Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kallelse Höstmöte2013 Plats: Klubbhuset, Billingens Gk Tid: 21/11 kl. 18:30 Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kallelse Höstmöte2013 Plats: Klubbhuset, Billingens Gk Tid: 21/11 kl. 18:30 Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts."— Presentationens avskrift:

1 Kallelse Höstmöte2013 Plats: Klubbhuset, Billingens Gk Tid: 21/11 kl. 18:30 Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3.Fastställande av föredragningslista. 4.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokoll 6.Val av ombud till GDF-möte 7.Fastställande av verksamhetsplan och av medlems- och greenfeeavgifter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt budget. 8.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. - Mandat att ändra medlemsformer och greenfeeavgifter - Övriga frågor

2 Kallelse Höstmöte2013 Förslag på Billingens representant klubben på GDF-möte: Billingens GK representeras av ordförande Roland Lundqvist på GDF-möten eller den som styrelsen utser som hans ersättare.

3 Kallelse Höstmöte2013 Verksamhetsplan 2014 Pro Shop Reception/kansli Bana

4 Kallelse Höstmöte2013 Verksamhetsplan 2014 Restaurang Samma entreprenör som 2013 ?. SponsorerBehöver vi hjälp med att hitta nya. Nya medlemmarTa med och låt prova på. GreenfeeTa med gäster till vår bana. Tävlingar 2014 Två tävlingar på våren, midsommarscramble, golfvecka, KM samt två tävlingar på hösten, damtävlingar.

5 Kallelse Höstmöte2013 Förslag till årsavgifter KategoriÅlderÅrsavgiftStädavgift2014 Fullvärdig kr300 kr 292 Pensionär kr300 kr 90 Mellan Greenfee kr 3 Passiv450 kr 16 GK År kr 300 kr 51 GK År kr 300 kr 26 Junior kr 150 kr 82 Bas kr 73 Bas kr 18 Bas Kr 17 Bas Förälder Kr 20 2 för kr 300 Kr 5 Studerande kr 9 Ungdom Kr 300 Kr Familjeavgift Kr Övriga 117 Totalt: 819 T

6 Kallelse Höstmöte2013 Medlemsformer Fullvärdig Fullvärdig: Spelar fritt och har rätt till alla förmåner och rabatter. GK år 2: För dig som tog grönt kort på Billingens GK GK år 3: För dig som tog grönt kort på Billingens GK Mellan Pensionär (67 år): Spelar fritt och har rätt till alla förmåner och rabatter. Mellan greenfee: Spelar fritt mån-fre mellan 6-14 eller 20 st 9-hålsgreenfeebiljetter. Bas Småbarnsföräldrar (barn upp till 5 år) spelar fritt fre, lör, sön efter kl samt mån-tor Bas 2: 2 st greenfeerundor ingår. Bas 4: 4 st greenfeerundor ingår. Bas 6: 6 st greenfeerundor ingår. Studerande Studerande: Fritt spel. Junior Junior: Fritt spel. Grönt kort Nybörjare: Betalar kr för kurs, spelar då fritt på Billingens GK under detta år. Familjeavgift Max 2 seniorer.

7 Kallelse Höstmöte2013 IntäkterResultat 2012Budget 2013Prognos 2013Budget 2014 Medlemsrelaterade avgifter Reklam och sponsring Gästspel Shop och Pro Bidrag och gåvor Externa uppdrag Övriga intäkter Summa intäkter

8 Kallelse Höstmöte2013 Budgetförslag BiGK KostnaderResultat 2012Budget 2013Prognos 2013Budget 2014 Material och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa kostnader Resultat

9 Kallelse Höstmöte2013 Förslag - Erbjudande till fullvärdiga medlemmar Rangebollar: 100 kr rabatt på årskort. 100 kr rabatt på golfhäfte. Max fem greenfeebiljetter på BiGK för 250 kr/st (t om 31/5). Årsgreenfee i Mariestad, Lidköping, Falköping, Knistad?

10 Kallelse Höstmöte2013 Styrelsen föreslår att medlemmarna fastställer: A.Verksamhetsplan för 2014 B.Budget för 2014 C.Medlemsavgifter för 2014 Beslut om verksamhet, budget och avgifter

11 Kallelse Höstmöte2013 Styrelsens förslag samt motioner 1.Styrelsens föreslår att höstmötet beslutar: Att ge styrelsen mandat att anpassa medlemsformer, mervärden för fullvärdiga medlemmar och greenfeeavgifter under innevarande säsong

12 Kallelse Höstmöte2013 Övriga frågor Betala in årsavgifter snarast - fem priser. Ideella insatser behövs - utveckla kommittéerna. Locka med nya medlemmar och greenfeegäster. Hjälp dem som vill prova på. Engagera er i klubbens utveckling.

13 Kallelse Höstmöte2013 Billingens Golf AB Valberedningen Bankommittén informerar Emil informerar Anders informerar Vision 2020 Prisutdelning KM 2013 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Kallelse Höstmöte2013 Plats: Klubbhuset, Billingens Gk Tid: 21/11 kl. 18:30 Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts."

Liknande presentationer


Google-annonser