Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-10-21 Höstårsmöte 2015 1. 2 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-10-21 Höstårsmöte 2015 1. 2 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande."— Presentationens avskrift:

1 2015-10-21 Höstårsmöte 2015 1

2 2 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor

3 3 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor

4 4 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor

5 5 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor

6 6 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor

7 7 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor

8 8 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor

9 Preliminär verksamhetsplan 2016 9 Stadsflytt Bana & Range & Övningsområde Medlem & klubbhus Tävling Junior Marknad

10 Verksamhetsplan 2016 – Stadsflytt 10 E10 – 2016 ? Finansiering av Golfbana 2.0 ? Markområde ?

11 Verksamhetsplan 2016 – Bana-Övning 11 Spela golf på årets nio hålsslinga Range som 2015 Planera och förhoppningsvis inleda bygget av Golfbana 2.0 (Ny range, Nya övningsgreener, Nya hål) Investering i hålpipare för att förbättra greenerna

12 Verksamhetsplan 2016 – Medlem/Klubbhus 12 Planeringskonferens 2015 för Kiruna GK innan årsskiftet Planera för nytt klubbhus Ökat ideellt arbete på klubben: Utifrån förslag från enkäten av behovet av ett större ideellt arbete och förslaget från enkäten att dela medlemsregistret rakt av och dela ut ansvar. Exempelvis: Hålansvar, Rangeansvar, Klubbhusansvar, Övningsområdesansvar.

13 Verksamhetsplan 2016 – Tävling 13 Genomföra FLER antal tävlingar än under 2015

14 Verksamhetsplan 2016 – Junior 14 Golfskola i samma format som 2014

15 Verksamhetsplan 2016 – Marknad 15 Färre företagsarrangemang Utöka antalet företagsmedlemmar

16 Medlemsavgifter 2015 - Förslag 16 Medlemsavgifterna föreslås vara oförändrade med följande undantag: - Greenfeemedlemskapet (1990) ersätts med en ny medlemsform som endast avser de som är fullvärdiga medlemmar med full spelrätt i någon av klubbarna: Haparanda GK, Kalix GK, Luleå GK, Bodens GK, Piteå GK och Skellefteå GK. Medlemskapet kallas Kust&Fjäll och ska ha en avgift på 1490 kr.

17 Ekonomi – Stor återhållsamhet 2016 17

18 18 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor

19 Valberedningens förslag 19 Ordförande: Ordinarie styrelseledamöter: Omval: Nyval: Håkan Niemi, Styrelseledamot (  2017) Befintlig: Conny Fredriksson, Styrelseledamot (  2016) Suppleanter: 1. Annbritt Ruotsalainen - 1 år – Omval 2. Erik Hammas – 1 år - Omval

20 Valberedningens förslag 20 Övriga funktionärer Revisorer: Andreas Karlsson – 1 år (  2016) Annette Wikström 1 år (  2016) Suppleanter är vakanta Valberedning: Göran Fjällborg - 1år (  2016) - Ordförande Pia Kyrö – 1år (  2016) Susanne Mellgren (  2016)

21 Ombud till GDF möte 21 Förslag: ?

22 Antal styrelsemedlemmar 22 Ordförande: Kassör: Vice ordförande: Ledamot: Conny Fredriksson Ledamot: Håkan Niemi Ledamot: Suppleanter: Annbritt Ruotsalainen, Erik Hammas Två ordinarie medlemmar och två suppleanter.

23 23 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor

24 24 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande av föredragningslista 2015:04Val av ordförande och sekreterare för mötet 2015:05Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet 2015:06Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för år 2016 2015:07Val av a) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år b) Halva antalet ledamöter för en tid av två år c) Suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till ordförande, f) Ombud till GDF möte g) Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår 2015:08Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid (2015-09-23) inkomna motioner. 2015:09Övriga frågor


Ladda ner ppt "2015-10-21 Höstårsmöte 2015 1. 2 Föredragningslista 2015:01Fastställande av röstlängd 2015:02Fastställande av att mötet utlysts på rätt sätt 2015:03Fastställande."

Liknande presentationer


Google-annonser