Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värnamo Golfklubb Välkomna till Höstmöte 2013 1.Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behöriga utlysande. 4. Fastställande av föredragningslista.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värnamo Golfklubb Välkomna till Höstmöte 2013 1.Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behöriga utlysande. 4. Fastställande av föredragningslista."— Presentationens avskrift:

1

2 Värnamo Golfklubb Välkomna till Höstmöte 2013

3 1.Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behöriga utlysande. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare. 8. Verksamheten 2013 9. Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2013 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB. 10. Inlämnade motioner och förslag 11. Verksamhetsinriktning för 2014. 12. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2014. 13. Förslag till ram-budget för 2014 14. Beslut om ram-budget och avgifter för 2014 15. Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014 16. Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014. 17. Övriga frågor 18. Mötets avslutande 1.Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behöriga utlysande. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare. 8. Verksamheten 2013 9. Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2013 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB. 10. Inlämnade motioner och förslag 11. Verksamhetsinriktning för 2014. 12. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2014. 13. Förslag till ram-budget för 2014 14. Beslut om ram-budget och avgifter för 2014 15. Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014 16. Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014. 17. Övriga frågor 18. Mötets avslutande Agenda höstmöte Värnamo GK 20 november 2013

4 Värnamo Golfklubb Verksamheten 2013 Värnamo Golfklubb Verksamheten 2013

5 • Intäkter • Medlemmar • Gästspel • Företag • Övrigt • Intäkter • Medlemmar • Gästspel • Företag • Övrigt • Golfen • Banan • Golfen • Banan • Kostnader • Banan • Övrigt • Kostnader • Banan • Övrigt

6 SverigeVärnamo GK Golfens utveckling i Sverige och Värnamo GK

7 Från SGF

8

9 SverigeVärnamo GK Medlemsutveckling – Sverige – Värnamo GK

10 Tillväxt – Kommunen resp Golfklubben

11

12

13 Var kommer pengarna ifrån? 7 626

14 .. och vart går dom 6 670

15 Medlemsutveckling 2013

16 Gästspel 2013

17 Sverige har 480 golfklubbar. Vi har haft besök av medlemmar från 308 av dessa. Totalt har dessa gäster spelat 3 253 greenfees. Greenfee- intäkterna uppgår till 882 000 SEK d v s 270/besökare. Dessutom spenderades 113 000 på annat (35/besökare). Motsvarande uppgifter för utländska besökare är 22 000 i intäkter för 58 besökare = 380 SEK/greenfee. Sverige har 480 golfklubbar. Vi har haft besök av medlemmar från 308 av dessa. Totalt har dessa gäster spelat 3 253 greenfees. Greenfee- intäkterna uppgår till 882 000 SEK d v s 270/besökare. Dessutom spenderades 113 000 på annat (35/besökare). Motsvarande uppgifter för utländska besökare är 22 000 i intäkter för 58 besökare = 380 SEK/greenfee.

18

19

20

21 Hur bokas starttider?

22

23

24 Hur upplevs banan? Spelstatistik 15 mars – 30 oktober Antal slag 209 144 Antal ronder 2 105 Antal slag 209 144 Antal ronder 2 105 Svårighetsgrad = Snitt/Par

25 Vilka hål upplevs som de svåraste?

26 Vilka hål upplevs som de lättaste?

27 För att på sikt överleva måste vi höja intäkterna och /eller sänka kostnaderna. Värnamo GK är visserligen bara 5 minuter från E4 men har problem att få fler golfare att hitta hit. Det senaste året har vi synts i såväl Golf Digest som Svensk Golf. Fortfarande krävs dock ökade insatser på marknadsföring.

28 I år (och två år framåt) har vi marknadsfört oss via Visit-Sweden och SGF, för att synas mer i Danmark och Norge. Norge ligger inte särskilt bra för att locka norska golfare till Värnamo. 13 golfare från 9 norska klubbar har uppskattat vyer och en bana av hög kvalitet. Danska golfare har i flera år besökt oss. 157 greenfees har betalats av gästande danska golfare från 43 danska golfklubba (av Danmarks 181 klubbar). I år (och två år framåt) har vi marknadsfört oss via Visit-Sweden och SGF, för att synas mer i Danmark och Norge. Norge ligger inte särskilt bra för att locka norska golfare till Värnamo. 13 golfare från 9 norska klubbar har uppskattat vyer och en bana av hög kvalitet. Danska golfare har i flera år besökt oss. 157 greenfees har betalats av gästande danska golfare från 43 danska golfklubba (av Danmarks 181 klubbar).

