Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUROPABANA 1 Tetran/Pyramiderna (Pyramiden) REGLER. ¤ Gränslinje (G): Framkant (mot banhuvudet) av andra hindret, både till höger och vänster, samt vinkelrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUROPABANA 1 Tetran/Pyramiderna (Pyramiden) REGLER. ¤ Gränslinje (G): Framkant (mot banhuvudet) av andra hindret, både till höger och vänster, samt vinkelrätt."— Presentationens avskrift:

1 EUROPABANA 1 Tetran/Pyramiderna (Pyramiden) REGLER. ¤ Gränslinje (G): Framkant (mot banhuvudet) av andra hindret, både till höger och vänster, samt vinkelrätt mot sarg. ¤ Syftlinjer (S): Bakkant (mot utslaget) av tredje hindret, både till höger och vänster, samt vinkel- rätt mot sarg. ¤ Gult område: Boll, vars centrum ligger på syft- linje (S) eller åt banhuvudet till om denna, får flyttas fram till resp. 'utflyttningslinjehörn'. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

2 EUROPABANA 2 Salton (Salto) REGLER. ¤ Gränslinje: I utgången av salton - mot ban- huvudet. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område : Ej spelbart område.

3 EUROPABANA 3 Klacken (Schraeger Kreis) REGLER. ¤ Gränslinje: Vid mittrännans slut samt vinkelrätt från högra sargen mot hindret vid den smalaste delen av passagen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ 1: Boll som rullar ut genom mittrännan skall läggas mitt för denna mot banhuvudet, max 30 cm framför hindret. ¤ 2: Boll som rullar ut genom öppningen tiil höger, skall läggas mot banhuvudet, max 30 cm framför hindret i 'hörnet' av utflyttningsmarkeringen. ¤ 3: Boll som rullar in i hörnet till vänster, skall läggas mot banhuvudet, max 30 cm framför hindret i 'hörnet' av utflyttningsmarkeringen.

4 EUROPABANA 4 Dubbelkullen (Bodenwellen) REGLER. ¤ Gränslinje: I slutet av andra kullen, där banhuvudet börjar. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

5 EUROPABANA 5 Snäckan (Liegende Schleife) REGLER. ¤ Gränslinje: Där den nedåtgående rännan korsar den uppåtgående rännans bortre kant. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt: Ej spelbart område.

6 EUROPABANA 6 Bryggan (Bruecke) REGLER. ¤ Gränslinje: Där backen slutar och banhuvudet börjar. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

7 EUROPABANA 7 Håven (Sprungschance) REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas. Banan spelas endast från utslaget och bollen skall spelas tills den stannat i håven. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Mått : Håvens diameter (D) = 50 cm och höjden (H) över banan (till ringgodsets centrum nertill) = 75 cm..

8 EUROPABANA 8 Enportare REGLER. ¤ Gränslinje: I bakkant av hindret (mot ban- huvudet). ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

9 EUROPABANA 9 Röret/Kanon (Rohrhügel) REGLER. ¤ Gränslinje: Där uppbyggnaden slutar och banhuvudet börjar. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

10 EUROPABANA 10 Rakbana med hinder (Gerade Bahn mit Hindernissen) REGLER. ¤ Gränslinje: Bakre kanten av första hindret och vinkelrätt mot sargen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Om bollen rullar tillbaka över gräns- linjen, skall den spelas vidare från linjen A-A, rakt framför den punkt där den på återrullet passerade gränslinjen (givetvis med hänsyn tagen till 20-cm-regeln från sarg).

11 EUROPABANA 11 Labyrint (Labyrinth) REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas. Banan spelas endast från utslaget och bollen skall spelas tills den ligger i koppen eller koppområdet. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

12 EUROPABANA 12 Konerna (Stumpfe Kegel) REGLER. ¤ Gränslinje: Längs med andra konens slut och därefter vinkelrätt mot högra sargen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

13 EUROPABANA 13 Trappan (Dobbelkeile) REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas Banan spelas endast från utslaget och bollen skall spelas tills den ligger i sandskålen. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

14 EUROPABANA 14 Passagen (Passage) REGLER. ¤ Gränslinje: Där hindret slutar och banhuvudet börjar. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

15 EUROPABANA 15 Mittkullen (Mittelkreis) REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. Boll som stannar uppe på krönet (B) får spelas där den ligger (alltså utan utflyttning 20 cm) eller läggas 20 cm från backens början åt det håll som den kom ifrån. Flyttningen skall göras parallellt med banans längdriktning (givetvis med ev. tillämp- ning av 20-cm-regeln från sarg). ¤ Återrull: Boll som på återrull passerar linjen A-A, skall placeras på utslagslinjen, även om den skulle ha rullat in i banan igen.

16 EUROPABANA 16 Vulkanen (Vulkan) REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas. Banan spelas endast från utslaget och bollen skall spelas tills den ligger i koppen eller på platån i koppområdet. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

17 EUROPABANA 17 Uppfångare (V-Bahn) REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas. Banan spelas endast från utslaget och bollen skall spelas tills den ligger i koppen. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

18 EUROPABANA 18 Vinkeln (Rechter Winkel) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagslinjen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

19 EUROPABANA 19 Blixten (Blitz) REGLER. ¤ Gränslinje: Från 'spets' till 'spets' i mitten av banan. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som på återrull passerar över gränslinjen, skall placeras på den punkt där den passerade gränslinjen (givetvis med tillämpning av 20-cm-regeln från sarg).

20 EUROPABANA 20 Rakbana utan hinder (Gerade Bahn ohne Hindernissen) REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagslinjen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Återrull: Boll som på återrull passerar gräns- linjen, skall placeras på den punkt där den passerade gränslinjen (givetvis med tillämpning av 20-cm-regeln från sarg).

21 EUROPABANA 21 Klack utan hinder REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas. Banan spelas endast från utslaget och bollen skall spelas tills den ligger i koppen. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

22 EUROPABANA 22 Stor Vulkan (Vulkan) REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas. Banan spelas endast från utslaget och bollen skall spelas tills den ligger i koppen eller på platån i koppområdet. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

23 EUROPABANA 23 Fönster (Fenster) REGLER. ¤ Gränslinje: I bakkant av hindret på backens krön. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

24 EUROPABANA 24 Gentleman REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas. Banan spelas endast från utslaget och bollen skall spelas tills den ligger i koppen. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

25 EUROPABANA 25 Sidport REGLER. ¤ Gränslinje: I bakkant av hindret (mot banhuvudet). ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

26 EUROPABANA U1 Platå REGLER. ¤ Gränslinje: Vid backens krön (där backen övergår till plan yta). ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

27 EUROPABANA U2 Lådor REGLER. ¤ Gränslinje: Vid bakkant av första lådan (mot banhuvudet) och vinkelrätt mot mot- stående sarg. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

28 EUROPABANA U3 Lutande bana utan V-hinder REGLER. ¤ Gränslinje: Saknas. Banan spelas endast från utslaget och bollen skall spelas tills den ligger i koppen. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

29


Ladda ner ppt "EUROPABANA 1 Tetran/Pyramiderna (Pyramiden) REGLER. ¤ Gränslinje (G): Framkant (mot banhuvudet) av andra hindret, både till höger och vänster, samt vinkelrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser