Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Höstmöte 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Höstmöte 2013"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Höstmöte 2013
Värnamo Golfklubb Välkomna till Höstmöte 2013

2 Agenda höstmöte Värnamo GK 20 november 2013
Mötets öppnande Fastställande av röstlängd. Mötets behöriga utlysande. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare. Verksamheten 2013 Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2013 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB. Inlämnade motioner och förslag Verksamhetsinriktning för 2014. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2014. Förslag till ram-budget för 2014 Beslut om ram-budget och avgifter för 2014 Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014 Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014. Övriga frågor Mötets avslutande

3 Värnamo Golfklubb Verksamheten 2013

4 Verksamheten 2013 Golfen Banan Intäkter Medlemmar Kostnader Gästspel
Företag Övrigt Kostnader Banan Övrigt

5 Golfens utveckling i Sverige och Värnamo GK

6 Från SGF

7 Från SGF

8 Medlemsutveckling – Sverige – Värnamo GK

9 Tillväxt – Kommunen resp Golfklubben

10

11

12 Var kommer pengarna ifrån?
7 626

13 .. och vart går dom 6 670

14 Medlemsutveckling 2013 Senior 772 788 734 750 38 +16 Distans 58 61 60
Okt 2012 Budget IB 2013 Okt 2013 Okt13-Bud Okt13-IB Senior 772 788 734 750 38 +16 Distans 58 61 60 53 -8 -7 Postkod 84 95 101 +17 +6 Junior 191 195 177 186 -9 +9 Passiv 138 124 148 159 +35 +11 Anställda 6 8 +2 Övrigt 18 17 -1 1 267 1 276 1 238 1 274 -2 36 Aktiva 1 111 1 134 -38 1072 1098 -36 26

15 Gästspel 2013

16 Sverige har 480 golfklubbar.
Vi har haft besök av medlemmar från 308 av dessa. Totalt har dessa gäster spelat 3 253 greenfees. Greenfee-intäkterna uppgår till 882 000 SEK d v s 270/besökare. Dessutom spenderades på annat (35/besökare). Motsvarande uppgifter för utländska besökare är 22 000 i intäkter för 58 besökare = 380 SEK/greenfee.

17

18

19

20 Hur bokas starttider?

21 Hur bokas starttider?

22 Hur bokas starttider?

23 Svårighetsgrad = Snitt/Par
Hur upplevs banan? Spelstatistik 15 mars – 30 oktober Antal slag Antal ronder 2 105 Svårighetsgrad = Snitt/Par

24 Vilka hål upplevs som de svåraste?
Par Index Snitt Sv-grd Rank 14 3 7 4,71 157 1 2 4 5,93 148 17 5,86 147 9 4,28 143 18 5,73 5 15 7,07 141 6 16 4,19 140 8 5,60 12 11 5,57 139 4,13 138 10 5,53 13 5,51 5,37 134 6,68 6,65 133 5,25 131 6,38 128 4,91 123

25 Vilka hål upplevs som de lättaste?
Par Index Snitt Sv-grd Rank 7 4 18 4,91 123 1 5 12 6,38 128 17 10 5,25 131 16 8 6,65 133 15 13 6,68 134 14 6 5,37 5,51 138 3 5,53 11 4,13 5,57 139 9 5,60 140 4,19 7,07 141 5,73 143 4,28 5,86 147 2 5,93 148 4,71 157

26 För att på sikt överleva måste vi höja intäkterna och /eller sänka kostnaderna. Värnamo GK är visserligen bara 5 minuter från E4 men har problem att få fler golfare att hitta hit. Det senaste året har vi synts i såväl Golf Digest som Svensk Golf. Fortfarande krävs dock ökade insatser på marknadsföring.

27 I år (och två år framåt) har vi marknadsfört oss via Visit-Sweden och SGF, för att synas mer i Danmark och Norge. Norge ligger inte särskilt bra för att locka norska golfare till Värnamo. 13 golfare från 9 norska klubbar har uppskattat vyer och en bana av hög kvalitet. Danska golfare har i flera år besökt oss. 157 greenfees har betalats av gästande danska golfare från 43 danska golfklubba (av Danmarks 181 klubbar).

28 Sverige har 480 golfklubbar
Sverige har 480 golfklubbar. Vi har haft besök av medlemmar från 308 av dessa. Totalt har dessa gäster spelat 3 253 greenfees. Greenfee-intäkterna uppgår till 945 400 SEK d v s 290/besökare. Motsvarande uppgifter för utländska besökare är 22 000 i intäkter för 58 besökare = 380 SEK/greenfee.

