Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övningsbank – IK SödraDal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övningsbank – IK SödraDal"— Presentationens avskrift:

1 Övningsbank – IK SödraDal

2 Possession-övningar

3 ”Engelska kvadraten” Fyra spelare i varje lag, två anfallande lag i ytterzonerna och ett försvarande lag i mittzonen. Bollförande lag ska passa bollen fem gånger inom laget och sedan passa den vidare till den andra ytterzonen. I det försvarande laget får två spelare lämna mittzonen för att försöka bryta bollen i ytterzonerna, medan de övriga två försöker bryta passningen från det ena anfallande laget till det andra. När det försvarande laget bryter bollen byter de plats med det lag som de bröt bollen ifrån och blir istället anfallande.

4 ”4 mot 4 utan mål” Fyra mot fyra på en liten yta och utan mål.
Lagen samlar poäng genom att slå ett visst antal passningar inom laget. Exempelvis 6 passningar inom laget = 1 poäng. Funkar självklar även 3-3 eller 5-5. Spelas med fördel med ett på förhand bestämt antal tillslag.

5 ”3 neutrala” Övningen kräver sju spelare. Tre av dem är neutrala och tillhör det lag som för tillfället är bollförande, medan de övriga fyra är uppdelade i två lag. Två av de neutrala spelarna får endast befinna sig längs med kortsidorna och agera bollplank. Den tredje neutrala rör sig fritt i rektangeln precis som de övriga fyra spelarna. Lagen samlar poäng genom att slå ett visst antal passningar inom laget. Exempelvis 6 passningar inom laget = 1 poäng. Spelas med fördel med ett eller två tillslag. N N N

6 Småplansspel Tre mot tre är lämpligt, fungerar även fyra mot fyra.
Spelas med fördel med ett på förhand bestämt antal tillslag.

7 ”Spelövning 5 mot 5” Spel fem mot fem på en planhalva.
Anfallande lag spelar runt bollen och försöker komma till avslut. Försvarande lag får endast ha en spelare utanför kvadraten åt gången.

8 ”Fyrkanten” En spelare på varje sida av fyrkanten, en spelare i mitten som försöker vinna bollen. Spelas med fördel med ett eller två tillslag.

9 ”Fyrkanten med en anfallare i mitten”
En spelare på varje sida av fyrkanten, två försvarande spelare i mitten som försöker vinna bollen. Dessutom spelar en anfallare i mitten av fyrkanten och försöker göra sig spelbar för de fyra övriga anfallarna. Spelas med fördel med ett eller två tillslag.

10 Styrda passningsövningar

11 ”Tomas specialare” D C Α Β
Första spelare i led A börjar med att driva bollen ner bakom mål, för att sedan spela den upp till den första spelaren i led D som har tagit en löpning nedåt i banan. Denne direktpassar sedan bollen horisontellt till förste spelare i led B som löpt upp i banan. Led B – spelaren direktpassar vidare till förste spelare i led C som löpt in centralt. Från den första spelaren i led C går bollen sedan vidare till första spelare i led A som har tagit sig runt till andra sidan av målet. Därifrån passar denna spelare sedan bollen till första spelare i led D, som har tagit en v-löpning och kommer med fart mot mål. Rotation A-B-C-D-A. D C Α Β

12 ”Diagonalaren” Passning diagonalt från led A till led B. Första spelare i led B passar tillbaka bollen horisontellt längs med mittlinjen och tar sedan en löpning mot mål. Första spelaren i led A löper samtidigt upp mot mittplan, och direktpassar tillbaka bollen diagonalt för att spelaren från led B ska kunna avsluta. Β Α

13 ”Pointen” Första spelaren i led A bågar runt konerna och tar avslut. Spelaren vänder sig sedan om och tar emot passning från första spelare i led B. Denna passning direktpassas sedan vidare till den första spelaren i led C, som har tagit en löpning upp mot mittplan. Även denna passning direktpassas vidare, denna gång till första spelare i led A. Rotation A-B-C-A. C Β Α

14 ”Kuvertet (med dubbla passningar)”
Dubbla passningar hela vägen, förutom den sista in till spelaren framför mål, då denna ska avsluta. Direktpassningar är att föredra. Rotation medurs.

15 ”Diagonala uppspel” Α Β E D C
Första spelaren i led A passar bollen till den första spelaren i led B, som löper längs sargen. Bollen direktpassas sedan vidare till den första spelaren i led C som söker spelaren framför mål (D). Denne har utgångsläge precis framför målvakten och rycker sedan upp i slottet för att avsluta. Rotation A-B-C-D-E. Α Β E D C

16 ”Uppspel via mitten” Β E Α D C
Första spelare i led A löper upp mot mittlinjen och får en passning från andra spelaren i led E (samtidigt passar andra spelaren i led A till den första spelaren i led E, som har gjort samma löpning). Bollen direktpassas sedan vidare till den första spelaren i led B som har löpt ner mot mittlinjen. Denne spelare spelar sedan bollen vidare till den första spelaren i led C som tar emot och kliver med bollen mot mål. Samtidigt tar spelaren framför mål (D) en löpning upp i slottet och denne får sedan bollen och avslutar med ett direktskott. Rotation A-B-C-D-A. Β E Α D C

17 ”3-2, 2-1 Fullplan” Övningen inleds med en passning från led A till en av backarna, som avslutar. Första spelare i led B sätter sedan igång ett anfall 3 mot 2. När anfallet är avslutat förvandlas den av anfallarna som rörde bollen sist till försvarare och de två tidigare försvararna anfaller mot andra målet, 2 mot 1. Antingen via ett utkast från målvakten eller genom att de bryter bollen. De två anfallare som ”blir över” blir försvarare i nästa omgång. Α Β C

18 ”3-1, 3-2 på en planhalva” Anfallande spelare löper upp runt konerna och får sedan en passning från en av backleden. De anfaller sedan 3 mot 1. När anfallet är slut vänder de upp ytterligare en gång runt konerna och får denna gång en passning från det andra backledet och anfaller sedan 3 mot 2, då den back som var med vid det första anfallet stannar kvar även vid det andra anfallet.

19 Skottövningar

20 ”Direktskott” Passningar diagonalt och direktskott. Variera avstånd beroende på skottyp. Rotation medurs. Målvakten jobbar med korta sidledsförflyttningar.

21 ”Direktskott med en twist”
Första spelare i led A löper in centralt framför mål för att sedan rycka upp runt konen. Passning från spelare i led B och direktskott. Sedan tar första spelare i led B samma löpning. Α Β

22 ”Röke” Första spelare i led A löper fram två-tre meter utan boll och vänder sig sedan om för att ta emot en passning från den andra spelaren i led A. Passningen returneras och spelaren vänder sig sedan om för att ta emot en passning från första spelaren i led B. Spelaren kliver sedan fram i banan och skjuter, företrädelsevis dragskott. Β Α

23 X:et Passningar diagonalt och direktskott, företrädelsevis handledsskott. Målvakten jobbar med långa sidledsförflyttningar och att sitta i rätt position.

24 Spelförståelseövningar

25 ”Spelförståelseträning 3 mål”
Spel på tre mål som står utplacerade på andra platser än vad de vanligtvis står. Lagen får göra mål på alla tre mål och målvakterna ”tillhör” inte något lag. Vid mål får det lag som släppte in målet börja med bollen, de får dock inte göra mål på samma mål under de första 20 sekunderna. Kan spelas 5-5, 6-6 eller 7-7. Spelas med fördel med ett på förhand bestämt antal tillslag.

26 Övningens namn Förklaring av övningen Α B C D


Ladda ner ppt "Övningsbank – IK SödraDal"

Liknande presentationer


Google-annonser