Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BOGNIBANA 1 Rakbana utan hinder REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsmarkering. OBS!: Boll som pga för hårt slag eller hård vind rullar tillbaka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BOGNIBANA 1 Rakbana utan hinder REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsmarkering. OBS!: Boll som pga för hårt slag eller hård vind rullar tillbaka."— Presentationens avskrift:

1 BOGNIBANA 1 Rakbana utan hinder REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsmarkering. OBS!: Boll som pga för hårt slag eller hård vind rullar tillbaka över gränslinjen skall spe- las vidare från den punkt på gränslinjen, där den på återrullet passerade denna! ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

2 BOGNIBANA 2 "Kyrkan" Rakbana med fyra stenar i banhuvudet REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsmarkering. OBS!: Boll som pga för hårt slag eller hård vind rullar tillbaka över gränslinjen skall spelas vidare från den punkt på gränslinjen, där den på återrullet passerade denna! ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Stenområde: Boll som stannat närmare än 7 cm från sten flyttas till utflyttningslinjen som är mar- kerad på 7 cm:s avstånd från stenen. Linje ska även markeras mellan stenarnas hörn och utflytt- ningslinjens hörn. Boll som tangerar denna linje flyttas ut enligt markeringen. Spel över stenarna är förbjudet.

3 BOGNIBANA 3 Rörgenomgång med liten, inbyggd backe REGLER. ¤ Gränslinje: Vid rörgenomgångens slut i upp- byggnaden. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och max. 30 cm framåt från uppbyggnaden. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Hindergenomgång: Stannar bollen inne i hind- ret, ska medspelaren eller domaren släppa om bollen genom hindret.

4 BOGNIBANA 4 Rörgenomgång med stor, delvis inbyggd backe REGLER. ¤ Gränslinje: Vid rörgenomgångens slut i upp- byggnaden. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och max. 30 cm framåt från uppbyggnaden. ¤ Vitt område: Ej spelbart område ¤ Hindergenomgång: Stannar bollen inne i hindret, ska medspelaren eller domaren släppa om bollen genom hindret.

5 BOGNIBANA 5 Dosering REGLER. ¤ Gränslinje: 30 cm efter sista hindrets bakre kant vinkelrätt mellan sargerna. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. Stannar bollen närmare än 20 cm från banans lutning kan den flyttas ut 20 cm till utflyttningslinjen. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

6 BOGNIBANA 6 Vattengrav - backe med hopp REGLER. ¤ Gränslinje: Hindret är passerat när bollen passerat över "vattengraven". Bollen skall flyga över graven och får således ej studsa i graven (på sten el. dyl.). ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Ljusblått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Mörkblått område: Vattengrav - ej spelbart område. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

7 BOGNIBANA 7 "Långgolfbana" spel över gräs fram till stort banhuvud REGLER. ¤ Gränslinje:Kullens högsta punkt (mellan stolparna). Hindret är pas- serat när bollen passerat över kullen och mellan stolparna. Stolparna ska vara c:a 10-12 cm breda och c:a 2 meter höga. ¤ Grönt område: Boll som passerat hindret, ska spelas där den stannat. Om bollen ej nått in i banhu vudet, kan den med ett tilläggsslag läg- gas in vid utflyttningslinjen i banhuvudet, i samma riktning mot koppen som den låg. Boll får upphöjas (peggas upp) vid utslaget och överallt inombanans område utom i banhuvudet. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Skyddsnät: Skyddsnätet begränsas inte uppåt eller nedåt. Stannar bollen närmare 30 cm från skyddsnätet kan den flyttas ut 30 cm. Samma sak gäller om bollen fastnat i nätet, gått igenom nätet p g a skada i nätet, eller gått över nätet. ¤ Vid kö: Vid kö på banan kan domaren besluta om att samtliga i spelargruppen spelar bollen från utslaget, och därefter spelar var och en färdigt banan. En bandomare markerar resp. bolls läge.