29 Marknadsföring Konsten att synas

30

31 För andra året på karnevalen – nu med bollrace

32 Informationskommitté
Värnamo Golfklubb Kommittéer Bankommitté Damkommitté Golfvärdar Handicapkommitté Informationskommitté Oldboysverksamhet Sponsorkommitté Tävlingskommitté

33 Bankommittén Damkommittén Golfvärdar Nicklas Erlandsson
Anders Bernhardsson Bengt Maurd Jonas Haglund Birgitta Karlsson Uno Wilhemsson Hans Bäckman Per Green Damkommittén Ingrid Gustavsson Ulla Karlsson Pia Johansson Ann-Helen Rosengren Christina Tiljander Irene Malmsten Golfvärdar

34 Informations-kommittén
Hcp-kommittén Björn Nyström Hcp-kommittén ansvarar för den årliga hcp-revideringen och i övrigt informerar om regler för hcp-sättning samt reviderar hcp-sättning under säsongen. Informations-kommittén Åsa Erlandsson Matthias Mörk Magnus Bjuggren

35 Oldboys-organisationen
Oldboys-verksamheten Oldboys-organisationen Gert-Evert Karlsson Onsdagsgolfen Åke Gustafsson Golfresa Håkan Lundqvist Rolf Nordlund OSCIS CUP Kurt Johansson Kjell-Olof Olofsson Gamla Grabbar SV Stig Lundqvist Ekonomi Tord Eriksson Magnus Bjuggren Revisor Regelforum Viljo Kylle Bertil Lindqvist Stig Fransson Jan-Christer Nilsson Björn Nyström Lennart Salomonsson Seriespel H55 Björn Berglund Kiosk Seriespel H65 Kjell Lönngren Hans Bäckman Valberedning Uno Wilhelmsson Seriespel H75 Bengt Nilsson

36 Sponsorkommittén Jan Petersson Nicklas Erlandsson Tommy Jarl
Anders Sporre

37 Företag som använder Värnamo GK
Värnamo Energi Liljedahlsbolagen Roupez SEB Trio Plast DS Smith Packaging Bygga AB Berglund Travel EVRY Revisorsgruppen Eriwood Agora Ravema ICA Kvantum Holmro Swedbank Troostwijk AB Värnamo Glasmästeri och sliperi Lastbilscentralen Bufab Din Maskin Länsbo Apladalens Bil AB Heco AB Bredaryds Möbler Näsbyholmsgård Svenstigs Direct Censit Betongindustri AB Smålandsbanken Livlinan AB APM Björhags Måleri AB Maurds Optik AB Peltor Flexokliché Jochnicks Rör AB Handelsbanken Mäklarhuset Länsförsäkringar Gjuteriteknik NCC Roads (Värnamo Grus & Betong) XXL Jarls Gjuteriservice AB Horda Stans Beijer Öhrlings Schenker AB Doxa Plast AB Telemontage Deloitte Trelleborg BSV Elajo Bemanningspoolen Bordörren Värnamo Ljuskopiering TN-Bygg AB TOOLS

38

39 Tävlingskommittén

40 Idrottskommittén Knattelekis & Knatte-golf Bredd & Breddträning
Bredd Masters Framtid/Elit Skandia Cup Skandia Tour 2013 Föräldrar & Kiosk Presidents Challenge Läger Seriespel

41 Ingemar Sandén Göran Borg Lars Svensson Mats Johansson

42 För evigt – Raimos Pågar
The famous Range Boys För evigt – Raimos Pågar

43 Hål 8 18 november

44 Spelstatistik 2013 Värnamo Golfklubb

45 Registrering av spelade 9-hål
Totalt antal registrerade rundor är från april – september. Uppskattningsvis har vi fångat in ca 65% av alla spelade rundor, vilket i så fall innebär att det spelas totalt ca rundor. Till detta bör man lägga oktober och november ca 3000 rundor. Det är 862 medlemmar som har registerat att de har spelat och i snitt spelar dessa då 38 niohåls-rundor.

46 Fördelning på de tre slingorna
Hål 1 56% Hål 10 30% Hål 19 14% Här bör man beakta att ”svinnet” sannolikt är betydligt högre på hål 10, där man glömmer att registrera då man spelar 18-hål.

