Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flygsäkerhet Flygsäkerhetsmöte 2009-08-06 Söderslätts FK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flygsäkerhet Flygsäkerhetsmöte 2009-08-06 Söderslätts FK."— Presentationens avskrift:

1 Flygsäkerhet Flygsäkerhetsmöte 2009-08-06 Söderslätts FK

2 Agenda Förfarande i varvet och på marken Färdplanering – vikt/balans - väder och vind Good airmanship Vem är befälhavare? Om olyckan är framme Litet om anmärkningar

3 Landningsvarvet

4 Landningsvarvet, forts Flygplan på final har företräde Flygplan på banan har ännu mer företräde Banan ”är fri” först när landande flygplan har lämnat banan! Tänk på att alla flygplan inte har radio!

5 Färdplanering Krav i LFS 2007:71 19 § Innan flygning påbörjas skall befälhavaren inhämta och göra sig förtrogen med meteorologiska upplysningar rörande den avsedda flygningen. Vid flygning längre än 5 NM från startflygplatsen eller utanför den kontrollzon vari startflygplatsen är belägen, skall förberedelser för flygning omfatta 1. granskning av aktuella väderrapporter och väderprognoser för avsedd flygsträcka eller för avsett område där flygning avses äga rum 2. planering av alternativa åtgärder om flygningen på grund av väderförhållanden inte skulle kunna fullföljas som avsetts. 20 § Såvida inte sikt och molnbas överstiger 8 000 meter respektive 2 000 fot för avsedd distansflygning enligt VFR, skall dokumentation enligt 19 § tas med. 22 § Distansflygning får inte påbörjas förrän meteorologiska observationer eller meteorologisk information visar att sikt och molntäckeshöjd under den planerade flygningen kommer att vara lägst 5 000 meter respektive 1 000 fot (300 meter).

6 Färdplanering, forts 21 § Innan flygning påbörjas skall befälhavaren se till att 1. operativt underlag är aktuellt och tillämpligt såväl för planering som för genomförande av flygning. Befälhavaren skall även känna till operativa begränsningar i de luftrum och på de flygplatser där flygningen avses utföras, samt de väderminima som gäller under flygningen, 2. aktuella och lämpliga kartor medförs som täcker sträckan för den planerade flygningen och för alternativa färdvägar, 3. flygplanets bränsle- och oljeförråd är tillräckligt för den avsedda flygningen med hänsyn tagen till vindar på sträckan samt andra meteorologiska förhållanden, 4. bränsleberäkningen utgår från tillverkarens uppgifter eller baseras på uppmätt och verifierad förbrukning för flygplansindividen och avsedda flygförhållanden, 5. det finns en bränslereserv för 30 minuters flygning, 6. planeringsunderlag (driftfärdplan) utarbetas och medförs ombord vid distansflygning, 7. den förestående flygningen kan genomföras med hänsyn till prestandauppgifterna i flyghandboken, och 8. medförd last är placerad enligt anvisningarna i flyghandboken.

7 Färdplanering, forts Sammanfattning: Flygning medför mycket papper. Vi har köpt in NavBox, ny skrivartoner och nytt skrivarpapper. Använd verktygen! En driftfärdplan tar ett par minuter att upprätta om man vet var man ska. Massa- och balansräkning tar mindre än det i NavBox. ATS-färdplan tar lite mer tid, men ger alarmeringstjänst och uppföljning. Du har betalat för tjänsten, använd den!

8 Good airmanship En definition av 'airmanship': A sound acquaintance with the principles of flight, The ability to operate an airplane with competence and precision both on the ground and in the air, and The exercise of sound judgment that results in optimal operational safety and efficiency. Om ni uppmärksammar något som inte stämmer in på good airmanship, upplys piloten i fråga om det! Flygsäkerhet är både ett individuellt och ett kollektivt ansvar!

9 Om olyckan är framme I luften: följ ”aviate, navigate, communicate” – dvs flyg flygplanet först, behöver du nödlanda välj plats. Sänd mayday och aktivera PLB om du har möjlighet. Vid allvarlig olycka – larma 112, ARCC. Rapporteringsskyldighet – ASR och rapport till styrelsen.

10 Vem flyger? LFS 2007:71: 8 § Finns fler än en pilot ombord skall det vara klarlagt vem som är befälhavare och vem som manövrerar flygplanet. Varför? Havkom Rapport RL 2006:22. Bestäm tydligt vem som är PIC innan flygningen. Var överens om något ändras under flygningen! CRM!

11 Anmärkningar Resedagboken gäller, kontrollera att gammal anmärkning inte redan är skriven och avskriven innan du skriver en ny! Skriv inte in en ny anmärkning i myweblog. Om du känner dig osäker, konsultera TC eller MFC! Informera teknisk chef! Går denne ej att nå, informera MFC eller styrelsen.


Ladda ner ppt "Flygsäkerhet Flygsäkerhetsmöte 2009-08-06 Söderslätts FK."

Liknande presentationer


Google-annonser