29 Sverige har 480 golfklubbar. Vi har haft besök av medlemmar från 308 av dessa. Totalt har dessa gäster spelat 3 253 greenfees. Greenfee-intäkterna uppgår till 945 400 SEK d v s 290/besökare. Motsvarande uppgifter för utländska besökare är 22 000 i intäkter för 58 besökare = 380 SEK/greenfee. Sverige har 480 golfklubbar. Vi har haft besök av medlemmar från 308 av dessa. Totalt har dessa gäster spelat 3 253 greenfees. Greenfee-intäkterna uppgår till 945 400 SEK d v s 290/besökare. Motsvarande uppgifter för utländska besökare är 22 000 i intäkter för 58 besökare = 380 SEK/greenfee.

30 Marknadsföring Konsten att synas

31

32 För andra året på karnevalen – nu med bollrace

33 Värnamo Golfklubb Kommittéer Värnamo Golfklubb Kommittéer BankommittéDamkommittéGolfvärdarHandicapkommittéInformationskommittéOldboysverksamhetSponsorkommittéTävlingskommitté

34 Bankommittén Damkommittén Golfvärdar Nicklas Erlandsson Anders Bernhardsson Bengt Maurd Jonas Haglund Birgitta Karlsson Uno Wilhemsson Hans Bäckman Per Green Ingrid Gustavsson Ulla Karlsson Pia Johansson Ann-Helen Rosengren Christina Tiljander Irene Malmsten

35 Hcp-kommittén Björn Nyström Informations- kommittén Åsa Erlandsson Matthias Mörk Magnus Bjuggren Hcp-kommittén ansvarar för den årliga hcp-revideringen och i övrigt informerar om regler för hcp-sättning samt reviderar hcp-sättning under säsongen.

36 Oldboys-verksamheten Oldboys-organisationen Gert-Evert KarlssonOnsdagsgolfenÅke GustafssonGolfresaGert-Evert Karlsson Håkan LundqvistRolf Nordlund OSCIS CUP Kurt JohanssonKjell-Olof Olofsson Gamla Grabbar SV Stig LundqvistEkonomiTord Eriksson Magnus BjuggrenRevisorRolf Nordlund Åke GustafssonRegelforumViljo Kylle Bertil LindqvistStig Fransson Jan-Christer NilssonBjörn Nyström Lennart Salomonsson Seriespel H55 Björn Berglund KioskViljo Kylle Seriespel H65 Tord Eriksson Kjell LönngrenHans Bäckman ValberedningKurt JohanssonUno Wilhelmsson Tord Eriksson Seriespel H75 Bengt Nilsson

37 Sponsorkommittén Jan Petersson Nicklas Erlandsson Tommy Jarl Anders Sporre Jan Petersson Nicklas Erlandsson Tommy Jarl Anders Sporre

38 Företag som använder Värnamo GK

39

40 Tävlingskommittén

41 Idrottskommittén  Knattelekis & Knatte-golf  Bredd & Breddträning  Bredd Masters  Framtid/Elit  Skandia Cup  Skandia Tour 2013  Föräldrar & Kiosk  Presidents Challenge  Läger  Seriespel  Knattelekis & Knatte-golf  Bredd & Breddträning  Bredd Masters  Framtid/Elit  Skandia Cup  Skandia Tour 2013  Föräldrar & Kiosk  Presidents Challenge  Läger  Seriespel

42 Ingemar Sandén Göran Borg Lars Svensson Mats Johansson Ingemar Sandén Göran Borg Lars Svensson Mats Johansson

43

44 Hål 8 18 november

45 Spelstatistik 2013 Värnamo Golfklubb 13-11-20

46 Registrering av spelade 9-hål • Totalt antal registrerade rundor är 19 390 från april – september. • Uppskattningsvis har vi fångat in ca 65% av alla spelade rundor, vilket i så fall innebär att det spelas totalt ca 30 000 rundor. Till detta bör man lägga oktober och november ca 3000 rundor. • Det är 862 medlemmar som har registerat att de har spelat och i snitt spelar dessa då 38 niohåls- rundor.

47 Fördelning på de tre slingorna Hål 156% Hål 1030% Hål 1914% Här bör man beakta att ”svinnet” sannolikt är betydligt högre på hål 10, där man glömmer att registrera då man spelar 18-hål.

48 Fördelning under säsongen April 2,9%12 dagar Maj18,0%31 dagar Juni17,8%30 dagar Juli18,6%31 dagar Augusti27,5%31 dagar September10,3%30 dagar Oktober-november 4,9%(uppskattning)

49 Fördelning på medlemmarna • Bland de medlemmar som registerat varierar det mellan 1 runda och 106 rundor. Om detta motsvarar 65% så är det högsta antalet registrerade rundor på en medlem 163. • De 10% av medlemmarna som spelar mest spelar 34% av alla rundor. De 10% minst aktiva svarar för 0,8% av de spelade rundorna. • De 25% av medlemmarna som spelar mest spelar 61% av alla rundor. De 25% minst aktiva svarar för 3,7% av de spelade rundorna.

50 Slutsatser

51 1.Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behöriga utlysande. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare. 8. Verksamheten 2013 9. Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2013 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB. 10. Inlämnade motioner och förslag 11. Verksamhetsinriktning för 2014. 12. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2014. 13. Förslag till ram-budget för 2014 14. Beslut om ram-budget och avgifter för 2014 15. Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014 16. Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014. 17. Övriga frågor 18. Mötets avslutande 1.Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behöriga utlysande. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare. 8. Verksamheten 2013 9. Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2013 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB. 10. Inlämnade motioner och förslag 11. Verksamhetsinriktning för 2014. 12. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2014. 13. Förslag till ram-budget för 2014 14. Beslut om ram-budget och avgifter för 2014 15. Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014 16. Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014. 17. Övriga frågor 18. Mötets avslutande Agenda höstmöte Värnamo GK 20 november 2013

52 Resultat 2013-10-31 tSEK - Prognos 2013 (budget) Intäkter Kostnader Medlemmar (4 445)4 418Banan (3 507)-3 694 Gästspel (1 113)995Fastighet (402)-470 Sponsor/reklam (800)808Medlemsservice (1 431)-1 380 Kiosk (200)219Idrott (246)-114 Range (180)175Marknadsföring (95)-105 Övrigt (1 017)1 004Range (20)-42 Kiosk (180)-124 SGF/SGDF (173)-176 Övrigt (612)-611 SUMMA Intäkt (7 755)7 619SUMMA Kostnad (6 929)-6 717 Driftresultat (827)902 Räntor/skatt (266)-211 Netto f avskr. (559)691 Avskrivningar (668)-615 Netto resultat (-109)76

53 Prognos Intäkter 2013

54 Prognos Kostnader 2013

55 Tillgångar – Skulder Och Kassaflöde Tillgångar – Skulder Och Kassaflöde

56 32 sålda spelrätter 2013 varav 2 st har överlåtits 31 spelrätter till salu just nu av dessa har 16 st tillkommit under 2013

57 Agenda höstmöte Värnamo GK 20 november 2013 1.Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behöriga utlysande. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare. 8. Verksamheten 2013 9. Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2013 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB. 10. Inlämnade motioner och förslag 11. Verksamhetsinriktning för 2014. 12. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2014. 13. Förslag till ram-budget för 2014 14. Beslut om ram-budget och avgifter för 2014 15. Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014 16. Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014. 17. Övriga frågor 18. Mötets avslutande 1.Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behöriga utlysande. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare. 8. Verksamheten 2013 9. Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2013 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB. 10. Inlämnade motioner och förslag 11. Verksamhetsinriktning för 2014. 12. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2014. 13. Förslag till ram-budget för 2014 14. Beslut om ram-budget och avgifter för 2014 15. Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014 16. Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2014. 17. Övriga frågor 18. Mötets avslutande

58 Mål för verksamhetsåret 2014  Att inom ramen för vår ekonomi fortsätta höja anläggningens kvalitet genom  Dräneringsåtgärder  Höja kvaliteten på greener och greenområden enligt tagen skötsel- och åtgärdsplan  Att marknadsföra Värnamo GK mot målgrupper för att attrahera nya medlemmar och gästande golfare  Att medvetandegöra och organisera aktiviteter för att höja klubbkänsla och lojalitet hos medlemmarna  Att inom ramen för vår ekonomi fortsätta höja anläggningens kvalitet genom  Dräneringsåtgärder  Höja kvaliteten på greener och greenområden enligt tagen skötsel- och åtgärdsplan  Att marknadsföra Värnamo GK mot målgrupper för att attrahera nya medlemmar och gästande golfare  Att medvetandegöra och organisera aktiviteter för att höja klubbkänsla och lojalitet hos medlemmarna

59 Säsongen 2013  Fortsatt arbete med vår 3-års plan för greenerna  Avverkat träd för ljusinsläpp och utsikt  Klippning fairways – breddat  Klippt in några bunkrar i foregreenområden  Byggt om green hål 2  Fortsatt arbete med vår 3-års plan för greenerna  Avverkat träd för ljusinsläpp och utsikt  Klippning fairways – breddat  Klippt in några bunkrar i foregreenområden  Byggt om green hål 2

60 Investeringar 2013  Inköp av ny fairwayklippare  Inköp av ny minitraktor  Inköp av foregreenklippare  Tidigare beslut att investera i pumpanläggning fått ned antalet läckage från över 30 till ca 5

61 Planer inför lågsäsong 2014  Bygga om tee hål 5  Personaluthyrning till Näsbyholm  Hjälpa till på Ljusevecka med forbollsplaner  Snöskottning  Uttag av komptid  Service och underhåll maskinpark  Bygga om tee hål 5  Personaluthyrning till Näsbyholm  Hjälpa till på Ljusevecka med forbollsplaner  Snöskottning  Uttag av komptid  Service och underhåll maskinpark Viss oro inför ökning av Vildsvin

62 Fokus inför Säsongen 2014  Greener, greener, greener …….. Fortsätta sköta greener enligt skötselprogram  Maskininvesteringar  Dräneringar  Finish  Bygga om greenbunkrar hålen 11 & 16  Färdigställa tee hål 5  Åtgärder av Bankommitténs åtgärdslista beroende på ekonomiska läget  Greener, greener, greener …….. Fortsätta sköta greener enligt skötselprogram  Maskininvesteringar  Dräneringar  Finish  Bygga om greenbunkrar hålen 11 & 16  Färdigställa tee hål 5  Åtgärder av Bankommitténs åtgärdslista beroende på ekonomiska läget

63 12. Förslag medlemskategorier och avgifter för 2014

64  Medlemsantalet och fördelning mellan kategorier oförändrat utifrån dagens status  Vi kommer att få minst lika många greenfee-gäster som i år (totalt ca 5 000)  Samma greenfee som i år men flexibla med hänsyn till olika tider  Sponsor/reklam-intäkter oförändrade  Årsavgifterna utgår från samma nivå som för ett år sedan (d v s före Vårmötets justering)  Vårmötet tar slutligt beslut om medlemsavgifter efter samma regelverk som i år  Medlemsantalet och fördelning mellan kategorier oförändrat utifrån dagens status  Vi kommer att få minst lika många greenfee-gäster som i år (totalt ca 5 000)  Samma greenfee som i år men flexibla med hänsyn till olika tider  Sponsor/reklam-intäkter oförändrade  Årsavgifterna utgår från samma nivå som för ett år sedan (d v s före Vårmötets justering)  Vårmötet tar slutligt beslut om medlemsavgifter efter samma regelverk som i år Förutsättningar för nästa års budget:

65 13. Förslag till rambudget 2014

66 Ram-budget 2014 Intäkter Kostnader Medlemmar4 579Banan-3 594 Gästspel1 362Fastighet-437 Sponsor/reklam800Medlemsservice-1 455 Kiosk200Idrott-230 Range180Marknadsföring-95 Övrigt968Range-20 Kiosk-110 SGF/SGDF-176 Övrigt-874 SUMMA Intäkt8 089SUMMA Kostnad-6 991 Driftresultat1 098

67  60 % av den budgeterade medlemsavgiften tillsammans med andra avgifter som städavgift, skåpavgift mm debiteras under mitten januari med förfallodag mitten februari.  Denna inbetalning innebär att man har betalt medlemsavgiften t o m 15:e maj.  Medlemsavgifter under 2000 kr debiteras till fullo.  Ändring av medlemskategori kan endast ske vid årsskifte.  Vid vårmötet fastställs avgiften för de olika kategorierna.  60 % av den budgeterade medlemsavgiften tillsammans med andra avgifter som städavgift, skåpavgift mm debiteras under mitten januari med förfallodag mitten februari.  Denna inbetalning innebär att man har betalt medlemsavgiften t o m 15:e maj.  Medlemsavgifter under 2000 kr debiteras till fullo.  Ändring av medlemskategori kan endast ske vid årsskifte.  Vid vårmötet fastställs avgiften för de olika kategorierna. Den rutin för fakturering och betalning av årsavgiften som infördes förra året ligger kvar:

