Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RLT- Stråk Motorflygförbundet KSAK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RLT- Stråk Motorflygförbundet KSAK"— Presentationens avskrift:

1 RLT- Stråk Motorflygförbundet KSAK Förbered genom att märka upp ett stråk med nedanstående dimensioner 2008

2 RLT- Stråk Motorflygförbundet KSAK Markering med linjer. - en linje för varje meter från -20 till + 20 m. - därefter en linje var 5:te meter ytan är +/- 1 m. Avståndsmarkeringar vid sidan av stråket. - Mitt för strecket vid - 15 till + 15 m. - Mitt för boxens mitt för boxarna A, D, E, F, G och H. Noll-yta. - +/- 1 m från en imaginär nollinjen. Inflygningsmarkeringar. - På vardera sidan 50 m före nollinjen. 2008

3 RLT - Hinder Placeras 50 m före landningsstråkets 0-linje.
Motorflygförbundet KSAK Placeras 50 m före landningsstråkets 0-linje. Höjd 2 m vid landningsstråkets mittlinje. Tunn bommulslina e. dy. Med färgade flaggor. Måste glida lätt över stolparna. 2008

4 RLT - Genomförande Krävs minst 4 personer helst fler än 6 på plats.
Motorflygförbundet KSAK Krävs minst 4 personer helst fler än 6 på plats. Om möjligt lägg kalksträngar på stråkmarkeringarna för att underlätta bedömningen. Den som håller hindret måste se till att överskottslina ligger fritt. Sänk hindret före uppenbar rivning. Samtliga landningsmoment utförs förslagsvis i en sekvens. 2008

5 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK Här följer utdrag ur FAI Sporting Code 2010, klausul A.3. (Fri översättning) A.3.1 Landningsvarv vänster eller höger. - Landning 1 och 4, medvind övre 500 fot QFE. - Landning 2 och 3, medvind mellan och 1200 fot QFE. - Ovanstående avgörs av tävlingsledare. - Landnningsprovet omfattar följande landningar, (forts. nästa sida). 2008

6 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK A LANDNING 1: NORMAL LANDNING Landning där användning av motor, spoilers, klaff och vingglidning är tillåten. A LANDNING 2: NÖDLANDNING Motorns varvtal till tomgång på medvindslinjen tvärs landningsstråkets nollinje. Därefter får motorpådrag ej ske. Spoilers, klaff och vingglidning är tillåten. A LANDNING 3: NÖDLANDNING UTAN KLAFF Motorns varvtal till tomgång på medvindslinjen tvärs landningsstråkets nollinje. Användning av motorpådrag, spoilers eller klaff ej tillåtet. Vingglidning är tillåten. A LANDNING 4: LANDNING ÖVER HINDER Landning efter passage av hinder. Användning av motorpådrag, spoilers och klaff är tillåtet. Om hjulen befinner sig under hindrets nivå vid inflygningen betraktas detta som krypning. 2008

7 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK A.3.2 Landningen kan utföras enligt följande: - Full stop efter varje landning, - Två landningar med stop och gå mellan. För RLT gäller att samtliga landningsmoment får utföras i en följd. 2008

8 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK A.3.3 Alla landningar skall ske så nära nollinjen som möjligt inom den 12 m breda stråkmarkeringen. A.3.4 Huvudställets båda hjul skall röra marken inom 5 m förutom när sidvind påbjudits. Om markkontakt sker inom eller efter 0-boxen och avståndet mellan huvudställens markkontakt är mindre än 5 m skall avståndet till första hjulets markkontakt mätas. Om avståndet mellan hjulens markkontakt är större än 5 m skall avståndet till det sista hjulet första markkontakt mätas. Noshjul skall sättas efter huvudställ. Sporrhjulsplan skall landas med sporrhjulet under horisontell attityd. 2008

9 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK A.3.5 Landning på eller efter 0-boxen mäts när flygplanet rullar på marken efter alla studsar. Om studsar sker före och efter 0-boxen skall de mätningar som ger flest prickar räknas. A.3.6 Ett flygplan anses studsa om ett eller båda huvudställets hjul studsar högre än en hjuldiameter eller längre än 15 meter. En studs in i en 5 meters box beräknas på följande sätt: Boxens storlek i meter minus 4 meter, minus uppmätt avstånd för studsens början. 2008

10 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK A.3.7 Om någon del av flygplanet vidrör marken före 0-boxen skall landning anses skett vid denna punkt. För sporrhjulsplan får sporrhjulet rulla på marken 5 meter före huvudställets hjul om landningen kan betraktas som en trepunktslandning. Mätning sker då vid huvudställets landningsmärken. A.3.8 Sidvindsförhållanden anses råda om sidvindskomposanten är 8 kt eller mera. Vindriktning och hastighet skall mätas i närheten av landningsstråkets nollinje. Max tillåten medvind är 3 kt. Om sidvindsförhållanden råder, är det tillåtet att landa endast på det hjul varifrån vinden blåser. 2008

11 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK A.3.9 Motorn skall gå på tomgång vid landning. Om flygplanet stannar helt inom stråket, får tillräckligt motorvarv användas för att lämna stråket. 2008

12 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK A.3.10 För alla fyra landningsmomenten definieras följande som onormal landning: - a) Noshjul berör marken först - b) Ett sporrhjulsplan med sporrhjulet över horisontallinjen - c) Ett av huvudställets hjul högre än en hjuldiameter över marken vid sättning, utan att sidvindsförhållanden påbjudits - d) Sättning på lävindshjulet, i sidvindsförhållanden och med det andra hjulet högre än en hjuldiameter över marken - e) Någon del av flygplanet utom hjulen vidrör marken - f) Infällning av klaff inom stråket - g) Landning med låsta hjul - h) Huvudställets hjul lämnar marken medan noshjulet befinner sig kvar på marken. 2008

13 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK A.3.11 Ingen landning, eller landning utanför stråket, (=före eller efter), ger landningsprickar. A.3.12 All inflygning och alla landningar måste ske på ett säkert sätt. Tävlingsledaren skall stoppa landningar som anses farliga. 2008

14 RLT - Bedömning av landning
Motorflygförbundet KSAK 2008


Ladda ner ppt "RLT- Stråk Motorflygförbundet KSAK"

Liknande presentationer


Google-annonser