47 Fördelning under säsongen
April ,9% 12 dagar Maj 18,0% 31 dagar Juni 17,8% 30 dagar Juli 18,6% 31 dagar Augusti 27,5% 31 dagar September 10,3% 30 dagar Oktober-november 4,9% (uppskattning)

48 Fördelning på medlemmarna
Bland de medlemmar som registerat varierar det mellan 1 runda och 106 rundor. Om detta motsvarar 65% så är det högsta antalet registrerade rundor på en medlem 163. De 10% av medlemmarna som spelar mest spelar 34% av alla rundor. De 10% minst aktiva svarar för 0,8% av de spelade rundorna. De 25% av medlemmarna som spelar mest spelar 61% av alla rundor. De 25% minst aktiva svarar för 3,7% av de spelade rundorna.

49 Slutsatser

50 Agenda höstmöte Värnamo GK 20 november 2013
Mötets öppnande Fastställande av röstlängd. Mötets behöriga utlysande. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare. Verksamheten 2013 Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2013 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB. Inlämnade motioner och förslag Verksamhetsinriktning för 2014. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2014. Förslag till ram-budget för 2014 Beslut om ram-budget och avgifter för 2014 Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014 Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014. Övriga frågor Mötets avslutande

51 Resultat 2013-10-31 tSEK - Prognos 2013 (budget)
Intäkter Kostnader Medlemmar (4 445) 4 418 Banan (3 507) -3 694 Gästspel (1 113) 995 Fastighet (402) -470 Sponsor/reklam (800) 808 Medlemsservice (1 431) -1 380 Kiosk (200) 219 Idrott (246) -114 Range (180) 175 Marknadsföring (95) -105 Övrigt (1 017) 1 004 Range (20) -42 Kiosk (180) -124 SGF/SGDF (173) -176 Övrigt (612) -611 SUMMA Intäkt (7 755) 7 619 SUMMA Kostnad (6 929) -6 717 Driftresultat (827) 902 Räntor/skatt (266) -211 Netto f avskr. (559) 691 Avskrivningar (668) -615 Netto resultat (-109) 76

52 Prognos Intäkter 2013

53 Prognos Kostnader 2013

54 Tillgångar – Skulder Och Kassaflöde

55 32 sålda spelrätter 2013 varav 2 st har överlåtits
31 spelrätter till salu just nu av dessa har 16 st tillkommit under 2013

56 Agenda höstmöte Värnamo GK 20 november 2013
Mötets öppnande Fastställande av röstlängd. Mötets behöriga utlysande. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande för mötet. Val av sekreterare för mötet. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare. Verksamheten 2013 Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2013 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB. Inlämnade motioner och förslag Verksamhetsinriktning för 2014. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2014. Förslag till ram-budget för 2014 Beslut om ram-budget och avgifter för 2014 Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014 Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014. Övriga frågor Mötets avslutande

57 Mål för verksamhetsåret 2014
Att inom ramen för vår ekonomi fortsätta höja anläggningens kvalitet genom Dräneringsåtgärder Höja kvaliteten på greener och greenområden enligt tagen skötsel- och åtgärdsplan Att marknadsföra Värnamo GK mot målgrupper för att attrahera nya medlemmar och gästande golfare Att medvetandegöra och organisera aktiviteter för att höja klubbkänsla och lojalitet hos medlemmarna

58 Säsongen 2013 Fortsatt arbete med vår 3-års plan för greenerna
Avverkat träd för ljusinsläpp och utsikt Klippning fairways – breddat Klippt in några bunkrar i foregreenområden Byggt om green hål 2

59 Investeringar 2013 Inköp av ny fairwayklippare Inköp av ny minitraktor
Inköp av foregreenklippare Tidigare beslut att investera i pumpanläggning fått ned antalet läckage från över 30 till ca 5

60 Planer inför lågsäsong 2014
Bygga om tee hål 5 Personaluthyrning till Näsbyholm Hjälpa till på Ljusevecka med forbollsplaner Snöskottning Uttag av komptid Service och underhåll maskinpark Viss oro inför ökning av Vildsvin

61 Fokus inför Säsongen 2014 Greener, greener, greener ……..
Fortsätta sköta greener enligt skötselprogram Maskininvesteringar Dräneringar Finish Bygga om greenbunkrar hålen 11 & 16 Färdigställa tee hål 5 Åtgärder av Bankommitténs åtgärdslista beroende på ekonomiska läget