68 Begränsningsregel. Den kvarvarande delen av budgeterade medlemsavgiften kan ändras med max 20 %. (På totalbeloppet innebär detta en möjlig rörlig del på ca + - 8 %.) Även medlemsavgifter understigande 2000 kr som tidigare har debiterats till fullo kan ändras. Samma procentuella begränsning gäller för alla kategorier. Junior och knatte medlemskap justeras inte. Den resterande delen av den nu fastställda avgiften debiteras i början av april med förfallodatum 15/5. Inbetalning innebär fortsatt rätt till spel på banan under resterande del av året. Om inbetalning inte inkommer registreras medlemmen omgående som passiv för resterande del av året och regler för passiva medlemmar börjar gälla. Begränsningsregel. Den kvarvarande delen av budgeterade medlemsavgiften kan ändras med max 20 %. (På totalbeloppet innebär detta en möjlig rörlig del på ca + - 8 %.) Även medlemsavgifter understigande 2000 kr som tidigare har debiterats till fullo kan ändras. Samma procentuella begränsning gäller för alla kategorier. Junior och knatte medlemskap justeras inte. Den resterande delen av den nu fastställda avgiften debiteras i början av april med förfallodatum 15/5. Inbetalning innebär fortsatt rätt till spel på banan under resterande del av året. Om inbetalning inte inkommer registreras medlemmen omgående som passiv för resterande del av året och regler för passiva medlemmar börjar gälla.

69 Medlemmar som betalar via autogiro debiteras den budgeterade medlemsavgiften via autogiro och om vårmötet fattar beslut om annan avgift debiteras denna förändring som en separat engångsavgift. Nya medlemmar som tillkommer efter att den preliminära debiteringen skett betalar full budgeterad avgift vid inträde. Om man inte betalat den 2:a betalningen och har blivit ”passiv” kan man mot en förhöjd avgift återgå som fullvärdig medlem. Medlemmar som betalar via autogiro debiteras den budgeterade medlemsavgiften via autogiro och om vårmötet fattar beslut om annan avgift debiteras denna förändring som en separat engångsavgift. Nya medlemmar som tillkommer efter att den preliminära debiteringen skett betalar full budgeterad avgift vid inträde. Om man inte betalat den 2:a betalningen och har blivit ”passiv” kan man mot en förhöjd avgift återgå som fullvärdig medlem.

70 14. Beslut om rambudget och avgifter 2014

71 Beslut om Budget 2014 Tas av Vårmötet 2014

72 15. Förslag till styrelse 2014 Valberedningen Björn Berglund, ordf Peter Sandén Valberedningen Björn Berglund, ordf Peter Sandén

73 Valberedningens förslag till styrelse för Värnamo GK 2014 Till styrelse föreslås Ordförande Peter Groning Nyval 1 år Ordinarie ledamöter Irene Malmsten Omval 2 år Ingrid Gustavsson Nyval 1 år Mats Hokander Omval 1 år Nicklas Erlandsson Omval 1 år Tommy Jarl Vald på 2 år 2012 Magnus Belfrage Nyval 2 år Magnus Bjuggren Omval 1 år Suppleanter Sara Green Nyval 2 år Rasmus Olsson Nyval 2 år Valberedningens förslag till styrelse för Värnamo GK 2014 Till styrelse föreslås Ordförande Peter Groning Nyval 1 år Ordinarie ledamöter Irene Malmsten Omval 2 år Ingrid Gustavsson Nyval 1 år Mats Hokander Omval 1 år Nicklas Erlandsson Omval 1 år Tommy Jarl Vald på 2 år 2012 Magnus Belfrage Nyval 2 år Magnus Bjuggren Omval 1 år Suppleanter Sara Green Nyval 2 år Rasmus Olsson Nyval 2 år

74 16.a Beslut om styrelse 2014

75 Klubbens nye ordförande Peter Groning får ordförande-klubban av avgående ordförande Magnus Bjuggren Klubbens nye ordförande Peter Groning får ordförande-klubban av avgående ordförande Magnus Bjuggren

76 •Kategoriändringar ska anmälas till kansliet senast den 31 december. •Utträde ur klubben ska anmälas senast den 31 december. Görs detta senare anses man vara medlem 2014 och årsavgiften för 2014 ska erläggas. •Fakturering kommer att ske i mitten av januari med 30 dagars betalning (möjligheten att månadsbetala via autogiro finns). •Missar man någon av ovanstående datum tas en administrativ avgift på 300 kronor ut. •Kategoriändringar ska anmälas till kansliet senast den 31 december. •Utträde ur klubben ska anmälas senast den 31 december. Görs detta senare anses man vara medlem 2014 och årsavgiften för 2014 ska erläggas. •Fakturering kommer att ske i mitten av januari med 30 dagars betalning (möjligheten att månadsbetala via autogiro finns). •Missar man någon av ovanstående datum tas en administrativ avgift på 300 kronor ut. För ordning och reda med ekonomin

77 17. Övriga frågor

78 Tack alla!


Ladda ner ppt "Värnamo Golfklubb Välkomna till Höstmöte 2013 1.Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd. 3. Mötets behöriga utlysande. 4. Fastställande av föredragningslista."

Liknande presentationer


Google-annonser