8 BOGNIBANA 8 Vulkan - över liten, inbyggd backe till banhuvud med upphöjd kopp REGLER. ¤ Gränslinje: Vid genomgångens slut i upp- byggnaden. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och max. 30 cm framåt från uppbyggnaden. Stannar bollen närmare än 20 cm från upphöjningen i banhuvudet, får den flyttas ut 20 cm till utflyttningslinjen. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

9 BOGNIBANA 9 Vinkel - öppen, plan genomgång i uppbyggnad REGLER. ¤ Gränslinje: Vid genomgångens slut i uppbyggnaden. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och max. 30 cm framåt från uppbyggnaden. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

10 BOGNIBANA 10 Trippelkulle - tre, tvärsgående kullar - hög, lägre, lägst REGLER. ¤ Gränslinje: Efter sista kullen. Bollen måste beröra banan mellan kullarna. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och max. 30 framåt från sista kullens slut. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

11 BOGNIBANA 11 Muren - böjd bana med en "mur” som bollen skall följa REGLER. ¤ Gränslinje: Vinkelrätt mellan murens början och sargen. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

12 BOGNIBANA 12 Vinkelbana med marmorplatta i "knäet" REGLER. ¤ Gränslinje: Vinkelrätt mellan sargen och "vinkeln" efter stenen/hindret. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg och max. 30 cm framåt från hindret (stenen). ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

13 BOGNIBANA 13 Dubbeldosering REGLER. ¤ Gränslinje: Vinkelrätt mellan sargerna efter sista hindret. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg eller max. 30 cm framåt från andra hindret (stenen). Stannar bollen närmare banans lutning än 20 cm, kan den flyttas ut 20 cm till utflytt- ningslinjen. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

14 BOGNIBANA 14 Blixten - dubbel halvvinkel REGLER. ¤ Gränslinje: Vinkel rätt mellan sargerna efter sista hindret. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg eller max. 30 cm framåt från andra hindret (stenen). ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

15 BOGNIBANA 15 ”Balkongen” smal backe till täckt genomgång och upphöjt plan REGLER. ¤ Gränslinje: Vid hindergenomgångens slut. Hindret är passerat när bollen nått platån, annars spelas den om från utslaget. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg. ¤ Vitt område: Ej spelbart område. ¤ Platån: Om bollen stannar på platån kan den spelas där den stan- nat eller från flamflyttningspunkten (2). Framflyttningspunkten är en cirkel som är markerad i mitten av platån, 30 cm från slutet av hindergenomgången, och med en diameter på 8 cm. Finns det utstående delar på hindergenomgångens slut räknas 30 cm därifrån. På väg ner från platån måste bollen passera genom mitten, annars ska bollen med tilläggsslag placeras på framflyttningspunkten uppe på platån.

16 BOGNIBANA 16 Vinkelbana med krökt rörgenomgång REGLER. ¤ Gränslinje: Vid hindrets slut = rörets utgång. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg eller max. 30 cm framåt från uppbyggnaden. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

17 BOGNIBANA 17 Rakbana med port av tvärställda plattor REGLER. ¤ Gränslinje: Vid hindrets slut = efter banans uppbyggnad. ¤ Grönt område: Bollen spelas där den ligger. ¤ Blått område: Bollen får spelas där den ligger eller flyttas ut max. 20 cm från sarg eller 30 cm framåt från hindren. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

18 BOGNIBANA 18 Ränna med backe REGLER. ¤ Gränslinje/Banans avslutning: Hindret är passerat när bollen stannat inne i uppbygg- naden. Om den kommer ut igen, skall den spelas om från utslaget. Banan spelas endast från utslaget. ¤ Vitt område: Ej spelbart område.

19


Ladda ner ppt "BOGNIBANA 1 Rakbana utan hinder REGLER. ¤ Gränslinje: 50 cm framför utslagsmarkering. OBS!: Boll som pga för hårt slag eller hård vind rullar tillbaka."

Liknande presentationer


Google-annonser