62 12. Förslag medlemskategorier och avgifter för 2014

63 Förutsättningar för nästa års budget:
Medlemsantalet och fördelning mellan kategorier oförändrat utifrån dagens status Vi kommer att få minst lika många greenfee-gäster som i år (totalt ca 5 000) Samma greenfee som i år men flexibla med hänsyn till olika tider Sponsor/reklam-intäkter oförändrade Årsavgifterna utgår från samma nivå som för ett år sedan (d v s före Vårmötets justering) Vårmötet tar slutligt beslut om medlemsavgifter efter samma regelverk som i år

64 13. Förslag till rambudget 2014

65 Ram-budget 2014 Intäkter Kostnader Medlemmar 4 579 Banan -3 594 Gästspel 1 362 Fastighet -437 Sponsor/reklam 800 Medlemsservice -1 455 Kiosk 200 Idrott -230 Range 180 Marknadsföring -95 Övrigt 968 -20 -110 SGF/SGDF -176 -874 SUMMA Intäkt 8 089 SUMMA Kostnad -6 991 Driftresultat 1 098

66 Den rutin för fakturering och betalning av årsavgiften som infördes förra året ligger kvar:
60 % av den budgeterade medlemsavgiften tillsammans med andra avgifter som städavgift, skåpavgift mm debiteras under mitten januari med förfallodag mitten februari. Denna inbetalning innebär att man har betalt medlemsavgiften t o m 15:e maj. Medlemsavgifter under 2000 kr debiteras till fullo. Ändring av medlemskategori kan endast ske vid årsskifte. Vid vårmötet fastställs avgiften för de olika kategorierna.

67 Begränsningsregel. Den kvarvarande delen av budgeterade medlemsavgiften kan ändras med max 20 %. (På totalbeloppet innebär detta en möjlig rörlig del på ca %.) Även medlemsavgifter understigande 2000 kr som tidigare har debiterats till fullo kan ändras. Samma procentuella begränsning gäller för alla kategorier. Junior och knatte medlemskap justeras inte. Den resterande delen av den nu fastställda avgiften debiteras i början av april med förfallodatum 15/5. Inbetalning innebär fortsatt rätt till spel på banan under resterande del av året. Om inbetalning inte inkommer registreras medlemmen omgående som passiv för resterande del av året och regler för passiva medlemmar börjar gälla.

68 Medlemmar som betalar via autogiro debiteras den budgeterade medlemsavgiften via autogiro och om vårmötet fattar beslut om annan avgift debiteras denna förändring som en separat engångsavgift. Nya medlemmar som tillkommer efter att den preliminära debiteringen skett betalar full budgeterad avgift vid inträde. Om man inte betalat den 2:a betalningen och har blivit ”passiv” kan man mot en förhöjd avgift återgå som fullvärdig medlem.

69 14. Beslut om rambudget och avgifter 2014

70 Beslut om Budget 2014 Tas av Vårmötet 2014

71 15. Förslag till styrelse 2014 Valberedningen Björn Berglund, ordf
Peter Sandén

72 Valberedningens förslag till styrelse för Värnamo GK 2014
Till styrelse föreslås Ordförande Peter Groning Nyval 1 år Ordinarie ledamöter Irene Malmsten Omval 2 år Ingrid Gustavsson Nyval 1 år Mats Hokander Omval 1 år Nicklas Erlandsson Omval 1 år Tommy Jarl Vald på 2 år 2012 Magnus Belfrage Nyval 2 år Magnus Bjuggren Omval 1 år Suppleanter Sara Green Nyval 2 år Rasmus Olsson Nyval 2 år

73 16.a Beslut om styrelse 2014

74 Klubbens nye ordförande Peter Groning
får ordförande-klubban av avgående ordförande Magnus Bjuggren

75 För ordning och reda med ekonomin
Kategoriändringar ska anmälas till kansliet senast den 31 december. Utträde ur klubben ska anmälas Görs detta senare anses man vara medlem 2014 och årsavgiften för 2014 ska erläggas. Fakturering kommer att ske i mitten av januari med 30 dagars betalning (möjligheten att månadsbetala via autogiro finns). Missar man någon av ovanstående datum tas en administrativ avgift på 300 kronor ut.

76 17. Övriga frågor

77 Tack alla!


Ladda ner ppt "Välkomna till Höstmöte 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser