett arbete med att ombilda IASC till IASB.

5 Bakgrund, forts Skillnaden är främst att 14 heltidsanställda experter ersätter 16 delegationer från olika länder. IASB bildas Övertar tidigare IAS och börjar ge ut IFRS. Den första standarden efter den som klargör hur den första tillämpningen av IAS/IFRS ska gå till gäller redovisning av förvärv.

6 Bakgrund, forts I Sverige väljer redovisningsrådet redan 1995 att basera sina rekommendationer på IAS vilket lade grunden för en mjuk övergång år 2005. EUs Lissabonbeslut handlar om att EUs kapitalmarknader ska integreras för att kunna konkurrera med USA. En del av detta är mer enhetliga redovisningsregler

7 Bakgrund, forts 2002 antas IAS-förordningen. IFRS ska tillämpas i noterade företags koncernredovisning från 2005. Ingen ändring i reglerna för enskilda företag. Här gäller fortfarande nationella regler. EU är dock på väg att stödja ett förslag till enhetliga regler också för dessa, det s k SME-projektet. I Sverige BFNs K3-projekt

8 Tillsyn Enligt IAS-förordningen ska medlems-länderna svara för en kontroll av att IFRS tillämpas fullt ut. Ansvaret ges till CESR som är den europeiska sammanslutningen av finansinspektioner. CESR har gett ut två standarder som anger hur tillsynen ska organiseras.

9 Tillsyn, Sverige ÅRL och domstolar
Från slutet av 80-talet Stockholmsbörsen 2003 bildas Övervakningspanelen Ersätts 2007 av Finansinspektionen för att uppfylla kraven i IAS-förordningen Det praktiska arbetet delegeras till OMX och NGM.

10 Tillsyn, forts Samarbete inom CESR för att få jämförbarhet
Databas ska bildas Tolkningar ska undvikas. Är en uppgift för IFRIC Årsberättelser

11 Granskning Delårsrapporter och årsredovisningar men också pressklipp. Jämför Rottneros. Checklistor? IFRS 7, Upplysningar om finansiella instrument innehåller drygt 100 punkter som ska informeras om. Brev till företag Sanktoiner

12 Väsentlighet Av IASBs föreställningsram framgår att standarderna inte behöver tillämpas på oväsentliga poster. Vad avses med oväsentlighet? Det betyder att man inte kan kritisera sådana avvikelser. I Danmark används begreppet ”lagliga avvikelser”. Ändå tas de ofta upp i brev till företag


Ladda ner ppt "Arnes kurs 2009 Rolf Rundfelt."

Liknande presentationer


Google-annonser